Anda di halaman 1dari 54

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 1 HARI : SELASA TARIKH : 5.1.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Hambur Tangan
3. Masa: 7.45 - 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.1,2.1 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.1.1
2.1.1
5.1.4
6. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan kemahiran hambur
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti ansur maju menghambur
3. Menyejukkan badan.
8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
9. Bahan Bantu Belajar : tilam,kerusi
10. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 1 HARI : RABU TARIKH : 6.1.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Hambur Tangan
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.1.1
2.1.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan kemahiran hambur tangan dari tempat tinggi
da mendarat ke tempat yang rendah
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti menghambur dengan bantuan rakan dan guru
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : tilam, kerusi.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 2 HARI : SELASA TARIKH : 12.1.2016


1. Mata pelajaran dan Kelas:
Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Hambur Tangan
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.1.1
2.1.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan kemahiran hambur tangan dari tempat tinggi
da mendarat ke tempat yang rendah
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti menghambur dengan bantuan rakan dan guru
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : tilam, kerusi.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 2 HARI : KHAMIS TARIKH : 14.1.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Hambur Tangan
3. Masa: 8.15 – 8.45 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.1.1
2.1.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan kemahiran hambur tangan dari tempat tinggi
da mendarat ke tempat yang rendah
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti menghambur dengan bantuan rakan dan guru
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : tilam, kerusi.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 3 HARI : SELASA TARIKH : 19.1.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Dirian Tangan
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.2.1
2.2.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan dirian tangan dengan sokongan
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti dengan teknik kereta sorong
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : tilam.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 4 HARI : KHAMIS TARIKH : 28.1.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Dirian Tangan
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.2.1
2.2.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan dirian tangan dengan sokongan
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti dengan teknik kereta sorong
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : tilam.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 5 HARI : SELASA TARIKH : 2.2.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Imbangan
3. Masa: 7.45 - 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.2.1
2.2.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan
dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti imbangan 3 orang dalam satu kumpulan
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : Kerusi.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 5 HARI : KHAMIS TARIKH : 4.2.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Imbangan
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.2.1
2.2.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan
dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti imbangan 3 orang dalam satu kumpulan
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : Kerusi.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 6 HARI : SELASA TARIKH : 16.2.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas/ Imbangan
3. Masa: 7.45-8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.2.1
2.2.1
5.1.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan
dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Melakukan aktiviti imbangan 3 orang dalam satu kumpulan
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : Kerusi.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 6 HARI : KHAMIS TARIKH : 18.2.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas
-Bergayut dan Ayun
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.3.1
2.3.1
5.2.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua
belah tangan menggunaka genggaman atas, bawah dan campur.
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. bergayut dan ayun – tangan genggam atas dan bawah
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : tiang.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 7 HARI : SELASA TARIKH : 23.2.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas
-Bergayut dan Ayun
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.3.1
2.3.1
5.2.4
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua
belah tangan menggunaka genggaman atas, bawah dan campur.
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. bergayut dan ayun – tangan genggam campur
3. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : tiang.
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 5 HARI : SELASA TARIKH : 10.2.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4Bestari
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas
-Putaran Roda
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.4.1
2.4.1
5.2.2
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan putaran roda dan mengenalpasti titik
perubahan graviti
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan putaran roda
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .
9. Refleksi :
i. .
ii. .
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 5 HARI : SELASA TARIKH : 10.2.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas
-Putaran Roda
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.4.1
2.4.1
5.2.2
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan putaran roda dan mengenalpasti titik
perubahan graviti
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan putaran roda
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 5 HARI : RABU TARIKH : 11.2.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas
-Putaran Roda
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.4.1
2.4.1
5.2.2
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan putaran roda dan mengenalpasti titik
perubahan graviti
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan putaran roda
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 5 HARI : RABU TARIKH : 11.2.2015


