Anda di halaman 1dari 16

PERMAINAN TRADISIONAL INDONESIA – Permainan tradisional di indonesia sangat bervariasi dan memiliki keunikan tersendiri. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, permainan tersebut semakin sedikit bahkan hampir tidak ada yang memainkannya. Berikut adalah 32 permainan tradisional indonesia yang sangat menyenangkan. Selamat Membaca !!

1. ABC Lima Dasar

sangat menyenangkan. Selamat Membaca !! 1. ABC Lima Dasar ABC Lima dasar merupakan permainan simple yang

ABC Lima dasar merupakan permainan simple yang hanya menggunakan jari-jari tangan. Permainan ini dapat dimainkan oleh banyak pemain, dan memerlukan kecepatan dalam menyebutkan suatu nama benda.

Seperti contoh jika hitungan terakhir berhenti pada huruf “A”, maka dapat menyebutkan nama “Ayam”. Nama- nama tersebut tergantung dari peraturan sebelum bermain, bisa dari nama-nama hewan, buah-buahan, kendaraan, dan lain sebagainya.

2. Permainan Tradsional Bakiak

sebelum bermain, bisa dari nama-nama hewan, buah-buahan, kendaraan, dan lain sebagainya. 2. Permainan Tradsional Bakiak

Bakiak merupakan permainan yang terbuat dari kayu yang akan di gunakan oleh 3-4 orang. Permainan ini dilakukan dengan kerja sama tim dengan berjalan seirama. Bakiak ini seperti sendal yang di gabungkan menjadi satu dari sebuah kayu.

Biasanya permainan ini sering dimainkan pada acara 17 agustus yang dilombakan untuk memeriahkan acara. Perlombaan tersebut berawal dari mulai star sampai finis, yang sampai duluan merekalah yang menang.

3. Lomba Balap Karung

sampai duluan merekalah yang menang. 3. Lomba Balap Karung Balap Karung merupakan permainan yang sering digunakan

Balap Karung merupakan permainan yang sering digunakan dalam acara 17 agustus-an. Balap Karung ini dimainkan dengan memasukkan pemain kedalamnya dan meloncat-loncat menuju garis finis.

4. Tarik Tambang

Balap Karung ini dimainkan dengan memasukkan pemain kedalamnya dan meloncat-loncat menuju garis finis. 4. Tarik Tambang

Tarik Tambang sering dimainkan pada acara 17 agustus-an. Permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok yang akan saling tarik-menarik. Kelompok yang tertarik hingga melewati garis, maka mereka akan kalah.

5. Main Bola Bekel

melewati garis, maka mereka akan kalah. 5. Main Bola Bekel Bola Bekel merupakan permainan favorit di

Bola Bekel merupakan permainan favorit di kalangan anak perempuan. Permainan ini terdiri dari bola bekel dan beberapa biji yang harus di ambil sebelum bola memantul ke dua kalinya di tanah.

6. Benteng-bentengan

bola memantul ke dua kalinya di tanah. 6. Benteng-bentengan Benteng-bentengan merupakan permainan yang lebih kepada anak

Benteng-bentengan merupakan permainan yang lebih kepada anak laki-laki. Permainan ini membutuhkan kecepatan serta kelincahan. Dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing memiliki tiang pusat. Jika tiang pusat tersentuh oleh tim lawan, maka akan kalah.

7.

Permainan Tradisional Gatrik

7. Permainan Tradisional Gatrik Gatrik merupakan permainan yang dilakukan oleh 2 tim yang berjumlah 3-4 orang.

Gatrik merupakan permainan yang dilakukan oleh 2 tim yang berjumlah 3-4 orang. Tim pertama akan melempar batang bambu dan tim kedua harus menangkapnya. Jika tim kedua tidak dapat menangkap, maka tim pertama mendapat poin satu dan melakukam lemparan lagi.

8. Main Boi-Boian

poin satu dan melakukam lemparan lagi. 8. Main Boi-Boian Boi-boian merupakan permaianan yang dibagi menjadi tim

Boi-boian merupakan permaianan yang dibagi menjadi tim penyusun dan penghancur. Tim penghancur akan menghancurkan susunan kayu dengan bola yang telah disusun oleh tim penyususn.

