Anda di halaman 1dari 36

SK SERI BINTANG SELATAN

TAHUN 2

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
– Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat ‘Finding Nemo’
1. Bergerak dalam pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
ruang terbuka 5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
2. Petak sempit dan elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
luas keselamatan.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
M1 - Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
2 – 5 JAN Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat ‘Finding Nemo’
1. Bergerak pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
berhalangan 5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
keselamatan.

PEERS 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Menyatakan maksud postur, Nota:


Kesihatan Diri dan keputusan dalam konteks rehat dan tidur. Postur ialah posisi
Reproduktif kesihatan diri dan reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang tubuh seseorang
betul untuk pertumbuhan dan terutamanya semasa
Mengamalkan cara yang betul: perkembangan fizikal yang sihat. berdiri, duduk dan
• Postur 1.1.3 Menjana idea kepentingan baring.
• Rehat postur yang betul, rehat dan tidur
• Tidur yang mencukupi untuk • Peta minda
pertumbuhan serta kepentingan postur
perkembangan fizikal yang sihat. yang betul, tidur
dan rehat yang
mencukupi.

SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
– Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
keselamatan.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan. Pentaksiran
- Ruang Am pergerakan. 2.1.1 Membezakan pergerakan
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang. Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
M2 pelbagai corak pergerakan. dalam aktiviti fizikal.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan EMK:
8 – 12 JAN elemen pengurusan dan Kreatif & Inovatif
keselamatan.

PEERS 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Menyatakan maksud postur, Nota:


Kesihatan Diri dan keputusan dalam konteks rehat dan tidur. Postur ialah posisi
Reproduktif kesihatan diri dan reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang tubuh seseorang
betul untuk pertumbuhan dan terutamanya semasa
Mengamalkan cara yang betul: perkembangan fizikal yang sihat. berdiri, duduk dan
• Postur 1.1.3 Menjana idea kepentingan baring.
• Rehat postur yang betul, rehat dan tidur
• Tidur yang mencukupi untuk • Perbincangan
pertumbuhan serta secara
perkembangan fizikal yang sihat. berkumpulan

2
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Membezakan pergerakan Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka mengikut tempo. Musang dan Ayam
1. Meniru pergerakan pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
haiwan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Membezakan pergerakan Permainan kecil:
M3 Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka mengikut tempo. Musang dan Ayam
1. Segitiga haiwan pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
15 – 19 JAN tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Menyatakan maksud postur, Nota:


Kesihatan Diri dan keputusan dalam konteks rehat dan tidur. Postur ialah posisi
Reproduktif kesihatan diri dan reproduktif 1.1.2 Mengaplikasikan postur yang tubuh seseorang
betul untuk pertumbuhan dan terutamanya semasa
Mengamalkan cara yang betul: perkembangan fizikal yang sihat. berdiri, duduk dan
• Postur 1.1.3 Menjana idea kepentingan baring.
• Rehat postur yang betul, rehat dan tidur
• Tidur yang mencukupi untuk • Poster postur
pertumbuhan serta badan yang betul.
perkembangan fizikal yang sihat.

3
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Mengenal pasti lakuan yang Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka boleh meningkatkan kelajuan. Musang dan Ayam
1. pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

Penerokaan Konsep 1.1 Meneroka pelbagai pergerakan 1.1.2 Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
- Kelajuan Pergerakan pergerakan. semasa bergerak.
2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Mengenal pasti lakuan yang Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan semasa meneroka boleh meningkatkan kelajuan. Musang dan Ayam
1. pelbagai corak pergerakan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
M4 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
22 – 26 JAN melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan • Permainan


Kesihatan Diri dan pengaruh dalaman serta luaran tidak selamat dan sentuhan tidah berdasarkan situasi
Reproduktif yang mempengaruhi kesihatan selesa. yang diberi
diri dan reproduktif. 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran
berkata TIDAK kepada individu
Berkata TIDAK kepada: yang melakukan sentuhan tidak
• Situasi sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak
selamat selesa.
• Situasi sentuhan tidak 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
selesa kemahiran berkata TIDAK
kepada sentuhan tidak selamat
dan sentuhan tidak selesa.