1. Mata pelajaran dan Kelas:
Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
2. Aspek / tajuk:
Gimnastik Asas
-Putaran Roda
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.4.1
2.4.1
5.2.2
5. Objektif pembelajaran:
Berkebolehan melakukan putaran roda dan mengenalpasti titik
perubahan graviti
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan putaran roda
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 10 HARI : SELASA TARIKH : 23.3.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori serangan) - menghadang
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.6.4
2.6.4
5.4.1
5. Objektif pembelajaran:
Murid dapat melakukan pergerakan menghadang dan kedukan untuk
menghadang.
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan hadangan
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 10 HARI : KHAMIS TARIKH : 24.3.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori serangan) – memintas dan
menguasai bola
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.6.4
2.6.4
5.4.1
5. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pintasan dan menguasai bola
daripada pihak lawan
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan pintasan dan menguasai
bola
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 11 HARI : KHAMIS TARIKH : 24.3.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 ARIF
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori serangan) – melakukan takel
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.6.5
2.6.5
5.3.2
5. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan takel untuk mendapatkan bola
daripada pihak lawan
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan takel untuk
mendapatkan bola.
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .bola sepak dan bola jaring
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 11 HARI : SELASA TARIKH : 29.3.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori serangan) – melakukan takel
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard pembelajaran : 1.6.5
2.6.5
5.3.2
5. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan takel untuk mendapatkan bola
daripada pihak lawan
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang betul melakukan takel untuk
mendapatkan bola.
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
8. Bahan Bantu Belajar : .bola sepak dan bola jaring
9. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 11 HARI : KHAMIS TARIKH : 31.3.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori jaring ) – pukulan pepat
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.7,2.7 dan 5.2
5. Standard pembelajaran : 1.7.5
2.7.2
5.2.4
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pukulan pepat dan dirian yang
betul memulakan pergerakan
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan.
3. Murid mengikut pergerakan guru
4. Guru menunjukcara melakukan pukulan pepat.
3. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
4. Menyejukkan badan.
8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
9. Bahan Bantu Belajar : .alatan untuk bermain bádminton.
10. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 12 HARI : khamis TARIKH : 7.4.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori jaring ) – pukulan pepat
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.7,2.7 dan 5.2
5. Standard pembelajaran : 1.7.5
2.7.2
5.2.4
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pukulan pepat dan dirian yang
betul memulakan pergerakan
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan.
3. Murid mengikut pergerakan guru
4. Guru menunjukcara melakukan pukulan pepat.
5. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
6. Menyejukkan badan.
8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
9. Bahan Bantu Belajar : .alatan untuk bermain bádminton.
10. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 13 HARI : SELASA TARIKH : 12.4.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori jaring ) – pukulan pepat
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.7,2.7 dan 5.2
5. Standard pembelajaran : 1.7.5
2.7.2
5.2.4
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pukulan pepat dan dirian yang
betul memulakan pergerakan
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan.
3. Murid mengikut pergerakan guru
4. Guru menunjukcara melakukan pukulan pepat menggunakan raket
5. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
6. Menyejukkan badan.
8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
9. Bahan Bantu Belajar : .alatan untuk bermain bádminton.
10. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 13 HARI :KHAMIS TARIKH : 14..4.2016

11. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
12. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori jaring ) – pukulan pepat
13. Masa: 8.55 – 9.15 pagi
14. Standard kandungan : 1.7,2.7 dan 5.2
15. Standard pembelajaran : 1.7.5
2.7.2
5.2.4
16. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pukulan pepat dan dirian yang
betul memulakan pergerakan
17. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan.
3. Murid mengikut pergerakan guru
4. Guru menunjukcara melakukan pukulan pepat menggunakan raket
5. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
6. Menyejukkan badan.
18. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
19. Bahan Bantu Belajar : .alatan untuk bermain bádminton.
20. Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 16 HARI : RABU TARIKH : 6.5.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori jaring ) – pukulan pepat
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.7,2.7 dan 5.2
5. Standard pembelajaran : 1.7.5
2.7.2
5.2.4
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pukulan pepat dan dirian
yang betul memulakan pergerakan
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan.
3. Murid mengikut pergerakan guru
4. Guru menunjukcara melakukan pukulan pepat menggunakan raket
5. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
6. Menyejukkan badan.
8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
9. Bahan Bantu Belajar : .alatan untuk bermain bádminton.
Refleksi :
i. .
ii. .
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 14 HARI : SELASA TARIKH : 19.4.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori jaring ) – pukulan kilas
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.7,2.7 dan 5.2
5. Standard pembelajaran : 1.7.6
2.7.2
5.2.4
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pukulan kilas dan dirian yang
betul memulakan pergerakan
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan.
3. Murid mengikut pergerakan guru
4. Guru menunjukcara melakukan pukulan kilas menggunakan raket
5. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
6. Menyejukkan badan.
8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
9. Bahan Bantu Belajar : .alatan untuk bermain bádminton.
Refleksi :
i. .
ii. .
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 14 HARI : KHAMIS TARIKH : 21.4.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Kemahiran Asas permainan ( kategori jaring ) – pukulan kilas
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.7,2.7 dan 5.2
5. Standard pembelajaran : 1.7.6
2.7.2
5.2.4
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara melakukan pukulan kilas dan dirian yang
betul memulakan pergerakan
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Memanaskan badan.
2. Guru menunjuk cara yang dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan.
3. Murid mengikut pergerakan guru
4. Guru menunjukcara melakukan pukulan kilas menggunakan raket
5. Aktiviti murid dengan pemantauan guru
6. Menyejukkan badan.
8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Berani mengambil risiko
9. Bahan Bantu Belajar : .alatan untuk bermain bádminton.
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 20 HARI : SELASA TARIKH : 23.6.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Mendirikan Khemah
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.14.1
2.14.1
5.1.1
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara memasang khemah dan bahagian-
bahagian khemah
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk cara memasang khemah
3. Murid cuba menyatakan bahagian-bahagian khemah
4. Murid memasang khemah dengan tunjuk ajar guru
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : khemah
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 20 HARI : SELASA TARIKH : 23.6.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
2. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Mendirikan Khemah
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.14.1
2.14.1
5.1.1
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara memasang khemah dan bahagian-
bahagian khemah
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk cara memasang khemah
3. Murid cuba menyatakan bahagian-bahagian khemah
4. Murid memasang khemah dengan tunjuk ajar guru
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : khemah
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 20 HARI : RABU TARIKH : 24.6.2015