Tim penyususn harus menyususn kembali sambil menghindari lemparan bola dari tim penghancur. Bagi salah satu pemain tim penyususn yang terkena bola, maka akan gugur. Dan jika tim penyususn telah menyelesaikan susunannya, maka tim penghancur kalah.

9. Permainan Tradisional Congklak

9. Permainan Tradisional Congklak Congklak merupakan permainan yang dimainkan oleh dua orang. Menggunakan alat papan

Congklak merupakan permainan yang dimainkan oleh dua orang. Menggunakan alat papan congklak yang memiliki 14 lubang kecil yang berisi 7 biji congklak. Total semua biji congklak yang digunakan adalah 49 biji.

Pemain pertama mengambil 7 biji congklak dari salah satu lubang kecil itu. Setelah di ambil, maka bagilah satu persatu secara berurutan searah jarum-jam. Jika biji berhenti di dalam daerahmu, maka kamu boleh melanjutkan membagi lagi.

Pada setiap sisi kanan dan kiri terdapat lubang besar yang masing-masing lubang adalah tempat nilai banyaknya biji yang masuk. Yang satu sebelah kiri lubang untuk kamu dan yang kanan untuk lawan.

10. Permainan Tradisional Egrang

dan yang kanan untuk lawan. 10. Permainan Tradisional Egrang Egrang merupakan permainan yang sering di pakai

Egrang merupakan permainan yang sering di pakai juga dalam acara 17 agustus-an. Permainan ini menggunakan 1 batang bambu yang berpasangan. Permainan ini seperti balap karung, siapa yang sampai finis, dialah pemenangnya.

11.

Permainan Tradisional Engklek

11. Permainan Tradisional Engklek Engklek merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh 3 pemain secara bergantian.

Engklek merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh 3 pemain secara bergantian. Permainan ini juga membutuhkan petak sebagai papan permainan yang dapat digambar di tanah.

Pemain akan melemparkan batu ke dalam petak 1, petak 2, 3 dan seterusnya. Bagi yang sampai di petak terakhir, dialah pemenangnya. Jika ada pemain yang jatuh dan keluar dari garis, maka harus di ulangi.

12. Bermain Gasing

keluar dari garis, maka harus di ulangi. 12. Bermain Gasing Gasing merupakan benda yang berputar kencang.

Gasing merupakan benda yang berputar kencang. Permainan ini dilakukan hanya di tempat datar dan pada bagian samping di batasi agar gasing tidak keluar. Gasing akan saling adu gesekan, bagi gasing yang sudah tidak berputar, ia akan kalah.

13.

Permainan Gobak Sodor

13. Permainan Gobak Sodor Gobak Sodor merupakan permainan yang populer di Indonesia. Permainan ini memerlukan kecepatan

Gobak Sodor merupakan permainan yang populer di Indonesia. Permainan ini memerlukan kecepatan dan strategi untuk menembus pertahanan yang di jaga oleh lawan. Bagi pemain yang tersentuh oleh pertahanan lawan, maka akan gugur.

Dilakukan secara bergantian, bagi tim yang banyak menembus pertahanan akhir, maka akan menang. Kemenangan dilihat dari banyaknya pemain yang menembus pertahanan.

14. Permainan Kasti

pemain yang menembus pertahanan. 14. Permainan Kasti Kasti sangat mirip dengan permainan baseball, akan tetapi

Kasti sangat mirip dengan permainan baseball, akan tetapi bola yang dilempar tidak sekencang baseball. Bola dilempar secara parabola sehingga mudah dipukul. Setelah pemukul memukul bola, ia harus berlari menuju sisi-sisi lapangan yang ditandai layaknya permainan baseball.

15.

Bermain Kelereng

15. Bermain Kelereng Kelereng merupakan permainan yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki. Permainan ini dibutuhkan 2

Kelereng merupakan permainan yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki. Permainan ini dibutuhkan 2 pemain atau lebih. Pada dasarnya jika terkena sentilan kelereng lawan, maka akan kalah dan lawan mendapat poin 1.