4
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Bola Sentuh
1. Berjalan bebas bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
M5 - Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Ikan dan Jaring
29 JAN – 2 1. Berlari bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
FEB 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak • Permainan
Kesihatan Diri dan pengaruh dalaman serta luaran selamat dan sentuhan tidah selesa. berdasarkan situasi
Reproduktif yang mempengaruhi kesihatan 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran yang diberi
diri dan reproduktif. berkata TIDAK kepada individu
yang melakukan sentuhan tidak
Berkata TIDAK kepada: selamat dan sentuhan tidak selesa.
• Situasi sentuhan tidak 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
selamat kemahiran berkata TIDAK
• Situasi sentuhan tidak kepada sentuhan tidak selamat
selesa dan sentuhan tidak selesa.

5
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Polo Bersyarat
1. Mencongklang bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
(galloping) 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
M6 pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Menggelongsor pundi
1. Menggelongsor bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan kacang
5 – 9 FEB
5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. EMK:
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Kreativiti & Inovasi
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan tidak • Permainan
Kesihatan Diri dan pengaruh dalaman serta luaran selamat dan sentuhan tidah selesa. berdasarkan situasi
Reproduktif yang mempengaruhi kesihatan 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran yang diberi
diri dan reproduktif. berkata TIDAK kepada individu
Berkata TIDAK kepada: yang melakukan sentuhan tidak
• Situasi sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.
selamat 1.2.3 Menilai situasi yang memerlukan
• Situasi sentuhan tidak kemahiran berkata TIDAK
selesa kepada sentuhan tidak selamat
dan sentuhan tidak selesa.

6
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Bola Kandang
1. Melompat bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat,
pergerakan semasa melakukan melompat sebelah kaki (hopping), Permainan kecil:
M7 Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan berskip dan melonjak (leaping). Lari Arnab Lari
1. Melompat sebelah bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
12 – 14 FEB kaki (hopping) 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Menyatakan situasi sentuhan • Permainan


Kesihatan Diri dan pengaruh dalaman serta luaran tidak selamat dan sentuhan tidah berdasarkan situasi
Reproduktif yang mempengaruhi kesihatan selesa. yang diberi
diri dan reproduktif. 1.2.2 Mengaplikasikan kemahiran
Berkata TIDAK kepada: berkata TIDAK kepada individu
• Situasi sentuhan tidak yang melakukan sentuhan tidak
selamat selamat dan sentuhan tidak selesa.
• Situasi sentuhan tidak 1.2.3 Menilai situasi yang
selesa memerlukan kemahiran berkata
TIDAK kepada sentuhan tidak
selamat dan sentuhan tidak selesa.

7
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

15 – 19 FEB
CUTI TAHUN BARU CINA

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


Kemahiran pergerakan lokomotor. berlari, mencongklang (galloping), Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep menggelongsor, melompat, melompat
pergerakan semasa melakukan sebelah kaki (hopping), berskip dan Permainan kecil:
Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan melonjak (leaping).
1. Berskip bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
2. Melonjak (leaping) 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai semasa melakukan aktiviti.
cara semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.2 Melompat pada satu jarak, Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan lokomotor. mendarat dengan kedua-dua Pentaksiran
M8 - Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep belah kaki dan lutut difleksi.
pergerakan semasa melakukan 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi Permainan kecil:
20 – 23 FEB Contoh aktiviti pergerakan lokomotor dan dalam pergerakan lokomotor dan
1. Menyeberang sungai bukan lokomotor bukan lokomotor.
(tali) 5.2.Mempunyai keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai guru dan ahli kumpulan semasa
cara semasa melakukan aktiviti. melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan Nota:
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap iaitu tembakau, alkohol dan dadah Rujuk sumber seperti
penyalahgunaan bahan kepada 2.1.2 Menjelaskan bahaya • KKM
diri, keluarga serta masyarakat. pengambilan tembakau, alkohol • PDRM
dan dadah terhadap kesihatan diri • AADK
Berkata TIDAK kepada: serta orang lain.
• Tembakau 2.1.3 Menilai kepentingan
• Alkohol kemahiran berkata TIDAK kepada • Perbincangan
• Dadah bahan ketagihan iaitu tembakau, secara
alkohol dan dadah. berkumpulan

8
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.2.Melakukan pelbagai 1.2.3 Melompat berterusan tali yang Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan lokomotor. diayun berulang-ulang oleh dua Pentaksiran
- Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep orang rakan
pergerakan semasa melakukan 2.2.3 Menjelaskan postur badan yang Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan betul semasa melakukan Jangan Tertinggal
1. Melompat ayunan bukan lokomotor pergerakan lokomotor dan bukan
kayu 5.2.Mempunyai keyakinan dan lokomotor. EMK:
2. Melompat tali tanggungjawab kendiri semasa 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil Kreativiti & Inovasi
mengikut muzik melakukan aktiviti fizikal. bahagian secara aktif.
5.3.Berkomunukasi dalam pelbagai 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
cara semasa melakukan aktiviti. guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi


Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai badan (membongkok), Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. meregang, membuai, meringkuk, Pentaksiran
M9 - Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep mengilas, memusing, menolak,
pergerakan semasa melakukan menarik, mengayun dan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan mengimbang.
26 FEB – 2 1. Membongkok bukan lokomotor 2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
MAC 2. Meregang 5.2.Mempunyai keyakinan dan pergerakan lokomotor dan bukan EMK:
3. Membuai tanggungjawab kendiri semasa lokomotor. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1. Menyatakan bahan ketagihan Nota:
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap iaitu tembakau, alkohol dan Rujuk sumber seperti
penyalahgunaan bahan kepada dadah • KKM
diri, keluarga serta masyarakat. 2.1.2. Menjelaskan bahaya • PDRM
pengambilan tembakau, • AADK
Berkata TIDAK kepada: alkohol dan dadah terhadap
• Tembakau kesihatan diri serta orang lain.
• Alkohol 2.1.3. Menilai kepentingan • Poster Antidadah
• Dadah kemahiran berkata TIDAK
kepada bahan ketagihan iaitu
tembakau, alkohol dan dadah
.

9
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai 1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. badan (membongkok), Pentaksiran
- Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep meregang, membuai, meringkuk,
pergerakan semasa melakukan mengilas, memusing, menolak, Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan menarik, mengayun dan Lumba Kilas
1. Meringkuk bukan lokomotor mengimbang.
2. Mengilas 5.2.Mempunyai keyakinan dan 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi EMK:
3. Memusing tanggungjawab kendiri semasa dalam pergerakan lokomotor dan Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. bukan lokomotor.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai 1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. badan (membongkok), Pentaksiran
- Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep meregang, membuai, meringkuk,
pergerakan semasa melakukan mengilas, memusing, menolak, Permainan kecil:
M 10 Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan menarik, mengayun dan Ketam Kembar
1. Menolak bukan lokomotor mengimbang.
5 – 9 MAC 2. Menarik 5.2.Mempunyai keyakinan dan 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi EMK:
tanggungjawab kendiri semasa dalam pergerakan lokomotor dan Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. bukan lokomotor.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan Nota:
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap iaitu tembakau, alkohol dan Rujuk sumber seperti
penyalahgunaan bahan kepada dadah • KKM
diri, keluarga serta masyarakat. 2.1.2 Menjelaskan bahaya • PDRM
pengambilan tembakau, alkohol • AADK
Berkata TIDAK kepada: dan dadah terhadap kesihatan
• Tembakau diri serta orang lain.
• Alkohol 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran • Folio berkaitan
• Dadah berkata TIDAK kepada bahan bahaya
ketagihan iaitu tembakau, alkohol pengambilan
dan dadah. tembakau, alkohol,
dan dadah.
12 – 16 UJIAN FORMATIF 1
MAC

10
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

17 – 25 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


MAC

Pergerakan Asas 1.3 Melakukan pelbagai 1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi Pemerhatian /
Kemahiran pergerakan bukan lokomotor. badan (membongkok), Pentaksiran
- Bukan Lokomotor 2.2 Mengaplikasikan konsep meregang, membuai, meringkuk,
pergerakan semasa melakukan mengilas, memusing, menolak, Permainan kecil:
Contoh Aktiviti pergerakan lokomotor dan menarik, mengayun dan Rentak Kami
1. Mengayun bukan lokomotor mengimbang.
2. Mengimbang 5.2.Mempunyai keyakinan dan 2.2.2 Menerangkan kepentingan fleksi EMK:
tanggungjawab kendiri semasa dalam pergerakan lokomotor dan Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal. bukan lokomotor.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.1 Melambung dan menangkap Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. objek yang dilambung tinggi Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara
M 11 konsep pergerakan dan prinsip aplikasi daya dengan pergerakan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran objek. Bola Tali Bersyarat
26 – 30 1. Melambung manipulasi. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang
MAC 2. Menangkap 5.1 Mematuhi dan mengamalkan selamat digunakan. EMK:
elemen pengurusan dan Kreativiti & Inovasi
keselamatan.