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
11. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Mendirikan Khemah
12. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
14. Standard pembelajaran : 1.14.1
2.14.1
5.1.1
15. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara memasang khemah dan bahagian-
bahagian khemah
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk cara memasang khemah
3. Murid cuba menyatakan bahagian-bahagian khemah
4. Murid memasang khemah dengan tunjuk ajar guru
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : khemah
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 20 HARI : RABU TARIKH : 24.6.2015

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
11. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Mendirikan Khemah
12. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
14. Standard pembelajaran : 1.14.1
2.14.1
5.1.1
15. Objektif pembelajaran:
Murid dapat mengetahui cara memasang khemah dan bahagian-
bahagian khemah
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk cara memasang khemah
3. Murid cuba menyatakan bahagian-bahagian khemah
4. Murid memasang khemah dengan tunjuk ajar guru
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : khemah
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 22 HARI : SELASA TARIKH : 30.6.2015

19. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
20. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
21. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
22. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
23. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
24. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
25. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

26. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
27. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 22 HARI : SELASA TARIKH : 30.6.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
2. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 22 HARI : RABU TARIKH : 1.7.2015

28. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
29. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
30. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
31. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
32. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
33. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
34. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

35. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
36. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 22 HARI : RABU TARIKH : 1.7.2015

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
11. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
12. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
14. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
15. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 23 HARI : SELASA TARIKH : 7.7.2015

37. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
38. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
39. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
40. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
41. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
42. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
43. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

44. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
45. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 23 HARI : SELASA TARIKH : 7.7.2015

19. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
20. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
21. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
22. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
23. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
24. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
25. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

26. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
27. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 23 HARI : RABU TARIKH : 8.7.2015

46. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
47. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
48. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
49. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
50. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
51. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
52. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

53. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
54. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 23 HARI : RABU TARIKH : 8.7.2015

28. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
29. Aspek / tajuk:
Rekreasi dan Kesenggangan
Pandu Arah
30. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
31. Standard kandungan : 1.14, 2.14 dan 5.1
32. Standard pembelajaran : 1.14.2
2.14.2
5.4.3
33. Objektif pembelajaran:
Murid dapat menyatakan arah mata angin
34. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk
2. Guru menunjuk contoh kompas kepada murid
3. Penerangan mengenai arah mata angin
4. Murid cuba mencari arah menggunakan kompas
5. Penutup

35. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
36. Bahan Bantu Belajar : Kompas
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 15 HARI :SELASA TARIKH : 26.4.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas
Berlari dan melompat
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.10,2.10 dan 5.2
5. Standard pembelajaran : 1.10.1,2.10.2 dan 5.2.2

6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat melompat dan mendarat dengan cara yang betul
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara melakukan lompatan dan membuat pendaratan
dengan betul
3. Murid menjalankan aktiviti melompat dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : Skital
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 15 HARI : KHAMIS TARIKH : 28.4.2016

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 ARIF
11. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas
Berlari dan melompat
12. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.10,2.10 dan 5.2
14. Standard pembelajaran : 1.10.1,2.10.2 dan 5.2.2

