Anda di halaman 1dari 3

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN

TEKNOLOGI

1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk.

1. Padankan invensi dan inovasi dengan definisi yang betul.

Invensi Produk menjadi lebih baik , menjimatkan , bertenaga dan


bermakna serta mesra pengguna .
Juga melibatkan penghasilan perkhidmatan yang belum
pernah wujud .
Inovasi Kaedah dan proses mencri jalan untuk menghasilkan produk
yang baharu .
Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada .

2. Berikut merupakan aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk . Kenal
pasti bidang kerjaya tersebut berdasarkan pilihan jawapan yang diberi .

Pendidikan Teknologi Pembuatan Kesihatan Pertahanan


maklumat

(a) (b)

Dron : Pertahanan WhatsApp : Teknologi maklumat

(c) (d)

Kalkulator digital : Pendidikan Termometer digital : Kesihatan


(e)

Mesin pencetak 3D : Pembuatan

3. Rajah berikut menunjukkan fungsi pengesan ergo ( ergo sensor ) .

Tandakan (/) pada huraian berkaitan pengesan ergo ( ergo sensor ) yang betul dan (X) pada
yang tidak berkaitan .

Dapat memutuskan kuasa bekalan elektrik secara automatic apabila meninggalkan /


paparan skrin .
Kamera yang terdapat dalam peranti dapat menganalisis kedudukan kita . /

Alat ini dapat memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu kita masa X
untuk beriadah .
Alat ini mampu menunjukkan sama ada kedudukan postur badan kita lurus atau /
bongkok .

4. Maklumat berikut adalah berkaitan invensi dan inovasi .

M Invensi
N Inovasi

Padankan invensi dan inovasi itu dengan menulis M dan N pada petak yang disediakan .

Penemuan baharu melalui eksperimen , pengamatan atau kajian . M

Pembangunan produk yang mempunyai unsur daya saing . N

Penambahbaikan terhadap fungsi , corak , system atau rupa bentuk sesuatu produk N
.
5. Rajah berikut menunjukkan dua jenis komputer riba .

RAJAH A RAJAH B

Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (X) pada yang pernyataan yang salah tentang
inovasi dan invensi dalam reka bentuk .

Rajah A adalah inovasi daripada Rajah B . X

Inovasi pada Rajah B dari segi reka bentuk boleh ubah suai . /

Rajah A dan B boleh digunakan sebagai alat pembelajaran . /