Anda di halaman 1dari 2

RAHASIA

8. LAIN-LAIN

RAHASIA

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN


PEGAWAI NEGERI SIPIL
SMP Negeri 2 Pulosari JANGKA WAKTU PENILAIAN
Kabupaten Pandeglang BULAN Januari s.d. Desember 20

1
YANG DINILAI
.
a. N a m a
b. NIP
c. Pangkat Golongan Ruang
d. Jabatan / Pekerjaan
9. DIBUAT TANGGAL, 02 JANUARI 2009 e. Unit Organisasi
PEJABAT PENILAI
2
PEJABAT PENILAI
.
a. N a m a
b. NIP
10. DITERIMA TANGGAL, 05 JANUARI 2009 ( ................................ )
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG NIP : ....................... c. Pangkat Golongan Ruang
DINILAI
d. Jabatan / Pekerjaan
e. Unit Organisasi
3
ATASAN PEJABAT PENILAI
.
(...........................................) 11. DITERIMA TANGGAL, 08 JANUARI 2009 a. N a m a
NIP : ........................... ATASAN PEJABAT PENILAI
b. NIP
c. Pangkat Golongan Ruang
d. Jabatan / Pekerjaan
( .........................................) e. Unit Organisasi
NIP : ...........................
RAHASIA
RAHASIA
RAHASIA RAHASIA
4. PENILAIAN
6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
NILAI ATAS KEBERATAN
UNSUR YANG DINILAI KETERANGAN
ANGKA SEBUTAN
a. Kesetiaan 91 Amat Baik
b. Prestasi Kerja 76 Baik
c. Tanggung Jawab 76 Baik
d. Ketaatan 76 Baik
e. Kejujuran 76 Baik
f. Kerjasama 76 Baik
g. Prakarsa 76 Baik
h. Kepemimpinan -
Tanggal, .............................................
i. JUMLAH 547
j. NILAI RATA-RATA 78 1/7
7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI ATAS KEBERATAN
SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ............................................. Tanggal, .............................................

RAHASIA RAHASIA