15. Objektif pembelajaran:


Murid dapat melompat dan mendarat dengan cara yang betul
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara melakukan lompatan dan membuat pendaratan
dengan betul
3. Murid menjalankan aktiviti melompat dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : Skital
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 16 HARI : SELASA TARIKH : 3.5.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Membaling
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.11.1,1.11.2,2.11.2,5.1.5
6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat membaling dengan cara yang betul
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat balingan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melompat dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : Skital
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 16 HARI : KHAMIS TARIKH : 5.5.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Membaling
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.11.1,1.11.2,2.11.2,5.1.5

6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat membaling dengan cara yang betul
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat balingan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melompat dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : peluru,pundi kacang
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 17 HARI : SELASA TARIKH : 10.5.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melontar
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat melontar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat lontaran daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melontar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : peluru,pundi kacang
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 17 HARI : KHAMIS TARIKH : 12.5.2016

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat lemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 31 HARI : SELASA TARIKH : 1.9.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat llemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 33 HARI : SELASA TARIKH : 15.9.2015

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
11. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
12. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
14. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

15. Objektif pembelajaran:


Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat lemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 33 HARI : SELASA TARIKH : 15.9.2015

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
11. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
12. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
14. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

15. Objektif pembelajaran:


Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat llemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 34 HARI : SELASA TARIKH : 29.9.2015


19. Mata pelajaran dan Kelas:
Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
20. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
21. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
22. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
23. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

24. Objektif pembelajaran:


Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
25. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat lemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

26. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
27. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 34 HARI : SELASA TARIKH : 29.9.2015

19. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
20. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
21. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
22. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
23. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

24. Objektif pembelajaran:


Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
25. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat llemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

26. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
27. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 34 HARI : RABU TARIKH : 30.9.2015

28. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
29. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
30. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
31. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
32. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

33. Objektif pembelajaran:


Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
34. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat lemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

35. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
36. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 34 HARI : RABU TARIKH : 30.9.2015

28. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Bestari
29. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Melempar
30. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
31. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
32. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5
33. Objektif pembelajaran:
Murid dapat melempar dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
34. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat llemparan daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti melempar dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

35. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
36. Bahan Bantu Belajar : gelung kecil dan gelung besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 37 HARI : SELASA TARIKH : 20.10.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
3. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 37 HARI : SELASA TARIKH : 20.10.2015

1. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4BESTARI
2. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
3. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
4. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
5. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

6. Objektif pembelajaran:
Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
7. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

8. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
9. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 37 HARI : RABU TARIKH : 21.10.2015

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
11. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
12. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
14. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

15. Objektif pembelajaran:


Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 37 HARI : RABU TARIKH : 21.10.2015

10. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4BESTARI
11. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
12. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
13. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
14. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

15. Objektif pembelajaran:


Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
16. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

17. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
18. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 39 HARI : SELASA TARIKH : 3.11.2015

19. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
20. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
21. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
22. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
23. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

24. Objektif pembelajaran:


Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
25. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

26. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
27. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 39 HARI : SELASA TARIKH : 3.11.2015

19. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4BESTARI
20. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
21. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
22. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
23. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

24. Objektif pembelajaran:


Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
25. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

26. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
27. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 39 HARI : RABU TARIKH : 21.11.2015

28. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4 Arif
29. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
30. Masa: 7.45 – 8.15 pagi
31. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
32. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

33. Objektif pembelajaran:


Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
34. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

35. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
36. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 39 HARI : RABU TARIKH : 4.11.2015

28. Mata pelajaran dan Kelas:


Pendidikan Jasmani Tahun 4BESTARI
29. Aspek / tajuk:
Olahraga Asas Balingan
Merejam
30. Masa: 8.45 – 9.15 pagi
31. Standard kandungan : 1.11,2.11 dan 5.1
32. Standard pembelajaran : 1.11.3,2.11.1,5.1.5

33. Objektif pembelajaran:


Murid dapat merejam dengan cara yang betul dalam pelbagai posisi
34. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1. Muird membuat senaman dan aktiviti memanaskan badan
2. Guru menunjukcara membuat rejaman daripada pelbagai posisi
3. Murid menjalankan aktiviti merejam dengan pemantauan guru
4. Permainan murid
5. Penutup

35. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Berani mengambil risiko,ingin mencuba
36. Bahan Bantu Belajar : bola kecil dan bola besar
Refleksi :
i. .
ii. .