16. Permainan Tradisional Ketapel

dan lawan mendapat poin 1. 16. Permainan Tradisional Ketapel Ketapel merupakan permainan dari bahan kayu dan

Ketapel merupakan permainan dari bahan kayu dan karet. Ketapel tersebut dogunakan sebagai alat tembak yang sangat sederhana. Namun cara memakainya harus memiliki ketepatan dalam menarik karetnya dan cara membidiknya.

17. Permainan Tradisional Lari Tempurung

17. Permainan Tradisional Lari Tempurung Lari Tempurung merupakan permainan adu cepat balap lari menggunakan tempurung

Lari Tempurung merupakan permainan adu cepat balap lari menggunakan tempurung kelapa. Tempurung kelapa tersebut di lubangi sehingga membentuk seperti sendal jepit. Lalu di berikan tali yang terhubung pada kedua tempurung kelapa tersebut.

18. Bermain Layang-layang

kedua tempurung kelapa tersebut. 18. Bermain Layang-layang Layang-layang adalah permainan yang dilakukan dengan

Layang-layang adalah permainan yang dilakukan dengan menerbangkan sebuah plastik yang telah dibentuk ke langit. Permainan ini digunakan sebagai hiburan penerbangan saja. Akan tetapi jika ingin beradu, layangan yang putus dan terjatuh ialah yang akan kalah.

19. Bermain Lenggang Rotan / Hulahop

19. Bermain Lenggang Rotan / Hulahop Lenggang Rotan disebut juga dengan hulahop. Dalam permainan ini kita

Lenggang Rotan disebut juga dengan hulahop. Dalam permainan ini kita harus menggoyangkan badan kita dan menjaga rotan tersebut tetap berputar di badan kita. Yang paling lama, ialah yang akan menang.

20. Permainan Tradisional Lompat Karet

yang akan menang. 20. Permainan Tradisional Lompat Karet Lompat Karet merupakan permainan yang biasa dilakukan oleh

Lompat Karet merupakan permainan yang biasa dilakukan oleh anak perempuan. Karet akan di gabungkan menjadi sebuah tali dan di rentangkan oleh 2 orang. Pemain harus melompat dan melewatinya. Tinggi tali akan semakin tinggi ketika pemain berhasil melewatinya.

21. Permainan Masak-masakan

21. Permainan Masak-masakan Masak-masakan merupakan permainan yang sering dilakukan oleh anak perempuan. Permainan ini

Masak-masakan merupakan permainan yang sering dilakukan oleh anak perempuan. Permainan ini mereka lakukan hanya menggunakan bahan-bahan bekas seperti botol, daun, dan lain sebagainya. Dan menggunakan tanah dan semacamnya sebagai bahan makanan.

22. Mendorong Ban

dan semacamnya sebagai bahan makanan. 22. Mendorong Ban Mendorng Ban merupakan permainan yang hanya memakai ban

Mendorng Ban merupakan permainan yang hanya memakai ban bekas dari mobil. Biasanya anak-anak akan menjalankannya dengan mendorong-dorong hingga ban tersebut berjalan sendiri. Dan juga kadang mereka berlomba siapa yang dapat mencapai finis terlebih dahulu.

23. Permainan Tradisional Mercon Bambu

23. Permainan Tradisional Mercon Bambu Mercon Bambu merupakan permainan anak yang cukup kreatif. Mereka membuat semacam

Mercon Bambu merupakan permainan anak yang cukup kreatif. Mereka membuat semacam meriam yang memiliki suara layaknya meriam. Biasanya permainan ini dimainkan ketika menjelang bulan puasa/17 agustus-an. Akan tetapi sekarang sangat jarang anak-anak yang membuatnya.

24. Bermain dan Mebuat Mobil-mobilan

yang membuatnya. 24. Bermain dan Mebuat Mobil-mobilan Mobil-mobilan merupakan permainan yang sangat digemari oleh

Mobil-mobilan merupakan permainan yang sangat digemari oleh anak laki-laki. Kadang mereka membuatnya melalui bahan kulit kelapa, kayu bekas dan lain sebagainya. Permainan ini sangat membuat anak kreatif berimajinasi dalam permainan.

