Anda di halaman 1dari 1

Pengetan Hardiknas Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap nganakake lomba-lomba kanggo


tingkat siswa SD,SMP,SMU siswa teladan kang mengkono kanggo dhuta saka
Cilacap ing tingkat Provinsi kang di seleksi kanthi njilem supaya bener-bener oleh
jago kang mumpuni.

Semang uga ing babagan seni uga dianakake lomba pentas seni yaiku
nembang macapat,maca geguritan lan ora miring-mirangaken kasile.Sanadyan
Majenang basane banyumas nanging bisa nyisihake peserta saka Cilacap,
Solo,Klaten,Semarang lan liya-liyane kang basane mumpuni. Malah dhuta saka
Majenang bisa oleh juara 1 tingkat provinsi.

Kabeh mau amarga ulete guru-guru basa jawa kang nduweni greget gedhe
lan ngetokake sejatine bocah-bocah Majenang uga bisa nggunakake basa jawa
kang bener.

Nama : Khotijah Safinaturrohmah

Kelas :X5

No.absen : 14

Tema : pendidikan