PEERS 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Menyatakan bahan ketagihan Nota:
Penyalahgunaan Bahan berisiko terhadap iaitu tembakau, alkohol dan Rujuk sumber seperti
penyalahgunaan bahan kepada dadah • KKM
diri, keluarga serta masyarakat. 2.1.2 Menjelaskan bahaya • PDRM
pengambilan tembakau, alkohol • AADK
Berkata TIDAK kepada: dan dadah terhadap kesihatan
• Tembakau diri serta orang lain.
• Alkohol 2.1.3 Menilai kepentingan kemahiran • Folio berkaitan
• Dadah berkata TIDAK kepada bahan bahaya
ketagihan iaitu tembakau, alkohol pengambilan
dan dadah. tembakau, alkohol,
dan dadah.

11
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.1 Melambung dan menangkap Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. objek yang dilambung tinggi Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara
konsep pergerakan dan prinsip aplikasi daya dengan pergerakan Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran objek. Bola Tali Bersyarat
1. Melambung manipulasi. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang
2. Menangkap 5.1 Mematuhi dan mengamalkan selamat digunakan. EMK:
elemen pengurusan dan Kreativiti & Inovasi
keselamatan.

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak. Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. 1.4.4 Menangkap bola dengan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan serapan daya.
konsep pergerakan dan prinsip 2.3.2 Menaakul postur badan semasa Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran melakukan kemahiran Golf Golek
1. Menggolek manipulasi. manipulasi.
M 12 2. Menangkap 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
3. Bola Terowong tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi
2 – 6 APR melakukan aktiviti fizikal

PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang Perasaan bimbang
Pengurusan Mental dan dan emosi dalam kehidupan dan cemburu. dan cemburu yang
Emosi harian. 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus mungkin berlaku:
perasaan bimbang dan cemburu • Pertambahan /
Cara mengurus: apabila berlaku perubahan dalam perpisahan /
• Perasaan bimbang kalangan ahli keluarga serta kematian ahli
• Perasaan cemburu rakan sebaya. keluarga
3.1.3 Menilai kesan kepada diri • Bertukar sekolah /
sekiranya tidak mengurus berpindah rumah
perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam • Lakonan
kalangan ahli keluarga serta • Main Peranan
rakan sebaya.
3.1.4

12
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.3 Membaling bola pada satu jarak. Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. 1.4.4 Menangkap bola dengan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan serapan daya.
konsep pergerakan dan prinsip 2.3.2 Menaakul postur badan semasa Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran melakukan kemahiran Menolak Bola
1. Membaling manipulasi. manipulasi. Bola Kapten Bersyarat
2. Menangkap 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti EMK:
melakukan aktiviti fizikal Kreativiti & Inovasi

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.5 Menendang bola yang Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. digolekkan dengan perlahan. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 1.4.6 Menyerkap bola yang bergerak
Contoh Aktiviti konsep pergerakan dan prinsip 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada Permainan kecil:
1. Menendang mekanik dalam kemahiran objek yang dipukul atau Target Ball
M 13 2. Menyerkap manipulasi. ditendang.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi
9 – 13 APR melakukan aktiviti fizikal

PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang Perasaan bimbang
Pengurusan Mental dan dan emosi dalam kehidupan dan cemburu. dan cemburu yang
Emosi harian. 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus mungkin berlaku:
perasaan bimbang dan cemburu • Pertambahan /
Cara mengurus: apabila berlaku perubahan dalam perpisahan /
• Perasaan bimbang kalangan ahli keluarga serta kematian ahli
• Perasaan cemburu rakan sebaya. keluarga
3.1.3 Menilai kesan kepada diri • Bertukar sekolah /
sekiranya tidak mengurus berpindah rumah
perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam • Lakonan
kalangan ahli keluarga serta • Main Peranan
rakan sebaya.

