Anda di halaman 1dari 1

Soal UTS Basa Indramayu

1. Jelasaken apa sing dimaksud Ukara ?


2. Gaweaken contoh Tembung nunggal Misah 2 bae !
3. Goletana dasa namane Misuwur ?
4. Sebutaken Wernane Gatra Jejer !
5. “ Saben Bengi Pemudha Cidhempet pada Gerily” coba ukara sing tanda petik udalen nurut gatra
!
6. Apa tujuane wong gawe Geguritan/Puisi ?
7. Coba gaweaken contoh ukara sing termasuk Perasaan !
8. Coba saslinen kanggo aksara jawa ayam
9. Gawea ukara kanggo tembung “ Kentong” !
10. Wong gawe geguritan iku kudu nganggo basa kang kepriben ?