Anda di halaman 1dari 5

SHOLAWAT ISMUL A’DZHOM

Al-Imam As-Sayyid Syekh Muhammad Taqyudien Ad-Damsiq Al Hambali ra


(Sholawat Qulhu ghoib)

Allaahumma innii as-aluka bismikal a’zhoomil maktuubi min nuuri wajhikal a’laa al-mu-
abbadid-daa-imil baqiil mukholladi fii qolbi nabiyyika wa rosuulika muhammadin. Wa as-
aluka bismikal a’zhoomil waahidi biwahdatil ahadil muta’aalii ‘an wahdatil kammi
wal’adad. al-muqoddasi ‘an kulli ahaad. wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. qul
huwallahu ahad allahush shamad lam yalid wa lam yuulad walam yakullahu kufuwan
ahad. an tusholliya ‘alaa sayyidinaa muhammadin sirri hayatil wujuudi was-sababil
a’zhoomi likulli maujuudi sholaatan tu-tsab-bitu fii qolbil iimaani wa tuhaffizhunil qur-
aan, wa tufah-himunii minhul ayaati wa taftahuli bihaa nuurol jannati wa nuuron na’iim
wa nuuron nazhoori ilaa wajhikal kariimi wa ‘alaa alihi wa shohbihi wa sallim.
terjemahan :
Ya Allah aku mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang Agung, yang tertulis dari cahaya
wajahMU yang maha Tinggi dan maha Besar, yang kekal dan abadi, di dalam kalbu Rasul
dan Nabi-MU Muhammad SAW.
Aku memohon dengan AsmaMU yang Agung dan Tunggal dengan kesatuan yang
manunggal, yang Maha Agung dari kesatuan jumlah, dan maha Suci dari setiap sesuatu,
dan dengan hak BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM. QULHUALLAHU AHAD. ALLAHUSH
SHOMAD. LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD.
Semoga Engkau limpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad SAW, rahasia
kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua yang ada, dengan shalawat yang
menetapkan iman dalam dadaku, dan mendorongku agar menghapalkan Alquran, dan
memberikan pemahaman padaku akan ayat-ayatnya, membukakan padaku dengannya
cahaya surga dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahMu yang Mulia,
juga kepada keluarga dan para sahabatnya limpahkan pula salam sejahtera padanya.

Keterangan Sholawat Ismul Adzhom ( Sholawat Qulhu Ghoib)


merupakan sholawat yang banyak khasiat dan belakang layar karomah terkandung
didalamnya, Sholawat ini disebut juga Sholawat Ismul A'zhom Li Rijalil Ghoib, Karya Syekh
Al-Arif Al-Imam As-sayyidi Muhammad Taqiyuddin Ad-Damsyiq Al Hanbaly rhm,
(Pengarang dari kitab Aqidatul Ghaib wa Thariq Rijalul Ghaib) .

Ke agungan Sholawat ini telah banyak di buktikan oleh alim ulama shalaf, bahkan para sufi
melayu sering menyebutnya dengan Sholawat Qulhu ghoib, alasannya didalam sholawat
tersebut terdapat surah Al Ikhlash, dan penciptaan nur Nabi Muhammad SAW. Sholawat
ini mempunyai banyak fadhilah.

inilah diantara sholawat yang mempunyai banyak fadhilah. Kebesaran dan ke agungan
sholawat ini telah banyak dibuktikan oleh para Alim Ulama Shalaf,.Syekh Yusuf bin Ismail
An-Nabhani sendiri telah mencantumkan Sholawat ini didalam kitab beliau
Sa’adatuddara’in. Sholawat inilah yang sering digunakan sebagai wasilah untuk bertemu
dengan Nabiyullah Khidir AS
SHALAWAT ISMUL A’ZHOM ini saya dapatkan/di ijazahkan dari Ayahanda Al Habib
Abunawar bin Ahmad Al ‘Aydrus dan juga dari salah satu guru saya Al-Ustadz Ahmad
Dasuki bin Dahlan beliau di ijasahkan dari guru beliau.

Sebelum mengamalkan SHALAWAT ISMUL A’ZHOM ini alangkah baiknya agar


mengirimkan Al-Fatihah untuk Al-Imam Shohibus sholawat Syaikh Muhammad
Taqyudien Ad-Damsiq, dan semua Rijalul Ghoib, dan semua arwah dari golongan mereka
yang suci, juga kepada semua para ahli Taubat, dan semua pemimpin mereka. Kepada
Nabi Allah Sayyidina Khidhir AS, dan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW

Catatan & Cara


Ini shalawat As-syekh Al-Arif Al-Imam As-sayyidi Muhammad Taqiuddin Ad-Damsyiq ( Shahib
Aqidatul Ghaib wa Thariq Rijalul Ghaib Qodasallahu Sirrohu wa Nafa`na bihi.Amin ) Tertulis dalam
kitab Saadatud Dara`in karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani.

