Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR NAMA PENERIMA ALAT KESELAMATAN KERJA

UKK ANUGERAH SAGULUNG


No Nama Penerima Umur Tanda tangan
1 Taqim 38
2 Adi 30
3 Bayu 40
4 Arib 31
5 War 49
6 Udy 43
7 Agus 53
8 Fredy 35
9 Utat 58
10 Mus 43
11 Sapar 49
12 Edy 41
13 Jais 46
14 Jaly 35
15 RJM 51
16 Azis 46
17 Iko 39
18 Ujang 48
19 Surya
20 Andi
21 Eko
22 Pak Bar
23 Eli
24 Kudin
25

Mengetahui,
Kepala UPT. Puskesmas Bulang

dr. Desi Atry


NIP.19710526 201001 2 001