Anda di halaman 1dari 1

Transcripción

Flp 1:1 Pávlos ké Timótheos, dúli Jristú ᾿Iisú pási tís ayíis en Jristú᾿Iisú tís úsin en Filíppis sýn
episkópis ké diakónis·
Flp 1:2 járis ymín ké iríni apó Theú patrós imón ké Kyríu ᾿Iisú Jristú.
Flp 1:3 Efjaristó to Theo mu epí pási tí mnía ymón,
Flp 1:4 pándote en pási deisi mu ypér pándon ymón metá jarás tín déisin piúmenos,
Flp 1:5 epí tí kinonía umón is tó euanyélion apó tís prótis iméras ájri tú nýn,
Flp 1:6 pepithós aftó túto, óti o enarxámenos en ymín érgon agathón epitelési ájri iméras ᾿Iisú Jristú,
Flp 1:7 kathós esti díkeon emí túto fronín ypér pándon ymón diá tó éjin me en tí kardía ymás, én te tís
desmís mu ké en tí apoloyía ké veveósi tú euanyelíu synkinonoús mu tís járitos pándas ymás óndas.
Flp 1:8 mártys gár mú [estin] o theós, os epipothó pándas umás en splángnis ᾿Iisú Jristú.
Flp 1:9 ké túto proséfjome, ína i agápi ymón éti málon ké málon perissévi en epignósi ké pási esthísi,
Flp 1:10 is tó dokimázin ymás tá diaféronda, ína íte ilikrinís ké apróskopi is iméran Jristú,
Flp 1:11 pepliroméni karpón dikeosýnis tón diá ᾿Iisú Jristú is dóxan ké épenon Theú.
Flp 1:12 Ginóskin dé ymás vúlome, adelfí, óti tá kat᾿ emé málon is prokopín tú evanyelíu elílythen,
Flp 1:13 óste tús desmús mu fanerús en Jristó yenésthe en ólo to pretorío ké tís lipís pási,
Flp 1:14 ké tús plíonas tón adelfón en Kyrío pepithótas tís desmís mu perissotéros tolmán afóvos tón
lógon [tu theú] lalín.
Flp 1:15 Tinés mén ké diá fthónon ké érin, tinés dé ké di᾿ evdokían tón Jristón kirýssusin·
Flp 1:16 i mén ex agápis, idótes óti is apoloyían tú evanyelíu kíme.
Flp 1:17 i de ex erithías tón Jristón katangélusin, uj agnós, iómeni thlípsin epiférin tís desmís mu

Flp 1:16 i mén ex erithías tón Jristón katangélusin, uj agnós, iómeni thlípsin epiférin tís desmís mu
Flp 1:17 i dé agápis, idótes óti is apoloyían tú evanyelíu kíme.
Flp 1:18 tí gár; plín pandí trópo, íte profási íte alithía, Jristós katanyélete· ké en túto jéro, alá ké
jarísome.
Flp 1:19 ída gár óti tútó mi apovísete is sotirían diá tís ymón deíseos ké epijoriyías tú Pnévmatos ᾿Iisú
Jristú,
Flp 1:20 katá tín apokaradokían ké elpída mu óti en udení esjyndhísome, al᾿ en pási parisía, os pándote,
ké nýn megalyndhísete Jristós en tosómatí mu íte diá zoís íte diá thanátu.
Flp 1:21 ᾿Emí gár tó zín Jristós ké tó apothanín kérdos.
Flp 1:22 i dé tó zín en sarkí, tútó mi karpós érgu, ké tí erísome u gnorízo.
Flp 1:23 synéjome dé ek tón dýo, tín epithymían éjon is tó analýse ké sýn Jristo íne· poló gár málon
krísson·
Flp 1:24 tó dé epiménin en tí sarkí anankeóteron di᾿ ymás.
Flp 1:25 ké túto pepithós ída óti menó ké [sym]paramenó pásin ymín is tín ymón prokopín ké jarán tís
písteos,
Flp 1:26 ína tó káfjima ymón perissévi en Jristo᾿Iisú en emí diá tís emís parusías pálin prós ymás.
Flp 1:27 Μónon axíos tú evanyelíu tú Jristú politévesthe, ína íte elthón ké idón ymás íte apón akúo tá
perí ymón, óti stíkete en ení pnéfmati, miá psyjí synathlúndes tí písti tú evanyelíu,
Flp 1:28 ké mí ptyrómeni en midení ypó tón andikiménon, ítis mén estin aftís éndixis apolías, ymín dé
sotirías, ké túto apó Theú·
Flp 1:29 óti ymín ejarísthi tó ypér Jristú, u mónon tó is aftón pistévin, alá ké tó ypér aftú pásjin,
Flp 1:30 tón aftón agóna éjondes, íon ídete en emí ké nýn akúete en emí.