Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1


Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Definisi Sistem Fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.1
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mentakrifkan sistem fertigasi.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 103-104
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid membincangkan definisi sistem fertigasi dan jenis teknik yang ada
dalam hidroponik
b. Murid diterangkan tentang sistem hidroponik dan cabang teknik
pengairan seperti teknik aliran cetek, teknik aliran dalam, teknik
takungan, teknik pasang surut, aeroponik dan teknik pengairan titis.
c. Murid dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan membuat
pembentangan tentang setiap teknik.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan sistem fertigasi.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Definisi Sistem Fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.1
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mentakrifkan sistem fertigasi.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 105-107
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid membincangkan tujuan menanam secara fertigasi
b. Murid diterangkan tentang kelebihan sistem fertigasi.
c. Murid dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan membuat
pembentangan tenatang kaedah penanaman fertigasi di Malaysia dan
perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konventional.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan sistem fertigasi.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Komponen utama sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.2
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 108-109
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid membincangkan komponen utama dan kormesial sistem fertigasi
serta fungsinya
b. Murid membuat peta minda berdasarkan komponen utama dan tujuan
setiap komponen.
c. Guru menerangkan paip poli diperbuat dari HDPE.
d. Murid membincangkan kerasionalan bahan yang digunakan mestilah
tahan karat, elastik dan mudah dilentur.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Komponen utama sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.2
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
2. Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 110-111
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan membuat
pembentangan mengenai keperluan asas dalam sistem fertigasi serta
fungsinya.
b. Murid diterangkan tentang contoh penyediaan larutan stok baja dan
penggunaan EC meter untuk mengetahui kepekatan larutan baja yang
sesuai dalam tanaman.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Komponen utama sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.2
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 112-113
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang pemilihan jenis dan varieti tanaman. Murid
ditanya adakah semua jenis tanaman sesuai untuk sistem ini.
b. Murid membincangkan tentang pengurusan tapak dan alatan.
c. Murid membuat kajian mengenai pengurusan sistem pengairan dari segi
sistem pengairan percikan, semburan kabus dan titis, serta kelebihan dan
kekurangan sistem-sistem tersebut.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Komponen utama sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.2
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 114-115
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi.
b. Murid menyediakan lakaran reka bentuk sistem fertigasi
c. Murid membuat pemotongan paip poili dan membuat lubang untuk
nipple pada paip tertier.
d. Murid menyediakan set penitis.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Komponen utama sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.2
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 116-117
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid membuat penyambungan paip tertier pada set penitis.
b. Murid membuat penyambungan papip tertier pada paip sekunder.
c. Murid membuat pemasangan injap penahan pada paip utama
d. Murid melengkapkan pemasangan paip tertier.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Komponen utama sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.2
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 118-119
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid membuat penyambungan saluran air keluar ke pam air dengan
tiub lut sinar dan paip poli.
b. Murid memasukkan pam air ke dalam tangki nutrient.
c. Murid melakukan pemasangan pam air pada alat pengatur masa.
d. Murid melengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka
bentuk.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.3
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 120
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang lakaran reka bentuk sistem fertigasiyang
boleh dilakukan dalam bentuk 2D dan 3D.
b. Murid diterangkan teknik penyusunan sistem fertigasi jejari.
c. Murid melayari Internet untuk mengikuti tutorial penggunaan aplikasi
SketchUp.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.3
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 121
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang teknik penyusunan sistem fertigasi gegelang.
b. Murid menghasilkan satu lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi
dengan menggunakan kreativiti dan inovasi murid.
c. Murid perlu memastikan semua komponen utama terdapat dalam
lakaran tersebut
d. Murid melabelkan setiap komponen dan elemen reka bentuk yang
digunapakai.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Analisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.4
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 122-123
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang Analisis elemen reka bentuk dalam sistem
fertigasi
b. Murid diterangkan tentang elemen reka bentuk sistem fertigasi.
c. Murid diterangkan teknik penyusunan sistem fertigasi eggelang.
d. Murid menggunakan contoh borang analisis elemen reka bentuk untuk
menilai setiap elemen dalam lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Penilaian lakaran reka bentuk sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.5
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 124-125
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang penilaian lakaran reka bentuk sistem fertigasi
berdasarkan 5 kriteria.
b. Murid diterangkan mengenai contoh borang penilaian lakaran reka
bentuk baharu sistem fertigasi.
c. Berdasarkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi yang murid
telah hasilkan, murid mellakukan penilaian kriteri-kriteria yang perlu
ada pada lakaran tersebut.
d. Murid melakukan penambahbaikan kepada lakaran reka bentuk sistem
fertigasi tersebut.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menilai lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Pembinaan mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.6
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Membina mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 126-128
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang tujuan pembinaan mock up dalam reka
bentuk sistem fertigasi.
b. Guru menyediakan bahan dan alatan model separa berfungsi utnuk
digunakan.
c. Murid membina model sistem fertigasi menggunakan bahan kitar semula.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat membina mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem
fertigasi
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
Tajuk Pembinaan mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi
Standard Kandungan 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Standard Pembelajaran 5.1.6
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Membina mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 128-129
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang keperluan ujian titisan dilakukan ke atas
model separa berfungsi.
b. Murid menjalankan ujian titisan model separa berfungsi dan ujian
sambunagn mock up.
c. Sekiranya terdapat sambungan yang terbuka, murid perlu membuat
penambahbaikan
d. Murid diterangkan tentang pengurusan tanaman dan kepentingannya
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat membina mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem
fertigasi
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.