Anda di halaman 1dari 6

KELAS/ 4 CEMER- MASA 7:45am- MINGGU/ 17 September

LANG 8:45p.m 2018 / ISNIN


SUBJEK (60 minit) TARIKH/
HARI

TEMA/TAJUK Bumi Dan Sains Angkasa / Sistem Suria

STANDARD 9.1 Sistem Suria

KANDUNGAN

STANDARD 9.1.3.Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan pada masa
PEMBELAJAR yang sama beredar mengelilingi Matahari mengikut orbitnya melalui
AN pemerhatian menerusi pelbagai media.

9.1.2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau


lisan.

HASIL Pada akhir PdP pelajar dapat :


PEMBELAJAR
AN i. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 ahli di dalam sistem suria.
ii. Memperihalkan sekurang-kurangnya 3 ahli di dalam sistem
suria.
iii. Membuat urutan planet yang terdapat di dalam sistem suria.
BAHAN BANTU BELAJAR

Bukan Cetak Poster Spesimen Cetak Buku Ruj. Lain-lain

Power point Kartun Boneka Buku / Majalah Kad manila,


Tek kapur, tali

Video Gambar Radas Modul Surat


kbar

Lukisan Kad / Internet Komik Risalah

Carta Model Realia Nota Lemb krja /

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Memerhati / Meramal / Mengawal pembolehubah

Mengelas Berkomunikasi / Membuat hipotesis /

Mengukur & Menggunakan perhubu Mendefinasi secara operasi


Menggunakan Nombor ngan ruang dan masa

Membuat inferens / Mentafsir data Mengeksperimen

ELEMEN MERENTAS KBAT Teknik PdP

KURIKULUM (EMK) Alat Berfikir

Kreativiti & Inovasi / I think Kuliah Peti Surat

TMK Bulatan Perbincangan / Demonstrasi

Keusahawan Buih Penyoalan / POE


Bekerjasama / Pokok Kajian Masa Kajian Lapangan
Depan
Pelbagai
alir

Aras Soalan Dakap Penyelesaian Komputer Interaktif


Masalah

Pengetahuan / Alir Projek IAI

Pemahaman / Titi Simulasi / Menyanyi

Aplikasi Lain-lain Eksperimen Membaca

Analisis / Peta Bercerita Permainan


Konsep

Menilai Peta Minda Latih tubi Lain-lain

Mencipta Jigsaw Pembelajaran inkuiri /


penemuan

PENTAKSIRAN Refleksi Kecerdasan Pelbagai

Pemerhatian / Kehadiran Interpersonal / Muzik

Lisan / Bilangan pelajar yang Intrapersonal / naturalis /

Tugasan/Projek menguasai objektif Visual / Kemahiran


Manipulatif
Hasil Kerja / Kinestatik (Peralatan
sains)

Kuiz Verbal Guna dan


kendali

Lain-lain Tindakan Susulan Logik Math Penyimpan


an alatan

Pembersih
an alatan

Pengendali
an
spesimen

Melakar
FASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN
PENGAJARAN

Ahli-ahli sistem suria. Jenis Aktiviti : Imbas kembali Strategi /


Teknik:
1. Matahari 1. Guru memaparkan gambar- Perbincangan
2. Bulan/satelit gambar ahli sistem suria
semula jadi
yang telah dipelajari pada Kemahiran :
3. Planet
4. Asteroid Mengingat
sesi yang lepas.
Set Induksi 5. Meteor
6. Komet 2. Murid memerhati gambar Nilai :
( 5 minit ) Berani, rajin
yang dipaparkan.
3. Guru mengaitkan gambar-
gambar dengan isi
Kemahiran
pelajaran pada hari ini. Berfikir:

Menjana idea

Jenis Aktiviti : Penerangan


Paksi: Garisan
bayangan yang 1. Guru menerangkan kepada Strategi/
menganjur dari kutub
murid perbezaan putaran Teknik:
utara dan selatan Penerangan
dan peredaran KPS:
Berputar: Berpusing 2. Guru menerangkan bahawa
pada kedudukan yang Pemerhatian.
sama planet berpusing pada
Membuat urutan
Pencetusan paksinya dan beredar
Idea Beredar: Bergerak Kemahiran
mengikut orbit masing-
mengelilingi sesuatu berfikir:
( 15 minit ) masing.
Planet Zuhrah berputar
3. Murid-murid mendengar membuat
mengikut arah jam gambaran
dengan teliti penjelasan mental,
Planet Uranus berputar
guru. membuat urutan
pada sisi
Jenis Aktiviti : Lembaran
Kerja

Lembaran Kerja
1. Guru memberikan lembaran Strategi/ Teknik:
kerja kepada murid.
2. Murid menjawab lembaran KPS :
kerja Mengelas,
Aplikasi Idea
3. Guru membincangkan hasil memerhati
( 10 minit )
kerja murid. Kemahiran
Berfikir:
Menghubungkait,
menilai
BBM:
Lembaran Kerja

1. Guru meminta murid untuk


Menyatakan Nilai Murni:
menyatakan planet dengan
semula urutan
mengikut urutan dengan Bersyukur,
Refleksi planet dengan
menggunakan cara mudah Kemahiran
( 5 minit ) menggunakan berfikir:
yang diperkenalkan.
cara mudah yang
2. Guru memperbetulkan Mengingat
diperkenalkan.
kesalahan murid sekiranya
ada.
Jenis Aktiviti : Simulasi

Kenal pasti urutan 1. Guru menerangkan Strategi/ Teknik:


planet. langkah-langkah aktiviti Simulasi
berkumpulan KPS :
Langkah-langkah:
dilaksanakan kepada Memerhati,
1. Seorang murid
mengambil murid. berkomunikasi,
peranan sebagai 2. Murid memegang nama menganalisis
matahari
planet yang diberikan dan BBM:
2. Murid yang
mendapat nama menggantungkannya Kad perkataan,
planet bergerak 3. Guru memberikan kapur
ke posisi masing-
Penstrukturan bimbingan kepada murid SSNM :
semula Idea masing.
3. Murid bergerak semasa aktiviti Kerjasama,
( 25 minit ) mengikut paksi dijalankan. mendengar
yang telah 4. Guru membincangkan arahan,
dilukiskan di atas
lantai dengan hasil simulasi. Kemahiran
kelajuan yang Soalan: Berfikir:
sama. 1. Planet mana yang
Menganalisis
mengambil masa
Mengaplikasi
paling isngkat
Membuat urutan
mengelilingi
matahari?
2. Adakah semua
planet berputar pada
arah yang sama?
Nama:

Kelas:

Gariskan jawapan yang betul.

1. Semua planet berputar pada (paksi, jalan) masing-masing.


2. Semua objek di dalam Sistem Suria beredar mengelilingi (Bumi , Matahari)
3. Bumi berputar pada paksinya mengikut arah (jam , lawan jam)
4. Semakin (jauh , dekat) sesebuah planet dengan matahari, semakin lama masa yang
diambil untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari.

Nama:

Kelas:

Gariskan jawapan yang betul.

1. Semua planet berputar pada (paksi, jalan) masing-masing.


2. Semua objek di dalam Sistem Suria beredar mengelilingi (Bumi , Matahari)
3. Bumi berputar pada paksinya mengikut arah (jam , lawan jam)
4. Semakin (jauh , dekat) sesebuah planet dengan matahari, semakin lama masa yang
diambil untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari.

Nama:

Kelas:

Gariskan jawapan yang betul.

1. Semua planet berputar pada (paksi, jalan) masing-masing.


2. Semua objek di dalam Sistem Suria beredar mengelilingi (Bumi , Matahari)
3. Bumi berputar pada paksinya mengikut arah (jam , lawan jam)
4. Semakin (jauh , dekat) sesebuah planet dengan matahari, semakin lama masa yang
diambil untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari.