Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 1 TAJUK 1: MARI 1.1 Pengertian sejarah dan 1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah.
BELAJAR SEJARAH kemahiran sejarah 1.1.2 Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan
garis masa dan kronologi.

K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam


kehidupan seharian.

MINGGU 2 TAJUK 1: MARI 1.1 Pengertian sejarah dan 1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
BELAJAR SEJARAH kemahiran sejarah
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam
kehidupan harian

MINGGU 3 TAJUK 1: MARI 1.1 Pengertian sejarah dan 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
BELAJAR SEJARAH kemahiran sejarah tempat bersejarah.

K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi


melahirkan jati diri.

MINGGU 4 TAJUK 1: MARI 1.1 Pengertian sejarah dan 1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah.
BELAJAR SEJARAH kemahiran sejarah
K1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan
kesinambungan dengan masa kini.

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017

MINGGU 5 TAJUK 1: MARI 1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga. 1.2.1 Menyatakan biodata diri.
BELAJAR SEJARAH 1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu


diamalkan dalam sesebuah keluarga.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 6 TAJUK 1: MARI 1.2 Pengertian diri dan keluarga. 1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.
BELAJAR SEJARAH 1.2.4 Mengenal pasti gelaran anggota keluarga.

K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan gelaran dalam institusi


keluarga.

MINGGU 7 TAJUK 1: MARI 1.2 Pengertian diri dan keluarga. 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan
BELAJAR SEJARAH keluarga mengikut garis masa.
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga

K.1.2.8. Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas.

MINGGU 8 TAJUK 1: MARI 1.3 Sejarah Sekolah 1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap
BELAJAR SEJARAH 1.3.2 mengenalpasti lokasi sekolah.

K 1.3.7 menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah

MINGGU 9 TAJUK 1: MARI 1.3 Sejarah Sekolah 1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan sekolah.
BELAJAR SEJARAH 1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah.

K 1.3.8 Mengenalpasti usaha-usaha untuk mengekalkan kebersihan


dan keindahan sekolah.

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017
MINGGU 10 TAJUK 1: MARI 1.3 Sejarah Sekolah 1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan
BELAJAR SEJARAH bendera sekolah.
1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.

K 1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi pendidikan


yang perlu dibanggakan.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 11 TAJUK 1: MARI 1.4 Kawasan Tempat Tinggal Murid 1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap.
BELAJAR SEJARAH 1.4.2 Nyatakan lokasi tempat tinggal.

K 1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga kemudahan awam di


kawasan setempat.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU 12 TAJUK 1: MARI 1.4 Kawasan Tempat Tinggal Murid 1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal.
BELAJAR SEJARAH 1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.

K 1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat


tinggal.

MINGGU 13 TAJUK 1: MARI 1.4 Kawasan Tempat Tinggal Murid 1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan tempat tinggal.
BELAJAR SEJARAH 1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat.

K 1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara yang


perlu dihargai.

MINGGU 14 TAJUK 2: ZAMAN 2.1 Zaman Air Batu 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu
AIR BATU

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

MINGGU 15 TAJUK 2: ZAMAN 2.1 Zaman Air Batu 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air
AIR BATU Batu

K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga


alam sekitar.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 16 TAJUK 2: ZAMAN 2.1 Zaman Air Batu 2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air
AIR BATU batu.

K2.1.6 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

MINGGU 17 TAJUK 3: ZAMAN 3.1 Kehidupan Manusia Prasejarah 3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.
PRASEJARAH 3.1.2 Menyatakan lokasi Prasejarah.

K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah.

MINGGU 18 TAJUK 3: ZAMAN 3.1 Kehidupan Manusia Prasejarah 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
PRASEJARAH 3.1.4 Mengenalpasti alat-alat dan kegunaannya dalam masyarakat
Prasejarah.

K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan


persekitaran.

MINGGU 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 20 TAJUK 3: ZAMAN 3.1 Kehidupan Manusia Prasejarah 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
PRASEJARAH 3.1.5 Mennyatakan kepercayaan manusia prasejarah
Prasejarah.

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017

K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu dicontohi


.

CUTI PERTENGAH TAHUN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 21 TAJUK 4: KERAJAAN 4.1 Kedudukan Kerajaan-Kerajaan 4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu Awal.
MELAYU AWAL Melayu Awal 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu Awal pada
peta Malaysia.
K.4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu Awal

MINGGU 22 TAJUK 4: KERAJAAN 4.1 Kedudukan Kerajaan-Kerajaan 4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar
MELAYU AWAL Melayu Awal kerajaan Melayu Awal.

K.4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan persisiran pantai.

MINGGU 23 CUTI PERAYAAN HARI RAYA PUASA

MINGGU 24 TAJUK 4: KERAJAAN 4.1 Kedudukan Kerajaan-Kerajaan 4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan
MELAYU AWAL Melayu Awal Melayu.

K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran negara

MINGGU 25 TAJUK 5: TOKOH- 5.1 Mengetahui dan memahami 5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
TOKOH TERBILANG tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan 5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
KESULTANAN Melayu Melaka masyarakat Melayu lama
MELAYU MELAKA

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017
K 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang kesultanan
Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.

MINGGU 26 TAJUK 5: TOKOH- 5.1 Mengetahui dan memahami 5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
TOKOH TERBILANG tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan masyarakat melayu lama
KESULTANAN Melayu Melaka
MELAYU MELAKA K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang
dapat dicontohi.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 27 TAJUK 5: TOKOH- 5.1 Mengetahui dan memahami 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam
TOKOH TERBILANG tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan membangunkan kesultanan melayu melaka.
KESULTANAN Melayu Melaka
MELAYU MELAKA K5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh terbilang
kesultanan melayu melaka dan masyarakat

MINGGU 28 TAJUK 5: TOKOH- 5.2 Parameswara sebagai pengasas 5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Inkuiri Penemuan
TOKOH TERBILANG Kesultanan Melayu Melaka Melaka.
KESULTANAN
MELAYU MELAKA K5.2..5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh
dicontohi.

MINGGU 29 TAJUK 5: TOKOH- 5.2 Parameswara sebagai pengasas 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari
TOKOH TERBILANG Kesultanan Melayu Melaka Palembang ke Melaka.
KESULTANAN K5.2..5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh
MELAYU MELAKA dicontohi.

MINGGU 30 TAJUK 5: TOKOH- 5.2 Parameswara sebagai pengasas 5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka. Inkuiri Penemuan
TOKOH TERBILANG Kesultanan Melayu Melaka
KESULTANAN K5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan seseorang
MELAYU MELAKA pemimpin yang dihormati dalam masyarakat.

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017

MINGGU 31 TAJUK 5: TOKOH- 5.2 Parameswara sebagai pengasas 5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai
TOKOH TERBILANG Kesultanan Melayu Melaka sumber.
KESULTANAN
MELAYU MELAKA K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai
warisan yang dibanggakan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 32 TAJUK 5: TOKOH- 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak.
TOKOH TERBILANG Melaka
KESULTANAN K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan
MELAYU MELAKA contoh.

MINGGU 33 TAJUK 5: TOKOH- 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara 5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi
TOKOH TERBILANG Melaka Bendahara.
KESULTANAN
MELAYU MELAKA K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan
contoh.

MINGGU 34 TAJUK 5: TOKOH- 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara 5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis
TOKOH TERBILANG Melaka serangan Siam di Melaka.
KESULTANAN
MELAYU MELAKA K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam membentuk
sahsiah individu.

MINGGU 35 TAJUK 5: TOKOH- 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara 5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina
TOKOH TERBILANG Melaka kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
KESULTANAN
MELAYU MELAKA K5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai, ketaatan dan kesetiaan pada

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2017
pemimpin.

MINGGU 36 TAJUK 5: TOKOH- 5.4 Menyatakan Hang Tuah sebagai 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah.
TOKOH TERBILANG Laksamana Melaka
KESULTANAN K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada institusI
MELAYU MELAKA beraja.

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

TAJUK 5: TOKOH- 5.4 Menyatakan Hang Tuah sebagai 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana
TOKOH TERBILANG Laksamana Melaka
KESULTANAN K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan
MELAYU MELAKA sesuatu masalah.

MINGGU 38 CUTI PERAYAAN DEEPAVALI

MINGGU 39 TAJUK 5: TOKOH- 5.4 Menyatakan Hang Tuah sebagai 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan
TOKOH TERBILANG Laksamana Melaka Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah.
KESULTANAN
MELAYU MELAKA K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara

MINGGU 40 MINGGU ULANGKAJI

MINGGU 41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 42 PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN / PASCA PAT / PENYAMPAIAN HADIAH

Anda mungkin juga menyukai