Dalam satu risalahnya tentang shalawat Ismul A’zhom disebutkan faedah tasarruf dengan
shalawat ini mengandung rahasia luar biasa, antara lain :

1. Jika dibaca 100x tiap hari akan mendapatkan kedudukan wali dari Auliya Allah.

2. Apabila dibaca 1000x tiap hari, engkau akan dapat memberi nafkah secara ghaib.Dengan
kata lain bila ada keperluan masukkanlah tanganmu kedalam saku, maka akan engkau dapatkan
yang engkau perlukan.

3. Untuk membinasakan orang zholim, dibaca pada malam sabtu 1000x maka engkau akan
melihat keajaibannya, kebinasaannya.(hati-hati jangan sembarangan, bisa kena diri sendiri)

4. Untuk mencegah perampok dan musuh yang banyak, ambillah segenggam tanah dari bawah
telapak kaki sebelah kiri, bacakan shalawat ini 7x, tiupkan pada tanah tersebut ( dijampikan ) dan
lemparkan kearah dimana musuh/perampok berada, akan terjadi kebinasaan pada mereka
seketika.

5. Untuk mengembalikan barang hilang dan melunasi hutang, bacalah tiap hari 7x.
Tiap mulai satu kali diniatkan pahala yang engkau baca dihadiahkan ke hadratun Rasulullah,
keluarganya, sahabatnya, serta pada Rijalul Ghaib dan Ashaabun Naubah dan kepada pemimpin
mereka. Dan berniat bila hajatmu tercapai engkau bersedekah dengan makanan dan pahalanya
untuk mereka. Atau kau dapat memberi makan orang miskin sebagai terima kasih kepada Allah
karena barokah merekalah dan shalawat ini sehingga hajatmu tercapai.Insya Allah.

6. Untuk sakit kepala, demam, sakit mata, migran ( sakit kepala sebelah ) dibacakan pada air
mawar 7x dan diminumkan pada sisakit.Insya Allah sembuh!

7. Untuk melancarkan air susu bagi manusia atau hewan ternak, ambil air dari mata air (sumur)
baca shalawat ini 7x diusapkan pada teteknya dan diminum, maka air susunya akan banyak.Insya
Allah.

8. Untuk kencing tersumbat (kencing batu) dan wanita yang akan melahirkan (susah
melahirkan) dibacakan seperti diatas.

9. Untuk sesak nafas, medu, rasa takut, sering mimpi yang tidak enak/menakutkan, masuk
angin, sakit dada, TBC, sulit tidur bikinlah air jampian seperti tadi dan dikerjakan/diminum
MALAM HARI.

10. Dibaca untuk perempuan/laki-laki agar cepat menemukan jodohnya, dibikin air
diminumkan pasti banyak yang menyukainya dan cepat menemukan jodohnya.

11. Bila didawamkan/rutin dibaca 100x setiap hari selama 40 hari, engkau akan menjadi
seorang Arif mungkin Kasyaf.

12. Untuk wanita yang menginginkan anak/mandul dibaca diair seperti diatas pada MALAM
JUM`AT dan diminumkan kemudian dicampur oleh suaminya pada malam itu juga, insya Allah dia
akan hamil.

Cara Pengamalan Sholawat Ini


Sholawat ini termasuk salah satu sholawat yang mempunyai asror yang luar biasa. Ijazah yang
ada pada kami adalah dibaca 1 kali setiap ba’da sholat fardhu atau 3 kali setiap shubuh dan
maghrib. Jika mempunyai hajat dibaca 100 kali. Sebaiknya malam jum`at. Sholawat ini termasuk
sholawat yang Multifungsi dengan kata lain dapat digunakan untuk niat apa saja.

Cara Mengirimkan / Menghadiahkan Al Fatihah Untuk


Penyusun Shalawat
Ilaa hadrotin Nabiyyil Mushthofa Rasuulillaahi shallallaahu ‘alaihi wasallama
wa aalihi wa ashhaabihi wa ilaa hadroti rijaalil ghoibin naubati wa ilaa
rotibsihim wa ilaa man ajazani wa ilaa hadrotil imaamil ‘aarifi billahi Asy Syaikh
Muhammad taqiyyiddimasyqiy Al Hanbaliy radhallahu anhum al fatihah..
baca al fatihah 7x
Al faqir ijazahkan shalawat ismul a’zhom tersebut bagi siapa saja yang mau
mengamalkannya

sumber : https://shulfialaydrus.wordpress.com/2013/01/01/shalawat-ismul-azhom/