Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Kelas : Tahun 2

Bilangan Murid : 27 Orang

Tarikh : 3 September 2018 (Ahad)

Masa : 7.20-7.50

Tema/ Tajuk : Kapasiti Aerobik

Kemahiran/ Fokus : Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.

Standard Kandungan : 3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.
4.2 Menguasai konsep asas kapasiti aerobik.
5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Standard Pembelajaran : 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan.
4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melakukan aktiviti berlari

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


Psikomotor – melakukan aktiviti lari yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik.
Kognitif – menyatakan kelajuan denyupan jantung sebelum dan selepas aktiviti
Afektif -- Melibatkan diri secara aktif dan menunjukkan rasa keberanian semasa menerima cabaran.

EMK : Keusahawanan
1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan
2.2 Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif

Sumber/BBM : Muzik, Kon (8), Gelung (10), Pundi Kacang (30), Wisel (1)

Penilaian PdP : Penilaian psikomotor


FASA/
AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI KELAS CATATAN
MASA

Fasa Permulaan
1. Permulaan: 1. Memanaskan Badan 1. Murid dalam barisan 4
dan Regangan Badan: kumpulan. BBM:
( 3 hingga 5 minit) 2. Murid melakukan pergerakan - Muzik
- Regangan di tangan melalui tempo muzik.
dan kepala untuk Kawasan
permainan :
mengelakkan 20mx20m
kecedaran.
- Meningkatkan suhu Strategi
badan untuk aktiviti pengajaran :
-Kaedah
regangan. kinestetik
- Meningkatkan kadar -Berpusatkan
degupan jantung. murid
- Mewujudkan
keseronokan.
- Murid mengikut lirik
membuat pergerakan:
i. Mengoyangkan
badan
ii. Menghentak kaki
iii. Menggerak
tangan
iv. Meregang
pinggang

2. Perkembangan: Aktiviti 1 : Permainan Fasa


1. Murid dibahagikan kepada Stesen 1
Stesen Perkembangan
( 8 -12 minit )  Melakukan empat kumpulan (Merah,
pergerakan Kuning, Biru dan Hijau) BBM:

Stesen 2

Stesen 4
berdasarkan stesen 2. Guru memberi arahan dan Gelung (7)
Kon (4)
seperti berikut: membuat demontrasi
Wisel (1)
 Stesen1 : pergerakan.
mencongklang 3. Setiap stesen mempunyai Kawasan
Permainan:
 Stesen 2 : pergerakan yang berbeza. Stesen 3 20x 20m
berlari pantas 4. Murid hendaklah melakukan
 Stesen 3 : pergerakan mengikut stesen. Strategi
skip 5. Guru memberi perhatian dan pengajaran :
-Berpusatkan
 Stesen 4 : pertolongan kepada murid- murid
berlari anak murid. -Kaedah
kinestatik
-Interpersonal

Nilai murni :
-berdisiplin
Aktiviti 2 : Fasa Tindakan
1. Guru memberi arahan dan
Tom and Jerry
 Guru kena pastikan membuat demontrasi BBM:
Gelung (4)
murid mengikut pergerakan.
Kon (8)
peraturan-peraturan 2. Murid dibahagikan kepada Wisel (1)
permainan. dua kumpulan iaitu kumpulan
Kawasan
 Guru perlu menjaga Tom dan Jerry. Permainan:
20mx20m
keselamatan murid. 3. Tom dikehendaki menangkap
Jerry dan Jerry berlari Strategi
meyelamatkan diri. pengajaran :
-Berpusatkan
4. Jerry boleh menyelamatkan murid
diri dengan berduduk dan -Kaedah
kinestatik
menyebut ‘ice’.
-Interpersonal
5. Jerry yang menyebut ‘ice’
boleh bermain semula jika Nilai murni :
-Bekerjasama
dicuit oleh rakannya.
6. Jerry yang berjaya ditangkap
oleh Tom hendaklah masuk
ke gelung.
7. Kumpulan yang dapat
mematikan semua ahli pihak
lawan dikira sebagai
pemenang.
8. Jika semua ahli kumpulan
Jerry sudah menyebut ‘ice’
dikira kalah.
Kemuncak: BBM:
Aktiviti 3 : Permainan 1. Murid dibahagikan kepada 4
Wisel (1)
( 8-10 minit ) Kecil. kumpulan kecil. Gelung (10)
Pundi Kacang
Kumpul Harta 2. Guru memberi arahan dan
(30)
demontrasi.
Kawasan
. 3. Setiap murid diberi satu
Permainan:
. gelung dan diletakkan di 20m x 20m
kawasan yang ditentukan
Strategi
4. Murid berlari mengambil satu pengajaran :
harta dan meletakkan -Berpusatkan
murid
hartanya ke dalam gelung. -Kaedah
5. Permainan dihentikan apabila kinestatik
harta dikumpul habis. -Interpersonal
6. Murid yang paling banyak
mengumpul harta dikira
sebagai pemenang.

Fasa Penutup
Menyejukkan badan 1. Murid dalam barisan 4
kumpulan.
1. Menjalankan aktiviti
2. Murid melakukan pergerakan
menyejukkan badan melalui tempo muzik.
2. Penutup
(5 minit) dengan mengikut irama
muzik . Baby Shark.
i. Meregangkan
tangan
ii. Mengoyangkan
tangan
iii. Berlari

Anda mungkin juga menyukai