25. Permainan Ngadu Muncang

25. Permainan Ngadu Muncang Ngadu Muncang merupakan permainan favorit di kalangan laki-laki. Mereka akan meletakkan 1

Ngadu Muncang merupakan permainan favorit di kalangan laki-laki. Mereka akan meletakkan 1 muncang di bawah dan melemparinya dengan 1. muncang. Muncang yang pecah, ialah yang kalah. Sebaliknya jika muncang tidak pecah, maka ialah pemenangnya.

26. Permainan Tradisional Pa’raga

maka ialah pemenangnya. 26. Permainan Tradisional Pa’raga Pa’raga merupakan olahraga yang dilakukan oleh 2 tim

Pa’raga merupakan olahraga yang dilakukan oleh 2 tim dengan 1 bola. Permainan dilakukan dengan mempertahankan bola agar tetap seimbang dan tidak jatuh ke tanah. Mempertahankan boleh menggunakan apa saja asalkan bola tidak di pegang.

27. Bermain Petak Umpet

27. Bermain Petak Umpet Petak Umpet bisa dikatakan permainan legendaris. Permainan ini dilakukan oleh banyak pemain.

Petak Umpet bisa dikatakan permainan legendaris. Permainan ini dilakukan oleh banyak pemain. 1 pemain akan berjaga dan pemain lainnya mengumpat selama hitungan 10, di tempat yang kira-kira akan susah ditemukan. Jika semuanya sudah ditemukan, maka pemain yang pertama kali ditemukan akan berjaga.

28. Permainan Tradisional Pletokan

ditemukan akan berjaga. 28. Permainan Tradisional Pletokan Pletokan merupakan alat tembak yang terbuat dari bambu dan

Pletokan merupakan alat tembak yang terbuat dari bambu dan peluru dari kertas. Pemain memiliki 3 kali kesempatan , jika dalam tiga kesempatan tidak dapat mengenai lawan, maka dianggap gugur. Pada awal permainan akan di buat peraturan hingga terciptanya sportifitas dalam permainan.

29. Kejar-kejaran Polisi Maling

29. Kejar-kejaran Polisi Maling Polisi Maling merupakan permainan kejar-kejaran antara polisi dengan maling. Dibentuk 2

Polisi Maling merupakan permainan kejar-kejaran antara polisi dengan maling. Dibentuk 2 tim yang menjadi polisi dan maling. Maling akan berlari kesana kemari dan tidak boleh melebihi batas yang telah di tentukan. Dan polisi akan menangkap satu persatu.

30. Permainan Tradisional Rangku Alu

menangkap satu persatu. 30. Permainan Tradisional Rangku Alu Rangku Alu merupakan permainan favorit di semua kalangan.

Rangku Alu merupakan permainan favorit di semua kalangan. Pemain akanterbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan meloncat-loncat melewati bambu-bambu, dan kelompok kedua akan membuka dan menutup bambu sesuai irama nyanyian. Bagi yang kakinya terjepit, ia akan di gantikan.

31. Sepak Bola Kampung

31. Sepak Bola Kampung Sepak Bola Kampung merupakan permainan yang sangat ramai di kalangan perkampungan dan

Sepak Bola Kampung merupakan permainan yang sangat ramai di kalangan perkampungan dan juga pedesaan. Sepak bola ini dimainkan dengan orang yang ada, tidak harus 11 pemain. Cara memainkannya dengan melempar bola menggunakan kaki hingga masuk ke gawang.

32. Permainan Ular Naga

kaki hingga masuk ke gawang. 32. Permainan Ular Naga Ular Naga merupakan permainan favorit anak-anak dengan

Ular Naga merupakan permainan favorit anak-anak dengan nyanyian “ular naga panjang”. Pemain akan berbaris membentuk ular panjang melewati antara 2 orang yang akan menjepit mereka. Mereka akan menjepit dua orang sebagai ketua kelompok tim bulan dan bumi.

Setelah itu, 2 orang yang menjepit itu akan menanyakan satu persatu kepada yang belum terjepit. Pilih bulan atau bumi, lalu ketua kelompok harus mengumpulkan semua anggotanya. Setelah itu ketua kelompok akan mengambil anggota lawan hingga habis dan dialah yang menang.