Anda di halaman 1dari 6

STRUKTUR ORGANISASI RUANG CERMAI

KEPALA INSTALASI
Ns. Ni Made Sudewi, S.Kep.
NIP. 1970 1225 199402 2001

KEPALA RUANGAN
Ketut Suryani
NIP. 1970 1225 199402 2001

WAKIL KEPALA

PENANGGUNG JAWAB
ADMINISTRASI &
LOGISTIK

Luh Made Ratna Yupiterika


NIP. 1988 0615 2011 2012

KETUA TIM I KETUA TIM II


Ns. Ni Kadek Sumartini, S.Kep. I Putu Sudarmika
NIP. 198109 19200501 2 020 NIP. 19691026 199002 2 001

ANGGOTA ANGGOTA
1. Wayan Pasek Tekayana 1. Ns. Komang Santika Dewi,
NIP. 198109 19200501 2 020 S.Kep.
2. I A Sri Widiastiti, A.Md.Kep. 2. Putu Kurnia Juniantari,
3. Komang Darma Suyasa, A.Md.Kep.
A.Md.Kep. 3. Kadek Febri Yanto,
4. Ni Komang Triyoni, A.Md.Kep.
A.Md.Kep. 4. I A Aliat Sriani, A.Md.Kep.

PETUGAS TIM RS PETUGAS


Ni Wayan Suweni KEBERSIHAN
NIP. 19690426 200701 2 015 / CS
SEMARAPURA,
DIREKTUR RSUD KLUNGKUNG

dr. I Nyoman Kesuma, MPH.


NIP. 19640517 199103 1 010
STRUKTUR ORGANISASI RUANG LECI

KEPALA INSTALASI
Ns. Ni Made Sudewi, S.Kep.
NIP. 1970 1225 199402 2001

KEPALA RUANGAN
I G A Ary Laksmi P, A.Md.Keb.
NIP. 197912212005012015

WAKIL KEPALA
Luh Kade Suartini
NIP. 196711231989022002

PENANGGUNG JAWAB
ADMINISTRASI & LOGISTIK

Ni Wayan Padmawati, A.Md.Keb.


NIP. 197802122005012013

KETUA TIM I KETUA TIM II


Ni Putu Irmayani, A.Md.Keb. Ni Wayan Sunariati
NIP. 19800521200312011 NIP. 196910261990022001

ANGGOTA ANGGOTA
1. Kadek Sri Rahayu, A.Md.Keb. 1. Ida Ayu Ary Wiracani, A.Md.Keb.
NIP. 198112282006042017 NIP. 198605192008032001
2. Pande Tatik Sherlina, A.Md.Kep. 2. Ni Putu Prastika R., A.Md.Keb.
NIP. 198412142010012029 NIP. 198803162010012015
3. Kadek Siswarini, A.Md.Kep. 3. Ketut Wati Aryanti, A.Md.Keb.
4. Ni Komang Yoni Antari, A.Md.Keb.

PETUGAS TIM RS PETUGAS KEBERSIHAN/ CS


Ni Putu Ery Prajayanti, A.Md.Keb I Gusti Ayu Amini
Ni Luh Gede Astiti Rahayu
SEMARAPURA,
DIREKTUR RSUD KLUNGKUNG

dr. I Nyoman Kesuma, MPH.


NIP. 19640517 199103 1 010
STRUKTUR ORGANISASI RUANG MANGGIS

KEPALA INSTALASI
Ns. Ni Made Sudewi, S.Kep.
NIP. 1970 1225 199402 2001

KEPALA RUANGAN
A A I K Trisilawati, A.Md.Keb.
NIP.

WAKIL KEPALA RUANGAN I WAKIL KEPALA RUANGAN II


Siti Rohani, A.Md.Keb. I A Putu Sri Murtiasih, A.Md.Keb.

PENANGGUNG JAWAB
ADMINISTRASI & LOGISTIK
Ni Nyoman Reswarini, A.Md.Keb

KETUA TIM I KETUA TIM II


A A I Ngrh Kartika Dewi, A.Md.Keb. Nur’aini, A.Md.Keb.

ANGGOTA ANGGOTA
1. Prayitha Yustina Dewi, A.Md.Keb. 1. L Eka Ari Wahyuni, A.Md.Keb.
2. A P Arisa Apriliana, A.Md.Keb. 2. I A Nyoman Wahyudari, A.Md.Keb.
3. D A A Mirah Puspita Ningrah, 3. Ni Ketut Ayu Dwi Cahyani,
A.Md.Keb. A.Md.Keb.
4. G A Srianti, A.Md.Keb.

KETUA TIM III KETUA TIM IV


Ni Kdk Aristia Nenci Utami, A.Md.Keb. L Nym Dewi Sri Utaminingsih, A.Md.Keb.

ANGGOTA ANGGOTA
1. Kd Dewi Sudarmayanti, A.Md.Keb. 1. Annamardiana, A.Md.Keb.
2. A A Istri Nata Ningrat, A.Md.Keb. 2. Dsk Nym Sudarmayani, A.Md.Keb.
3. Ginta Aristya Wahyuni, A.Md.Keb. 3. Ni Pt Rina Kartina, A.Md.Keb.
4. Ni Putu Yanti Agustini, A.Md.Keb. 4. Ni Pt Purnama Sari, A.Md.Keb.

PETUGAS TIM RS PETUGAS KEBERSIHAN/ CS


Ni Nengah Rai Karang, A.Md.Keb. Ni Nengah Derati
Ni Luh Gede Astiti Rahayu
SEMARAPURA,
DIREKTUR RSUD KLUNGKUNG

dr. I Nyoman Kesuma, MPH.


NIP. 19640517 199103 1 010
STRUKTUR ORGANISASI RUANG DURIAN

KEPALA INSTALASI
Ns. Ni Made Sudewi, S.Kep.
NIP. 1970 1225 199402 2001

KEPALA RUANGAN
Ni Wayan Wiratniasih, A.Md.Kep.

WAKIL KEPALA
Ni Nym Rai Juli Astiti, A.Md.Kep.

PENANGGUNG JAWAB
ADMINISTRASI & LOGISTIK
Ni Wayan Wiadnyani Pertami,
A.Md.Kep.

KETUA TIM I KETUA TIM II


Ni Nengah Suprapti Komang Samiasih

ANGGOTA ANGGOTA
1. I A Pt Eka Pradnyani 1. Kt. Sri Wahyuni
2. Km ayu Sukrasmini 2. Kd Dwipayani
3. Maryati 3. Ns. Risa Damayani
4. Ngh Adi Setiawan 4. Pande Km Sadnyana
5. Md Yulia K.D.A. 5. Kd Lilik Diantari

KETUA TIM III


Nengah Resmini

ANGGOTA
1. Md Sri Jayanti
2. Kd Anita Afsari Dewi
3. Pt Dewi Ekayanti
4. Ns. Md Juni Ardani

PETUGAS TIM RS PETUGAS


Nym Eni Hendrinawati KEBERSIHAN
/ CS
SEMARAPURA,
DIREKTUR RSUD KLUNGKUNG

dr. I Nyoman Kesuma, MPH.


NIP. 19640517 199103 1 010