Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PNDIDIKAN MUZIK PERTENGAHAN TAHUN

TINGKATAN 2

2016

TEMA ARAS KEMAHIRAN TAKSONOMI BLOOM


BIL TAJUK PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN JUMLAH /
(%)
R S T R S T R S T R S T R S T R S T
PERSEPSI ESTETIK
- Meter (2/2, 4/2, 3/2) 2 2/4%
 Melengkapkan skor lagu dengan
meter yang betul.
 Maksud meter.
- Corak Irama 2 2/4%
 Nyatakan nilai not
( )
1.
 Namakan tanda rehat
( )
- Binaan corak irama. 2 2 4/8%
 Corak irama ostinato (Mengimitasi
corak irama sebanyak 2 bar)
 Ostinato melodi (Membina ostinato
melodi sebanyak 1 bar)
- Melodi 4 4/8%
 Binaan skel (menotasi skel D
Major, Bb Major, B minor dan G
minor pada baluk dengan tanda
nada yang tepat)
-Jeda 5 5 10/20%
 Binaan jeda (Major ke 2, minor ke
2, perfek ke 4)
 Menyatakan jeda (Major ke 2,
minor ke 2, perfek ke 4)
- Harmoni 2 2/4%
 Binaan triad tonik (D Major, E
minor)
- Warna Ton 1 1 2 4/8%
 Fungsi kualiti bunyi dalam lagu.
 Analisis warna ton dalam alat
muzik gamelan.
- Tekstur 2 1 3/6%
 Fungsi tekstur dalam lagu.
-Ekpresi 2 2 2 6/12%
 Namakan dan berikan maksud
Dinamik (pp dan ff)
 Tempo (adagio. Lento)
- Notasi dan kaligrafi 2 2 4/8%
 Menotasi nilai not dan tanda rehat
pada baluk klef trebel dan klef bes
dengan betul dalam meter 4/4,
2/2,4/2.
- Tanda Isyarat dan terminologi muzik 2 2 4/8%
 Maksud tanda isyarat (Cut time,
fermata)
 Menterjemah tanda isyarat dalam
skor yang diberi.
PENGALAMAN MUZIKAL
- Teknik menyanyi 2 1 3/6%
2.  Mengenal pasti teknik menyanyi
yang betul (postur, pernafasan,
artikulasi, ekspresi, penghasilan
ton, memfrasa)
- Etika Persembahan 1 1 2/4%
 Menerangkan etika persembahan
yang betul.

ARAS KESUKARAN R=RENDAH S=SEDERHANA T=TINGGI JUMLAH KESELURUHAN


SOALAN
JUMLAH SOALAN 5 16 29 50