Anda di halaman 1dari 1

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Hadirin yang berbahagia,


Pada kesempatan yang sangat baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah
SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua serta tiada henti-
hentinya memberikan nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung semua. Baik itu berupa
nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur hingga saat ini sehingga kita
dapat berkumpul dalam acara menyambut datangnya bulan suci ramadhan.

Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi
Muhammad SAW, Keluarganya, Sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT,

Kita semua tahu bawa diwajibkan bagi setiap orang beriman untuk berpuasa di bulan suci
Ramadhan seperti juga telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana telah
diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertaqwa”
( QS. Al-Baqarah : 183 ).

Melalui ayat tersebut, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk melaksanakan
puasa. Dengan berpuasa, seseorang akan diuji ketaqwaannya dalam melawan hawa nafsu,
menahan rasa lapar dan dahaga.

Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadhan, dimana seluruh umat Islam
dimana saja berada diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci yang penuh dengan rahmat dan
ampunan Allah SWT. Untuk itu marilah kita sambut bulan Ramadhan ini dengan hati yang
ikhlas, dan rasa gembira, Jadikan bulan Ramadhan ini sebagai bulan panen amal kebajikan
untuk bekal hidup di akhirat kelak.

Hadirin yang berbahagia,

Marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadhan ini dengan mempersiapkan diri dengan
sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus, riang gembira agar menjadi momentum yang
berkesan dalam membersihkan hati dan pikiran kita.

Kita sambut kedatangan bulan Ramadhan ini dengan ikhlas hati. Karena puasa Ramadhan itu
adalah merupakan panggilan Illahi yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman.

Sampai di sini saja pidato sambutan ini, Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirul kalam, uushikum wanafsii wa-iyyaaya bitaqwallohi, wassalamu ‘alaikum


warohmatullohi wabarokaatuhu.