13
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.7 Memukul belon ke atas dan ke Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. hadapan dengan menggunakan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan pemukul yang mempunyai
konsep pergerakan dan prinsip permukaan luas seperti raket. Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran 2.3.2 Menaakul postur badan semasa Rali Belon
1. Memukul belon manipulasi. melakukan kemahiran
5.2 Menunjukkan keyakinan dan manipulasi. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal objek yang dipukul atau
ditendang.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. atas tee dengan menggunakan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan pemukul berbentuk silinder
M 14 konsep pergerakan dan prinsip seperti bet sofbol. Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada Pukul Bola dan Lari
1. Memukul bola manipulasi. objek yang dipukul atau
16 – 20 APR 5.2 Menunjukkan keyakinan dan ditendang EMK:
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal semasa melakukan aktiviti

PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang Perasaan bimbang
Pengurusan Mental dan dan emosi dalam kehidupan dan cemburu. dan cemburu yang
Emosi harian. 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus mungkin berlaku:
perasaan bimbang dan cemburu • Pertambahan /
Cara mengurus: apabila berlaku perubahan dalam perpisahan /
• Perasaan bimbang kalangan ahli keluarga serta kematian ahli
• Perasaan cemburu rakan sebaya. keluarga
3.1.3 Menilai kesan kepada diri • Bertukar sekolah /
sekiranya tidak mengurus berpindah rumah
perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam • Lakonan
kalangan ahli keluarga serta • Main Peranan
rakan sebaya.

14
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. atas tee dengan menggunakan Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan pemukul berbentuk silinder
konsep pergerakan dan prinsip seperti bet sofbol. Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran 2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada Pemukul dan
1. Memukul bola manipulasi. objek yang dipukul atau Pemadang
5.2 Menunjukkan keyakinan dan ditendang
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok EMK:
melakukan aktiviti fizikal semasa melakukan aktiviti Kreativiti & Inovasi

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. tangan pada satu jarak. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2 Menaakul postur badan semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan kemahiran Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran manipulasi. Lumba Mengelecek
M 15 1. Menggelecek manipulasi. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Bola
dengan tangan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti
tanggungjawab kendiri semasa EMK:
23 – 27 APR melakukan aktiviti fizikal Kreativiti & Inovasi

PEERS 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang Perasaan bimbang
Pengurusan Mental dan dan emosi dalam kehidupan dan cemburu. dan cemburu yang
Emosi harian. 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus mungkin berlaku:
perasaan bimbang dan cemburu • Pertambahan /
Cara mengurus: apabila berlaku perubahan dalam perpisahan /
• Perasaan bimbang kalangan ahli keluarga serta kematian ahli
• Perasaan cemburu rakan sebaya. keluarga
3.1.3 Menilai kesan kepada diri • Bertukar sekolah /
sekiranya tidak mengurus berpindah rumah
perasaan bimbang dan cemburu
apabila berlaku perubahan dalam • Lakonan
kalangan ahli keluarga serta • Main Peranan
rakan sebaya.

15
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. kaki pada satu jarak. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2 Menaakul postur badan semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan kemahiran Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran manipulasi. 3 lawan 3
1. Menggelecek manipulasi. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
dengan kaki 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal

Pergerakan Asas 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
- Kemahiran manipulasi. kaki pada satu jarak. Pentaksiran
Manipulasi 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2 Menaakul postur badan semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan kemahiran Permainan kecil:
Contoh Aktiviti mekanik dalam kemahiran manipulasi. Serang Kelecek
M 16 1. Menggelecek dengan manipulasi. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
kaki 5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti EMK:
30 APR – 4 tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
MEI melakukan aktiviti fizikal

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga • Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
• Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai • Poster
• Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga • Penanda buku
tanpa mengira jantina. • Kad Ucapan
• Lagu

16
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
1. Gerak Edar Gurau konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Senda pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Mari Bergerak
5.4 Memberntuk kumpulan dan pergerakan yang sesuai
bekerjasama dalam kumpulan. mengikut tempo. EMK:
5.4.2 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi
berpasangan dan berkumpulan.

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
1. Gerak Edar Gurau konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Senda pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Mari Bergerak
5.4 Memberntuk kumpulan dan pergerakan yang sesuai
M 17 bekerjasama dalam mengikut tempo. EMK:
kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi
7 – 11 MEI berpasangan dan berkumpulan.

