Anda di halaman 1dari 4

PERANCANGAN AKTIVITI

KELAB BIMBINGAN & KAUNSELING


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKSAMANA
TAHUN 2018

MINGG TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN


U
 Memilih AJK Kelab - Memilih dan Mencatat
 Membentang Laporan melantik AJK dalam Minit
tahunan kelab - Membincangkan Mesyuarat
1 Mesyuarat Agong  Membentang Penyata agenda sepanjang
Tahunan Kewangan Kelab tahun
 Menerima dan meluluskan
usul dan resolusi

 Memperkenalkan identiti - Mengemaskini Kertas A4


kelab kepada warga sekolah papan kenyataan warna-warni
I’M PROUD OF  Memupuk rasa bangga ahli Kelab Pelekat
2 YOU kelab - Meletakkan Carta Gam
Organisasi Kelab Gunting
- Menampal bahan- Gambar
bahan berkaitan Aktiviti
Kertas Bunga

 Memberi peluang kepada ahli - Mengisi borang Kertas Warna


untuk kenal diri sendiri dan maklumat diri A4, Pen
3 MY JOURNEY rakan lain - Membuat topi Marker,
 Memilih satu kerjaya yang kerjaya Salotape
menjadi impian - Bercerita tentang
diri sendiri kepada
rakan lain

 Meningkatkan kemahiran - Pilih pasangan Slaid


komunikasi ahli kelab - Simulasi Powerpoint
4 BICARA HATIKU  Memberi panduan - Penerangan Komunikasi
komunikasi berkesan Berkesan

 Memberi peluang kepada ahli - Menjawab soalan Set Soalan


5 ME & MYSELF kelab mengenali diri sendiri ujian IPW IPW
melalui ujian personality
Warna

 Mengenalpasti bakat dan - Membuat Pakaian


BINTANG HATI kreativiti ahli dalam berkarya persembahan Seragam
6  Meningkatkan jati diri melalui sempena Minggu mewakili 10
persembahan Kerjaya pekerjaan

 Menguatkan daya ingatan - Bertukar – tukar Keratan Mesej


terhadap sesuatu perkara mesej antara Lampiran
 Meningkatkan kemahiran kawan-kawan dan powerpoint
focus terhadap sesuatu orang terakhir
7 MY MESSAGE perkara perlu
memaklumkan
jawapan sebenar
 Mengenalpasti bakat seni - Menyertai Kertas Lukisan
8 I’M CREATIVE melukis di kalangan ahli pertandingan Warna Air,
kelab Melukis Poster Crayon dll
 Memupuk perasaan cintakan Kerjaya & Buku
kerjaya impian Skrap Kerjaya
 Mendedahkan ahli kelab - Lawatan Sambil Bas
tentang kerjaya dalam Belajar ke ALAM,
9 CAREER bidang maritime dan kaji Muzium Al-
EXPLORACY bintang Khawarizmi &
 Memupuk budaya cintakan Bandar Melaka
ilmu melalui aktiviti lawatan
yang dijalankan
 Memberi panduan berkaitan - Simulasi & main Gambar Ilusi
10 SALJI DI PADANG kemahiran asas kaunseling peranan Optik
PASIR  Memupuk semangat untuk Powerpoint
membantu orang lain melalui Kemahiran
kemahiran yang dipelajari Asas
Kaunseling

 Meningkatkan semangat - Senam tari 1 Peralatan


SUKANEKA bersaing secara sihat Malaysia Sukan Rakyat
11  Menonjolkan bakat ahli dalam - Sukan Rakyat
bidang sukan
 Menghargai semua ahli kelab - Jamuan Akhir (bergantung
JALAN-JALAN AJK yang telah menjayakan Tahun kepada
12 CARI MAKAN semua aktiviti kelab - Persembahan tempat
 Meraikan ahli kelab yang - Penyampaian jamuan)
akan menamatkan Anugerah
persekolahan