Anda di halaman 1dari 1
MATA PELATARAN : | ( MASA : ‘STANDARD KANDUNGAN SHES OF POG Pada akhir proses pdp, murid dapat : OSELASA QRasu QO KHAMIS. << TARIKH : { STANDARD PEMBELAJARAN. | KELAS : SS = O] KOMUNIKASI i. @ aie ha © Tolong-menclon 1 KOLABORAS! sc 3 Ges, sees, QQ KREATIVITI r 0 Bertolak Ansur OQ Hemah Tinggi O PEMIKIRAN KRITIS. L Dy G keacitan 1 Hormat-menghormati Al’ | 9 keberanian kash sayang Py] [ keiutran” —O.Kesbern rsyukut__O) Ketekunan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AQ bem 2 @ Keeatif dan tnovesi Bahasa E O Pendidikan Alam Sekitar Q patriotisme M 1 Sains dan Teknologi @ Keusahawanan K |” (a Teknolog Maklumat dan Kemunkasi p] (a Pembuaten © peta Tn E Ly) peta Buin O Peta Pokok T J O Peta Buih serganda Peta Dakap A] |. Perapeibagaialir peta Alr B] (o sukites O Model U1 Buk Cente Q Modul O Internet O Gambar B A) O Powerpoint O Radio/Tv O carta B G Projektor O Radas O Graf P| (a cembaran tera O Usan D HasiiKers Oi Lakonan BDO remerhatin — Tugasan sf (9 we O Projek CATATAN : REFLEKSI : PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana /___ murid menguasai objektif dan diberi 1 Mesyuarat a cnam latinan pengayaan. 1D Program Sekolah) Kursus /___murid tidak menguasai objektif dan a cteat D uti Rehat Khas diberi latihan pemulihan. i eee ee iP akan dibawa ke hari