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga • Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
• Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai • Poster
• Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga • Penanda buku
tanpa mengira jantina. • Kad Ucapan
• Lagu

14 – 18 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN BERASASKAN SEKOLAH

17
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.2 Mereka cipta rangkaian Pemerhatian /
pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor dengan prop mengikut
1. Gerak Dengan Skarf konsep pergerakan dalam tempo. Persembahan:
2. Ayunan skaf dengan pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Tari Skarf
pergerakan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan pergerakan yang sesuai
lokomotor tanggungjawab kendiri semasa mengikut tempo. EMK:
3. Bulatan Skarf melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil Kreativiti & Inovasi
5.4 Memberntuk kumpulan dan bahagian secara aktif.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
M 18 1. Kombinasi konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Pergerakan pergerakan berirama. 2.4.1 Membezakan kelajuan Bergerak mengikut
21 – 25 MEI 2. Ikut Ketua Dengan 5.4 Memberntuk kumpulan dan pergerakan yang sesuai Kad
Muzik bekerjasama dalam kumpulan. mengikut tempo.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara EMK:
berpasangan dan berkumpulan. Kreativiti & Inovasi

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga • Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
• Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai • Poster
• Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga • Penanda buku
tanpa mengira jantina. • Kad Ucapan
• Lagu

18
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /


pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
1. Menyanyi dan konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
Bergerak pergerakan berirama. 2.4.2 Membuat justifikasi pergerakan Kumpulan Kami
5.2 Menunjukkan keyakinan dan lokomotor dan bukan lokomotor
tanggungjawab kendiri semasa yang sesuai dalam satu rangkaian EMK:
melakukan aktiviti fizikal. pergerakan mengikut tempo. Kreativiti & Inovasi
5.4 Memberntuk kumpulan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bekerjasama dalam kumpulan. bahagian secara aktif.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.
M 19
Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan rangakaian Pemerhatian /
28 MEI – 1 pergerakan berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
JUN Contoh aktiviti: 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan lokomotor mengikut tempo muzik
Menyanyi dan Bergerak konsep pergerakan dalam yang didengar. Persembahan:
pergerakan berirama. 2.4.2 Membuat justifikasi pergerakan Kumpulan Kami
5.2 Menunjukkan keyakinan dan lokomotor dan bukan lokomotor
tanggungjawab kendiri semasa yang sesuai dalam satu rangkaian EMK:
melakukan aktiviti fizikal. pergerakan mengikut tempo. Kreativiti & Inovasi
5.4 Memberntuk kumpulan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
bekerjasama dalam kumpulan. bahagian secara aktif.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

PEERS 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menyatakan keistimewaan diri Menghasilkan karya
Kekeluargaan keluarga serta kepentingan sebagai lelaki atau perempuan bertema “Hargai
institusi kekeluargaaan dalam dalam keluarga. Keluarga”
aspek kesihatan keluarga. 4.1.2 Mengaplikasi cara menghargai
diri dan sesama ahli keluarga • Mencipta lencana
Kepentingan menghargai: tanpa mengira jantina. butang
• Diri 4.1.3 Menilai kepentingan menghargai • Poster
• Ahli keluarga diri dan sesama ahli keluarga • Penanda buku
tanpa mengira jantina. • Kad Ucapan
• Lagu

19
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Gimnastik Asas 1.6 Melakukan penerokaan 1.6.1 Melakukan pergerakan haiwan Pemerhatian /
- Pergerakan Haiwan pergerakan pada pelbagai bentuk dan arah. Pentaksiran
haiwan. 2.5.1 Menyatakan perkaitan antara
Contoh aktiviti: 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan bentuk badan dengan Permainan kecil:
konsep pergerakan dan prinsip pergerakan haiwan yang
mekanik bagi penerokaan diteroka.
pergerakan haiwan. 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan EMK:
5.1 Mematuhi dan mengamalkan kesesuaian pakaian mengikut Kreativiti & Inovasi
elemen pengurusan dan jenis aktiviti yang dijalankan.
keselamatan

Gimnastik Asas 1.6 Melakukan penerokaan 1.6.1 Melakukan pergerakan haiwan Pemerhatian /
- Pergerakan Haiwan pergerakan pada pelbagai bentuk dan arah. Pentaksiran
haiwan. 2.5.1 Menyatakan perkaitan antara
Contoh aktiviti: 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan bentuk badan dengan Permainan kecil:
M 20 konsep pergerakan dan prinsip pergerakan haiwan yang
mekanik bagi penerokaan diteroka.
4 – 8 JUN pergerakan haiwan. 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan EMK:
5.1 Mematuhi dan mengamalkan kesesuaian pakaian mengikut Kreativiti & Inovasi
elemen pengurusan dan jenis aktiviti yang dijalankan.
keselamatan

PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan • Mencipta slogan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam kasih sayang kepada Tuhan, diri,
kehidupan harian. ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga,
guru dan rakan.
Kasih sayang kepada: 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur
• Tuhan kepada Tuhan dan berterima
• Diri kasih kepada ibu, bapa, penjaga,
• Ibu ahli keluarga, guru dan rakan.
• Bapa 5.1.3 Menilai kepentingan
• Penjaga menzahirkan kasih sayang
• Ahli Keluarga kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
• Guru penjaga, ahli keluarga, guru dan
rakan.
• Rakan
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9 – 24 JUN

20
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.1 Melakukan imbangan statik pada Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan pelbagai tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.1 Membezakan tapak sokongan
Contoh aktiviti: 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan untuk imbangan statik. Permainan kecil:
1. Imbangan Atas konsep kestabilan bagi kawalan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil “Upin Berkata”
Bangku badan dan sokongan. bahagian secara aktif.
2. Pergerakan Stesen 5.2 Menunjukkan keyakinan dan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.2 Melakukan imbangan dinamik Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan pada pelbagai tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.2 Memerihalkan tapak sokongan
Contoh aktiviti: 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai untuk imbangan Permainan kecil:
1. Cabaran Bangku konsep kestabilan bagi kawalan dinamik. “Upin Berkata”
M 21 badan dan sokongan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
25 – 29 JUN tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan • Lakonan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam kasih sayang kepada Tuhan, diri,
kehidupan harian. ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga,
guru dan rakan.
Kasih sayang kepada: 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur
• Tuhan kepada Tuhan dan berterima
• Diri kasih kepada ibu, bapa, penjaga,
• Ibu ahli keluarga, guru dan rakan.
• Bapa 5.1.3 Menilai kepentingan
• Penjaga menzahirkan kasih sayang
• Ahli Keluarga kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
• Guru penjaga, ahli keluarga, guru dan
rakan.
• Rakan

21
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.2 Melakukan imbangan dinamik Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan pada pelbagai tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.2 Memerihalkan tapak sokongan
Contoh aktiviti: 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai untuk imbangan Permainan kecil:
1. Tarian Huruf konsep kestabilan bagi kawalan dinamik. Tarian Patung
2. Gelung Berirama badan dan sokongan. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. EMK:
tanggungjawab kendiri semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

Gimnastik Asas 1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.3 Melakukan imbangan songsang Pemerhatian /
- Kemahiran Imbangan memerlukan kawalan badan dengan tiga tapak sokongan. Lembaran Kerja
dan sokongan. 2.6.3 Menjelaskan bahagian anggota
Contoh aktiviti: 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan badan yang boleh digunakan Permainan kecil:
M 22
1. Menari Seperti Saya konsep kestabilan bagi kawalan untuk melakukan imbangan Tarian Patung
badan dan sokongan. songsang.
2 – 6 JUL 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan EMK:
tanggungjawab kendiri semasa kekalahan dalam permainan. Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal.

PEERS 5.1 Kemahiran interpersonal serta 5.1.1 Mengetahui cara menzahirkan • Lakonan
Perhubungan komunikasi berkesan dalam kasih sayang kepada Tuhan, diri,
kehidupan harian. ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga,
guru dan rakan.
Kasih sayang kepada: 5.1.2 Mengaplikasi cara bersyukur
• Tuhan kepada Tuhan dan berterima
• Diri kasih kepada ibu, bapa, penjaga,
• Ibu ahli keluarga, guru dan rakan.
• Bapa 5.1.3 Menilai kepentingan
• Penjaga menzahirkan kasih sayang
• Ahli Keluarga kepada Tuhan, diri, ibu, bapa,
• Guru penjaga, ahli keluarga, guru dan
rakan.
• Rakan

22
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.1 Melakukan guling sisi Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. berterusan. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
1. Guling Sisi Melutut mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling Sisi
putaran. guling depan dan guling Berkumpulan
5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk EMK:
membentuk kumpulan. Kreativiti & Inovasi

Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.1 Melakukan guling sisi Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. berterusan. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
M 23 1. Guling Sisi Melutut mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling Sisi
Sebelah Kaki putaran. guling depan dan guling Berkumpulan
9 – 13 JUL 2. Guling Sisi 5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
Berterusan bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk EMK:
membentuk kumpulan. Kreativiti & Inovasi

