Anda di halaman 1dari 1

DRAF

SUKAN BADMINTON
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMANGGANG
NO. PENDAFTARAN 05/02/09/2018/SMKS

SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan


Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No.
11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut
ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Sukan Badminton Sekolah Menengah Kebangsaan
Simanggang yang selepas ini disebut sebagai ”Persatuan” sahaja.

1. Program KPM : 1.1 Peraturan-Peraturan Permainan

Teknik Lontaran
Teknik Pukulan
Teknik Rembatan dan Tackling
Teknik Bermain
Teknik dan Plan Perlawanan

2. Aktiviti KPM : 2.1 Pertandingan antara Tingkatan


2.2 Pertandingan Badminton Tertutup
2.3 Perlawanan Persahabatan antara Guru
2.4 Perlawanan Persahabatan antara Sekolah
2.5 Pertandingan anjuran Badan Bukan Kerajaan

3. Aktiviti Kependidikan: 3.1 Ceramah Motivasi


3.2 Kursus Kecekapan Latihan Asas
3.3 Bengkel Badminton Kepada Bukan Ahli

Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di
atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan
oleh persatuan ini.

.............................................. .....................................
(NIQKHELZIE ISZAM BIN NIZAM) (AMERA LOURA GUDITH AK ABU)
Pengerusi Sukan Badminton Setiausaha Sukan Badminton
Tarikh: Tarikh:

Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah
sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Sukan Badminton Sekolah
Menengah Kebangsaan Simanggang.

.................................
( FHATIN AMIRA BINTI MUSA )
Guru Penasihat Sukan Badminton

Tarikh: