Anda di halaman 1dari 2

No.

Peserta:
BORANG PENYERTAAN
Larian Amal Jogathon PIBG SKKW 2013
MAKLUMAT PESERTA
Nama
Alamat

Tarikh Lahir Umur


No. H/P Email

No telefon lain untuk dihubungi semasa kecemasan

Tandakan (X) untuk kategori yang ingin disertai:


A – Lelaki Veteran (40 – 60 thn) B – Wanita Veteran (40 – 60 thn)
C – Lelaki Dewasa (18 – 39 thn) D – Wanita Dewasa (18 – 39 thn)
KATEGORI
E – Remaja Lelaki (13 – 17 thn) F – Remaja Perempuan (13-17 thn)
G – Murid Lelaki (10 -12 thn) H – Murid Perempuan (10 – 12 thn)

Pengakuan
Saya dengan ini bersetuju untuk menyertai Larian Amal Jogathon PIBG SKKW 2013 dan akan
mematuhi syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan.

Tandatangan: Tarikh:

Kebenaran Ibu/Bapa/Penjaga bagi Kategori Murid

Adalah saya, Ibu/Bapa/Penjaga kepada kanak-kanak di atas, MEMBENARKAN/TIDAK MEMBENARKAN** anak


saya untuk menyertai pertandingan ini. Saya juga tidak akan membuat sebarang tuntutan sekiranya berlaku
kemalangan terhadap anak saya semasa menyertai pertandingan tersebut.

Nama

No. KP No. Telefon

Tandatangan

** potong yang tidak berkaitan


A) Kategori Dipertandingkan

Kategori dan Umur Jarak Kategori dan Umur Jarak


A Lelaki Veteran (40 – 65 thn) 6km B Wanita Veteran (40 – 65 thn) 4km
C Lelaki Dewasa (18 – 39 thn) 6km D Wanita Dewasa (18 – 39 thn) 4km
E Remaja Lelaki (13 – 17 thn) 6km F Remaja Perempuan (13-17 thn) 4km
G Murid Lelaki (10 -12 thn) 4km H Murid Perempuan (10 – 12 thn) 4km

B) Syarat Penyertaan
1. Terbuka kepada Warganegara Malaysia.
2. Setiap penyertaan bagi kategori A – F dikenakan yuran pertandingan sebanyak RM10.00
(Sepuluh Ringgit Sahaja). Manakala Kategori G dan H tidak dikenakan yuran, namun
begitu hanya dibuka untuk murid yang mengumpul derma RM35 dan ke atas sahaja.
3. Berumur tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 65 tahun.
4. Tidak pernah mewakili Negeri/Negara dalam mana-mana pertandingan marathon atau
setaraf.
5. Peserta hendaklah sihat fizikal dan mental dan tidak mempunyai penyakit yang boleh
memudaratkan jika menyertai pertandingan
6. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang risiko kemalangan yang
berlaku.
7. Bagi kategori G dan H, kebenaran oleh ibu bapa atau penjaga perlu diisi dan
ditandatangani seperti dalam borang penyertaan. Jika tidak, penyertaan berkenaan boleh
dibatalkan.
8. Peserta adalah dikehendaki untuk memakai pakaian sukan atau bersesuaian.

C) Peraturan Pertandingan
1. Peserta hendaklah melalui laluan yang telah ditetapkan. Papan tanda arah akan diletakkan
di setiap lokasi yang bersesuaian untuk kemudahan peserta. ‘Marshal’ juga akan dilantik
untuk memantau pertandingan, menjaga ‘checkpoint’ dan mengawal lalu lintas.
2. Kedudukan checkpoint tidak akan diberitahu kepada peserta. Peserta diminta mematuhi
laluan yang ditetapkan.
3. 20 peserta dari setiap kategori yang paling awal sampai ke garisan penamat dikira
pemenang.
4. Masa pendaftaran atau lapor diri sewaktu hari pertandingan adalah jam 7.30 pagi
sehingga 8.00 pagi. Kegagalan melapor diri akan menyebabkan peserta tidak dibenarkan
menyertai pertandingan.
5. Pihak penganjur berhak untuk meminda syarat-syarat dan pertandingan di atas.
6. Keputusan pengadil adalah muktamad.