Anda di halaman 1dari 1

PIDHATO Bahasa Jawa

NAMA : Fadlillah Pradandira Putra

NOMER : 13

KELAS : XI IPS 3

Assalamualaikum wr. Wb.

Ingkang kinurmatan Bapak kepala sekolah ugi Bapak lan Ibu guru ingkang
luhur ing budi lan kulo tresnani.
Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Ingkang
Maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dhateng
kita sedoyo.
Kulo wakil rencang dhateng kelas 12 sedoyo ngaturaken maturnuwun
ingkang sak ageng agengipun kagem Bapak lan Ibu guru sedoyo ingkang sampun
maringaken ilmu seng barokah.
Mboten keraos kulo sampun nglampahi ngansu kawroh wonten ing pawitan
mriki wanteng ing adicara meniko kula kiyambek tuhu rencang-rencang nyuwun
agenging pangapunten saking bapak lan ibu guru amargi wonten ing tigang warsa
kula sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengaja lan
mboten di sengaja. Mugi-mugi bapak lan ibu guru kersa ngapuntenaken sedaya
kalepatan kula lan rencang-rencang
Kadosipun sampun cekap anggenipun kula matur bilih menawi wonten
kalepatan kula nyuwun agengnipun pangapunten.
Wabilahit taufik walhidayah
Wassalamu’alaikum wr.wb