Anda di halaman 1dari 5

SOALAN MUZIK TAHUN 3 MAC

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 7 soalan subjektif . Jawab semua


soalan di bawah.

1. Baca , susun dan tulis semula lagu di bawah.

LaguNegaraku

Raja kita selamat bertakhta.

Rakyat hidup, bersatu dan maju,

Tuhan kurniakan,

Negaraku,

Rahmat bahagiaTuhan kurniakan,

Tanah tumpahnya darahku,

Raja kita selamat bertakhta.

Rahmat bahagia,

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1
2. Lengkapkan perkataan yang betul pada lagu di bawah.

Lagu Negeri Sabah

Sabah tanah ___________________

_________________ kita yang tercinta,

Pemuda pemudi _________________________,

Bangunlah Bersatu ______________,

Marilah bersama serta ____________________,

Merdeka sepanjang masa,

______________segala bangsa _______________,

Sabah negeri ___________________.

2
2. Padankan ikon gambar perkusi dengan nama perkusi yang tepat.

3
3. Tandakan(/) bagi postur yang betul dan ( X ) bagi postur yang salah semasa
menyanyi.

4
5