Anda di halaman 1dari 1

IKRAR PELAJAR

Bahawasanya kami,
Siswa dan Siswi SMK NEGERI PRIGEN
Berikrar dan berjanji,
Akan senantiasa :
 Patuh dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa
 Patuh dan taat pada pancasila, dan undang-undang Negara
Patuh dan taat pada peraturan sekolah
 Berbudi pekerti mulia dan berdisiplin
 Menghormati Ibu ,bapak, guru-guru, dan Keluarga besar SMK Negeri
Prigen
 Menjaga Harga Diri, keluarga dan nama baik SMK Negeri Prigen
 Memajukan diri kami dengan belajar bersungguh-sungguh
untuk memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam Hal Akademik dan
Nonakademik
 Supaya Menjadi warga negara yang berjasa pada Agama, Nusa Bangsa
dan Negara