Anda di halaman 1dari 1

Terima Berkat Allah

1 = B , 4 / 4, Andante
P Lutkin
_____ ___ _____ ___=== ____
S 5 | 5 . 3 1 1 | 294 3 . 5 | 5 3 5 1> . 7 6 3 | 594/ 5 0 |
_____ ___ _____ ___=== ____
A 1 | 1 . 1 1 1 | 197< 1 . 3 | 3 1 3 3 . 3 3 3 | 292 2 0 |
_____ ___ _____ ___=== ____
T 3 | 3 . 5 3 3 | 695 5 . 1> | 1> 3 5 6 . 5/ 5 5 | 796 7 0 |
Te - ri - ma berkat Al -lah di ang-kat wa - jah Nya di a - tas - mu
_____ ___ _____ ___=== ____ ___ ___
B 1 | 1 . 1 1 1 | 4<95< 1 . 1 | 1 1 1 6< . 7< 1 1 | 292 5< 5 5 5 |
Te - ri - ma berkat Al -lah di ang-kat wa - jah Nya di a - tas -mu membri di
___ ___ ___ ____ ____ ___ ___ ______ ___== ______
S 0 3 4 3 6 0 | 0 5 6 5 1> 0 0 5 |593 5 1> 3> .1> 5 3 |
membri di-kau damai pe-nuh wa-jah-Nya te-tap me-nyi - na
___ ___ ___ ____ ____ ___ ___ ______ ___== ______
A 0 1/ 1/ 1/ 2 0 | 0 2 2 2 1 5 594 |391 3 3 3 .3 3 1 |
___ ___ ___ ____ ____ ___ ______ ___== ______
T 0 6 6 6 6 0 | 0 7 1> 7 1> 5 697 | 1> 1> 1> 1> .1> 1> 1> |
membri di-kau damai pe-nuh dan wa-jah- Nya te-tap me-nyi - na
___ ___ ____ ___ ___== ______
B 5( ` ` `.` ` )4 4 4 4 | 4( ` ` ` `.` ` ` ` ` )3 3 2 | 1 593 1 .5 5 5 |
kau damai penuh wa - jah-Nya te - tap me-nyi - na
__=== ___ ___ __ ___ __
S 594 3 3 . 6 |6( ` `.` ` )6 5 3 5 | 1> .1> 1> 6 | 0 0 6 5 .1 |
ri-mu dan eng-kau pun a-kan dapat rah-mat Di-tu-run
___ ____ ___ ___ __
A 592 1 0 |0 1 2 3 3 0 | 0 4 5 6 4 | 0 0 1 1 .1 |
___ ____ ___ ___ __
T 1>97 1> 0 |0 6 7 1> 1> 0 | 0 1> 7 6 1> | 0 0 1> 7 .7\ |
___ ____ ___ ___ __
B 595/ 6 0 |0 4 4 3 3 0 | 0 2 3 4 4 | 0 0 4 3 .3 |
ri-mu & engkaupun dapat rahmat Di-tu-run

____
S 6 5 0 5 4 | 3 . 2 . | 1 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0
____
A 1 1 0 1/ 2 | 1 . 7< . | 1 0 0 0 | 0 1( `4` )3 | 2
____
T 7\ 7\ 0 6 6 | 5 . 4 . | 3 5( ` `1>` ` ` )7 | 6 6( `2>` )1> | 7
____ ___ ___
B 4 3 0 3 2 | 5 . 5< . | 1 0 1( ` `2` )3 | 4 . 2( `3` )4 | 5
kan-Nya rah-mat a - tas - mu A . . min a . . Min
___ ___
S 7( `3`> )2 | 1> 3>( `5`> `4` `|` `3>` `2>` `1>` )7 | 6 . . 796 | 5 . . 6( `5` `|` `4` `2` )5 6 | 5 . . . |5 . . .
a - - Min, a - - - - - - - min a - min a - - - - -min a - - - min
___ ___ __
A . 3( `.` `|` `3` `4/` )5 5 | 5( `5`/ `6` )3 | 4 493 2 . | 0 392 1/ . | 2( `7`< `1` ` `.` `|` `1` `2`1` `7` )7|1 . . .
a - - - - min a - - - min a-min a-min a - - - - - - - - min
__ __ ___ ___
T . 5( `6)7| 1> .7( `1>`2>` `|` )3> . . 7 | 1>( `2>` `1>` `7` ` `.` ` `|` `7` `1>` )7 6 . | 6( `6/` `5` ` )4/ | 4 . 4 . |3 . . .
a - min a - - - - - min a - - - - - - - - min a - - - min a - min
__ __ ___ ___
B . 3( `4)5| 6 . 5( `6`7`|` `1>` `7` `6` )5 | 4 . . 594 | 3 . . 4( `3` `|` `2` `4` `3` )2/ | 2 . 5< . |1 . . .
a - min a - - - - - - - min a - min a - - - - - - - min a - min