Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


TAHUN 4
1 JAM

NAMA :

KELAS :

BAHAGIAN A
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A,B,C,D. Antaranya ada
satu jawapan yang paling sesuai. Pilih jawapan itu.

1. Siapakah yang berkuasa untuk melantik formen di bengkel?


A. Guru besar
B. Ibubapa
C. Guru
D. Murid-murid

2. Carta di bawah menunjukkan carta organisasi bengkel RBT. Apakah X?

A. Guru Besar
B. Guru RBT
C. Guru Kelas
D. Ketua Formen

1
3. Manakah antara tugas-tugas yang terdapat dalam jadual tugas bengkel RBT?
I. Membersihkan papan putih
II. Membaiki kipas dan lampu
III. Membuka dan menutup tingkap
IV. Menyelengara alatan tangan

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

4. Siapakah yang bertanggungjawab memastikan setiap ahli kumpulan


menjalankan tugas mengikut jadual tugas.
A. Formen
B. Penolong Formen
C. Ketua kumpulan
D. Penolong ketua kumpulan

5. Tangan Alif tercedera apabila menggunakan alatan di dalam bengkel RBT.


Apakah bahan yang diperlukan oleh Aliff?
A. Pencuci tangan
B. Pemadam api
C. Peti kecemasan
D. Kotak Alatan

6. Antara berikut adalah cara pemakaian dalam bengkel. Kecuali,


A. Memakai apron
B. Memakai sarung tangan
C. Memakai kasut bertumit tinggi
D. Memakai penutup hidung dan mulut

2
7. Mengapakan kita perlu memastikan pintu dan tingkap bengkel sentiasa dibuka?
A. Supaya murid selesa
B. Supaya murid tidak dimarahi oleh formen
C. Supaya cahaya dan udara mencukupi
D. Supaya murid senang bernafas

8. Murid berikut memasuki bengkel untuk mengikuti kelas amali RBT.

Apakah kesalahan murid ini?

A. Memakai seluar panjang


B. Tidak memakai kasut getah
C. Melipat lengan tangan
D. Memasukan tali leher ke dalam apron

9. Antara berikut bahan apakah tidak terdapat dalam peti kecemasan?


A. Gunting
B. Pembalut luka
C. Ubat luka
D. Pembaris keluli

10. Bagaimanakah sistem amaran memberitahu kebakaran sedang berlaku di


sekolah?
A. Bunyi pengumuman oleh guru besar
B. Bunyi loceng yang berterusan
C. Bunyi bising di sekitar kawasan sekolah
D. Bunyi siren bomba dalam kawasan sekolah

3
11. Manual boleh didapati dalam bentuk-bentuk seperti yang berikut. Kecuali,
A. Bentuk kad
B. Bentuk buku
C. Bentuk pamplet
D. Bentuk surat khabar

12. Apakah kepentingan manual kepada pengguna?


A. Untuk mengetahui harga bahan
B. Untuk menjimatkan masa pemasangan bahan
C. Untuk membaca apabila bosan
D. Untuk menyimpan dalam kotak

13. Apakah nama alatan di bawah?

A. Pemutar skru philip


B. Pemutar skru mata rata
C. Pemutar skru bunga
D. Pemutar skru tirus

14. Mei Ling ingin mengetatkan dan melonggarkan bol dan nat kit model. Apakah
alatan yang sesuai yang boleh digunakan oleh Mei Ling?
A. Playar muncung tirus
B. Gergaji puting
C. Sepana hujung terbuka
D. Pemutar skru mata rata

4
15. Komponen X

Memutuskan atau melengkapkan sambungan litar.

Apakah komponen X?
A. Kerangka
B. Motor
C. Gandar
D. Suis

16. Susun cara pemasangan kit model mengikut urutan yang betul.
I. Menguji kit model yang telah siap pasang.
II. Memastikan semua bahan dan alatan mencukupi.
III. Memasang komponen mengikut manual.
IV. Masukan bateri ke dalam pemegang bateri.

A. III  II  IV  I
B. II  III  IV  I
C. II  IV  III  I
D. I  III  II  IV

17. Halim mendapati bahawa kit modelnya tidak berfungsi apabila diuji. Apakah
sebab yang menyebabkan masalah ini?
A. Menggunakan bateri yang berkuasa penuh
B. Memasang wayar dengan betul
C. Menggunakan motor yang rosak
D. Memasang dua gear dengan betul

5
18. Motor dalam kit model menukarkan tenaga elektrik kepada .............................
A. Tenaga haba
B. Tenaga kinetik
C. Tenaga solar
D. Tenaga keupayaan

19. Mengapakah kita perlu menyimpan semula kit model selepas


menggunakannya?
A. Supaya komponen-komponen kit model tidak hilang.
B. Supaya tidak ada murid yang mencuri komponen-komponen.
C. Supaya tidak ada serangga masuk ke dalam komponen-komponen.
D. Supaya senang bawa balik ke rumah.

