Anda di halaman 1dari 3

JADUAL PETUGAS

UPT PUSKESMAS SINDANGLAUT


Tahun 2016

HARI/TANGGAL HARI/TANGGAL HARI/TANGGAL HARI/TANGGAL


NO
Senin, 04-07-2016
Selasa, 05-07-2016
Jum'at, 08 Juli 2016
Sabtu, 09 Juli 2016

1 H. Uli Jajuli H. Uli Jajuli Nano Supriyatno Nano Supriyatno

2 Tati Setiawati H. Nuryadi Atik Nurhayati Tati Setiawati

3 H. Nuryadi Sri Widawati Sri Widawati Cicih Suharsih

4 Atik Nurhayati Intan Ayu A. Retty Helenna S Rikhanu Hidayah

5 Cicih Suharsih Anjaswati Wahidah S. Endah Dwi H.

6 Guruh Nur S. Slamet Riyadi Widiya Amerita S.Slamet Riyadi

7 Khutto Setia Asih Desy Selviasari RatnaWidya Widiya Amerita S.

8 Siti Nurul Ahadiy Awaliyah Sri Suningsih RatnaWidya

9 Susbintari Nurhasanah Desy Selviasari Sri Suningsih

10 Virgin Uswatun H.Yeni Veronica Rudi Hartono Hj. Titi Sumiati

11 Awaliyah Hj. Wunengsih Hj. Titi Sumiati Iwan Mulyawan

12 Nurhasanah Rudi Hartono

13 Yeni Veronica

14 Hj. Wunengsih

15 Iwan Mulyawan
16 Rudi Hartono

Lemahabang, 02 Juli 2016


NB : Jam 08.15 WIB Kepala UPT Puskesmas Sindanglaut

dr. H.M. Akhdiyat


NIP. 19610319 198911 1 001
DAFTAR HADIR PNS
UPT PUSKESMAS SINDANGLAUT
BULAN JULI 2016

DAFTAR HADIR PTT


UPT PUSKESMAS SINDANGLAUT
BULAN JULI 2016

DAFTAR HADIR SUKWAN


UPT PUSKESMAS SINDANGLAUT
BULAN JULI 2016
Juli 2016

merita S.