Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR JAWAB PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) Cara Penyelesaian

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019


...............................................................................................................................................................
SMK AMILIA PAGUYANGAN
...............................................................................................................................................................
Mata Pelajaran : Matematika XI Alokasi Waktu : 60 menit
...............................................................................................................................................................

A. Pilihan Ganda ...............................................................................................................................................................

Nama ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Kelas No
Absen ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

sinau.pakical.xyz #pts2018 pakical.xyz


...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

NILAI NILAI
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
......... .........
...............................................................................................................................................................