20. Dari manakah kit model berfungsi mendapat bekalan tenaga eletrik?
A. Suis
B. Gear
C. Bateri
D. Roda

21. Dalam proses penghasilan satu lakaran reka bentuk, lakaran yang perlu
dihasilkan
sekurang-kurangnya ..........................
A. 1 lakaran
B. 2 lakaran
C. 3 lakaran
D. 4 lakaran

22. Berikut adalah cara-cara mengumpul maklumat. Kecuali,


A. Membuat soal selidik
B. Melayari internet
C. Membuat pebincangan dengan kawan
D. Membuat rujukan dalam buku komik

6
23. Apakah alatan yang anda gunakan semasa membuat projek eksperimental
jambatan kekal?
A. Pembaris keluli dan Pensel
B. Gunting dan Tukul
C. Pahat dan Pensel
D. Pembaris keluli dan Tukul

24. Mengapakah dokumentasi sesuatu projek eksperimental yang dijalankan


penting?
A. Supaya kita tidak lupa apa yang kita buat
B. Bukti bahawa kamu terlibat dalam membina projek tersebut
C. Supaya tidak berlaku kecurian maklumat projek
D. Supaya senang dirujuk

25. Manakah antara masalah berikut boleh diselesaikan melalui sesuatu reka
bentuk?
A. Masalah perut kosong
B. Masalah datang lewat ke sekolah
C. Masalah rak carta di kelas selalu jatuh dan terbalik
D. Masalah lupa bawa bekal ke sekolah

26. Projek eksperimental merupakan projek ............................... reka bentuk projek


sebenar.
A. Percubaan
B. Asli
C. Gambaran
D. Sementara

7
27. Dalam fasa pengujian model jambatan, Aina mendapat model tersebut tidak
kukuh dan runtuh. Apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Aina?
A. Membuang model tersebut
B. Memarahi ahli kumpulannya.
C. Menguji dengan bahan yang lebih ringan
D. Membuat baik pulih dan penambahbaikan

28. Apakah perkara penting yang perlu diperolehi semasa mengumpul maklumat?
A. Ciri-ciri reka bentuk
B. Bahan yang diperlukan
C. Alatan tangan yang diperlukan
D. Kos untuk menghasilkan sesuatu rekabentuk.

29. Apakah perkara yang perlu dielakkan semasa membina sesuatu model?
A. Bekerjasama bersama ahli kumpulan
B. Menggunakan bahan-bahan yang berkos tinggi
C. Bertanya kepada guru sekiranya ada masalah
D. Menggunakan alatan yang sesuai.

30. Berikut adalah ciri-ciri bahan yang digunakan. Kecuali,


A. Mudah diperolehi
B. Kos murah
C. Mudah dibentukkan
D. Cantik

( / 30 Markah)

8
BAHAGIAN B

Tuliskan BETUL bagi tindakan yang betul dan SALAH bagi tindakan yang salah.

1. Hasnah membawa beg sekolahnya memasuki bengkel bagi


mengelakkan beg sekolahnya dicuri.

2. Saiful menutup suis kipas dan lampu di bengkel RBT sebaik sahaja
semua murid kelasnya keluar dari bengkel

3. Rosdi mencuci tangan menggunakan sabun dan minyak pelincir


selepas melakukan aktiviti amali

4. Rathidevi mengikat rambutnya yang panjang dengan kemas


sebelum melakukan aktiviti pertukangan di bengkel RBT.

5. Kim Swee minta kebenaran dan tunjuk ajar daripada formen


untuk menggunakan peralaan elektrik di bengkel.

( /5 Markah)

9
Tulis Jawapan yang betul di ruangan kosong.
NAMA KOMPONEN FUNGSI

1. Motor

2. Komponen ini menetapkan kedudukan bateri pada kerangka kit


model.

3. Suis

4. Komponen ini melancarkan pergerakkan kit model.

5. Gear

Menukarkan tenaga elektrik


kepada tenaga kinetik untuk
mengerakkan gear pada kit Pemegang bateri
model
Memutuskan atau melengkapkan
sambungan litar
Roda

Mengerakkan gear pada set roda


penggerak.

( / 10 Markah)

10
LENGKAPKAN PETA BUIH DENGAN KAEDAH MENGUMPULKAN MAKLUMAT UNTUK PROJEK
EKSPERIMENTAL.

KAEDAH

MENGUMPULKAN

MAKLUMAT

( /5 Markah)
Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

...................................... ...................................... ........................................


Vanitha Darmalinggam Pn Noor Shafinaz binti Ab Latif En. Azril Sham bin Mohamad
Guru RBT Tahun 4 Ketua Panitia RBT Penolong Kanan Kurikulum

11
12

Anda mungkin juga menyukai