Anda di halaman 1dari 5

ததததத ததத தததததத தததததத

தததததததததததத
SJK(T) LADANG KULAI BESAR

KERTAS KERJA
PELANCARAN BULAN
MERDEKA
2016
1.0 PENGENALAN
Bidang kokurikulum merupakan salah satu elemen penting dalam melengkapkan lagi
kecemerlangan menyeluruh setiap murid.Bagi memenuhi keperluan ini,Unit Kokurikulum
dengan kerjasama sekolah dalam melaksanakan program Kemerdekaan.Program ini
bertujuan menggalakkan murid untuk bersama-sama mencintai dan menghargai
Negara.Selain itu,program ini dapat mengesah menonjolkan bakat serta mengeratkan
silaturahim dalam kalangan murid dan guru.

2.0.RASIONAL

Penganjuran aktiviti bersempena sambutan kemerdekaan adalah sesuai dan menepati


saranan Kementerian Pendidikan Malaysia supaya murid mengetahui sejarah
negara.Seterusnya memupuk semangat patriotisme.Di samping itu memenuhi program yang
telah dirancang di dalam takwim SJK(T) Ladang Kulai Besar.

3.0 MATLAMAT
 Mencungkil bakat terpendam murid-murid SJK(T) Ladang Kulai Besar secara
menyeluruh.
 Memupuh minda yang positif,kreatif dan inovatif hasil dari pengalaman bulan
patriotisme yang dijalankan.
 Memupuk semangat patriotisme dan cinta akan Negara Malaysia.

4.0 OBJEKTIF
Mengingatkan murid betapa pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan seterusnya
menghayati erti kemerdekaan yang sebenar.Menjadikan program-program sempena Hari
Kemerdekaan setiap tahun sebagai satu peristiwa utama dan penting murid SJK Tamil
Ladang Kulai Besar dengan menerapkan nilai patriotisme dan pembentukan bangsa
Malaysia yang berdaya tahan dalam memenuhi aspirasi Negara.

5.0 TEMA
‘SEHATI, SEJIWA’
6.0 NAMA PROGRAM
“PELANCARAN BULAN MERDEKA”

7.0 TEMPAT
SJK Tamil Ladang Kulai Besar

8.0 KUMPULAN SASARAN


Semua murid SJK(T) Kulai Besar

9.0TARIKH / MASA PELAKSANAAN

14 OGOS 2016/ 7.10-7.40 PAGI

10.0 KEWANGAN

Sumber kewangan

10.1 Unit Kokurikulum

10.2 Anggaran Perbelanjaan

Bil Jenis bahan/bilangan Unit price Jumlah


1. Pasu bunga kecil (5) RM5.00 RM25.00
2. Bendera Jalur Gemilang (5) RM1.50 RM15.00
JUMLAH RM45.00

11.0 TENTATIF PROGRAM

 Bacaan Doa
 Nyayian Lagu Negeri Johor
 Nyayian Lagu Sekolah
 Persembahan Murid
 Ucapan guru tugas
 Ucapan Penyelaras bulan merdeka
 Ucapan Guru Besar
 Pelancaran Bulan Kemerdekaan
 Bacaan ikrar
 Nyayian Lagu Negaraku
 Bersurai
12.0 AHLI JAWATANKUASA PELANCARAN BULAN MERDEKA

PENASIHAT
PN.M.SARASWATHI VANI
GURU BESAR

PENGERUSI
PN.S.PARAMESVARY
GPK KOKU

PENYELARAS
PN.E.PRIYA

SETIAUSAHA
PN.S.ANNALATCHUMI

BENDAHARI
PN.R.SHANTI

13.0 PENUTUP

Program ini diharapkan dapat mempentingkan dan mengukuhkan lagi kepentingan budaya
patriotisme di kalangan pelajar.Warga SJK(T) Ladang Kulai Besar dapat memanfaatkan ilmu
yang diperolehi daripada program ini.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh,

______________ ____________ _____________


Pn.S.Annalatchumi Pn.E.Priya
Setiausaha Program Penyelaras Program

Beri Nilai