Anda di halaman 1dari 2

JOURNAL READING

Localized Scleroderma: Predisposing and Triggering Factors

Oleh

Syarifah Rizka Maulida, S.Ked


I11112059

Pembimbing

dr. Teguh Aly’ansyah, Sp. DV, M.Ked

KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN


FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL AZIZ
SINGKAWANG
2018
LEMBAR PERSETUJUAN

Telah disetujui pembacaan jurnal dengan judul :

Localized Scleroderma: Predisposing and Triggering Factors

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan

Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin

Singkawang, Januari 2018

Pembimbing Pembaca Jurnal

dr. Teguh Aly’ansyah, M.Ked (DV), Sp.DV Syarifah Rizka Maulida

ii