Anda di halaman 1dari 1

BANDING TAUKA BIDA FONETIK ENGGAU FONOLOGI

FONETIK FONOLOGI
  Pansik
Pansik senentang gaya asal senentang sistem munyi
produksyen enggau persepsyen munyi sesebengkah bansa jaku enggau gaya
jaku ti diasilka. asal sistem iya.
 Dibiah ngagai tiga bansa :  Pansik senentang kaul siti leka jaku
I. Fonetik artikulasyen enggau leka jaku ke bukai ti dikena
II. Fonetik akustik ngaga ayat.
III. Fonetik auditori
 Mansik semua elemen munyi  Mansik pola intonasyen
  Ngasilka sistem sepil sesebengkah
Ngasilka transkripsyen fonetik ke
semua munyi jaku semua mensia bansa jaku