Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU

HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN


35 JUMAAT 19.09.2018 1E 08.10 pg – 10.30 pg PENDIDIKAN JASMANI

TAJUK KEMAHIRAN RAGBI SENTUH


STANDARD MELAKUKAN KEMAHIRAN ASAS RABGI SENTUH DENGAN LAKUAN YANG BETUL
KANDUNGAN
STANDARD Murid dibimbing untuk:
PEMBELAJARAN 9.1.1 faham asas kemahiran ragbi
9.1.2 faham akan teknik lakuan dan teknik menangkap bola.

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran murid akan belajar:


PEMBELAJARAN  Mengetahui teknik asas permainan ragbi
/KRITERIA KEJAYAAN  Mengetahui lakuan menghantar bola berdasarkan situasi permainan sebenar di
padang.
 Mengetahui teknik interksi yang positif dan tanpa mengira perbezaan individu.
AKTIVITI 1.PEMULA :
StandNShare – Guru akan mengarahkan pelajar memanaskan badan dan mendengar
konsep permainan ragbi
2. UTAMA :
1) Think-Pair-Share - Murid membincangkan dengan guru teknik lontaran dan lakuan
yang betul
2) Round Table - Murid kemudian melakukan aktiviti hantaran bola ragbi dengan
panduan dari guru.
3) Room and remain – Murid akan membentuk dua kumpulan dimana setiap kumpulan
akan bertanding sesama sendiri dengan melakukan hantaran. Markah ditentukan
melalui touch down yang dilakukan.
4) Showdown – kumpulan akan membentangkan hasil daripada aktiviti yang telah
dilakukan. Murid juga akan ditanya berkaitan refleksi tugasan hari ini.
5) Wakil kumpulan membaca jawapan dan membuat rumusan.

3. PENUTUP:
Murid menjawab soalan ringkas yang diberikan oleh guru.
BBM Buku teks, lembaran kerja dan nota, rujukan internet. Bola ragbi, skital
PENILAIAN  Lembaran kerja  Kuiz
 Hasil kerja  Lisan
 Pemerhatian  Ujian

REFLEKSI
Kehadiran Murid