Anda di halaman 1dari 2

PELAN TAKTIKAL

BIDANG KOKURIKULUM
KELAB BADMINTON

Indikator
Bil Program Objektif T/jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR
Pencapaian
1. Kejohanan 1. Menanam 1. Guru Mei RM150/ 1. Peratus
Badminton minat murid terhadap Penasihat (Sebulan) yuran kelab kedatangan 50%
Antara permainan badminton Kelab 1. Peratus
dan meningkatkan Badminton 2. Peratus murid hadir
Kumpulan kehadiran kelab penglibatan ahli
badminton. Kelab Badminton 2. Pencapaian
secara aktif dalam Pasukan
2. Mengenal pasti pengurusan karnival Badminton
dan memilih pemain 25% Sekolah
yang berbakat untuk
mewakili sekolah 3. Peratus ahli 3. Peratus
dalam permainan Kelab Badminton penglibatan ahli
badminton. yang menjadi Kelab Badminton
secara aktif dalam
3. Melatih ahli pengadil 3%
pengurusan
Kelab Badminton karnival
mengurus karnival
4. Peratus
4. Melatih ahli ahli
Kelab Badminton Kelab Badminton
menjadi pengadil yang menjadi
pengadil.