Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN TENGAH

Peti Surat 135


91308 Semporna
SABAH.
Telefon : 089-786139
E-mel : skterusantengah@gmail.com

PERAKUAN IBU / BAPA / PENJAGA

Saya …………………………………………………………………………… ( ibu / bapa / penjaga )


no kad pengenalan ………………………………………………………….. dengan ini BERSETUJU
untuk menempatkan ………………………………………………………… ( nama murid ) di bawah
jagaan saya untuk ditempatkan ke Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) di Sekolah Pusat
SK Bum-bum. Saya akui bahawa tindakan pihak sekolah juga adalah untuk kebaikan anak
saya.

Yang benar,

……………………………………..
Nama :
No. K/P :
( Ibu / Bapa / Penjaga )

Disahkan oleh:

……………………………………..