Anda di halaman 1dari 1

Jawab pertanyaan ning esor iki !

1. Jelasaken apa sing dimaksud ukara ?


2. Gaweaken contoh tembung nunggal misah !
3. Goletana dasa namane “Misuwur” !
4. Sebutaken wernane gatra !
5. “saben bengi, pemudha cidhempet pada gerilya” coba ukara sing ditanda petik udalen nurut
gatra !
6. Apa tujuane wong gawe geguritan ?
7. Coba gaweaken contoh ukara sing termasuk perasaan!
8. Coba salinen nganggo aksara jawa “Ayam” !
9. Gawea ukara kanggo tembung “Kentong” !
10. Wong gawe geguritan iku kudu nganggo basa sing kepriben ?