Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU IPGKG - 05

KAMPUS GAYA

REFLEKSI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

Wajib ditulis selepas setiap satu sesi pengajaran dan ditampal dalam buku rekod mengajar selepas slot
P&P berkenaan

Langkah Kekuatan Kelemahan


 Permainan kecil yang menarik dan  Tidak dapat mengawal murid dengan
seronok. teratur kerana sesetengah murid
Set Induksi berlari ke luar kawasan aktiviti.
 Murid dapat memahami peraturan
permainan.

 Murid dapat mengikuti aktiviti yang  Progresif murid kurang


Perkembangan dirancang. memberangsangkan kerana aktiviti
kurang seronok dan mencabar.

 Murid melibatkan diri secara aktif  Aktiviti ditamat lebih awal daripada
Kemuncak dalam aktiviti. jangkaan kerana aktiviti yang
dirancang tidak mencabar.

 Murid dapat mengikut aksi regangan  Murid bersifat pasif dalam menjawab
Penutup dengan betul. soalan.

Cadangan tindakan yang akan diambil untuk membaiki kelemahan :-


1. Merancang aktiviti yang lebih mencabar dan bersesuaian dengan tahap psikomotor murid.
2. Mengawal kelas dengan cara yang lebih berkesan.
3. Menggunakan perbendaharaan kata yang mudah difahami.

Kesan pelaksanaan cadangan tindakan :-


__________________________________________________________________________________________ -

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Pelajar Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing


……………………………….. ……………………………………. ………………………………..
( ) ( ) ( )