PEERS 6.1 Kemahiran mencegah serta 6.1.1 Menjelaskan penyakit tangan, • Buku Skrap
Penyakit mengurangkan faktor risiko kaki dan mulut seta penyakit • Stabail
penyakit dalam kehidupan konjunktivitis. • Mobail
harian. 6.1.2 Mengaplikasi cara menjaga • Poster
kebersihan diri untuk mencegah
Penyakit berjangkit: penyakit tangan, kaki dan mulut
• Penyakit tangan, kaki dan serta penyakit konjunktivitis.
mulut 6.1.3 Mereka cipta bahan meklumat
• Penyakit konjunktivitis mencegah penyakit tangan, kaki
dan mulut serta penyakit
konjunktivitis.

23
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.2 Melakukan guling depan posisi Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. straddle. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.2 Membezakan bahagian badan
Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
1. Buai Badan mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling dan Pundi
2. Mengguling Bola putaran. guling depan dan guling Kacang
Besar 5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara EMK:
berpasangan dan berkumpulan. Kreativiti & Inovasi

Gimnastik Asas 1.8 Melakukan kemahiran putaran 1.8.3 Melakukan guling belakang Pemerhatian /
- Kemahiran Putaran dengan lakuan yang betul. posisi straddle. Lembaran Kerja
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan 2.7.2 Membezakan bahagian badan
M 24 Contoh aktiviti: konsep pergerakan dan prinsip yang menyentuh permukaan Permainan kecil:
1. Duduk Dekam Tilam mekanik bagi kemahiran semasa memulakan guling sisi, Guling dan Pundi
16 – 20 JUL TInggi putaran. guling depan dan guling Kacang
5.4 Membentuk kumpulan dan belakang.
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. EMK:
Kreativiti & Inovasi

PEERS 6.1 Kemahiran mencegah serta 6.1.1 Menjelaskan penyakit tangan, • Buku Skrap
Penyakit mengurangkan faktor risiko kaki dan mulut seta penyakit • Stabail
penyakit dalam kehidupan konjunktivitis. • Mobail
harian. 6.1.2 Mengaplikasi cara menjaga • Poster
kebersihan diri untuk mencegah
Penyakit berjangkit: penyakit tangan, kaki dan mulut
• Penyakit tangan, kaki dan serta penyakit konjunktivitis.
mulut 6.1.3 Mereka cipta bahan meklumat
• Penyakit konjunktivitis mencegah penyakit tangan, kaki
dan mulut serta penyakit
konjunktivitis.

24
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1.11.1 Menggunakan konsep jam


Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi sebagai pandu arah semasa Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan melakukan aktiviti Menjejak dan Lembaran Kerja
- Mengenal Arah 2.10 Mengaplikasikan strategi dan Mencari Harta Karun.
Berdasarkan Konsep idea kreatif dalam aktiviti 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam Permainan kecil:
Jam rekreasi dan kesenggangan. untuk mencari arah dalam Menjejak Arah
5.2 Menunjukkan keyakinan dan aktiviti Menjejak dan Mencari
Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa Harta Karun. EMK:
1. Mengenal arah jam melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok Keusahawanan
semasa melakukan aktiviti.

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.1 Menggunakan konsep jam Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan sebagai pandu arah semasa Lembaran Kerja
- Menjejak Arah 2.10 Mengaplikasikan strategi dan melakukan aktiviti Menjejak dan
M 25 Menggunakan Konsep idea kreatif dalam aktiviti Mencari Harta Karun. Permainan kecil:
Jam rekreasi dan kesenggangan. 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam Mencari harta karun
5.2 Menunjukkan keyakinan dan untuk mencari arah dalam
23 – 27 JUL Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa aktiviti Menjejak dan Mencari EMK:
1. Mencari harta karun melakukan aktiviti fizikal. Harta Karun. Keusahawanan
2.10.2 Mentafsir maklumat dalam
aktiviti mencari Menjejak dan
Mencari Harta Karun.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.
7.1.1 Menyatakan cara menjaga
PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan keselamatan diri daripada orang yang • Bicara berirama
Keselamatan psikososial untuk menjaga dikenali dan orang yang tidak dikenali. • Lakonan
keselamatan diri. 7.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata • Simulasi
TIDAK untuk menjaga
Berkata TIDAK kepada keselamatan diri daripada orang
pelawaan daripada: yang dikenali dan orang yang
• Orang yang dikenali tidak dikenali berdasarkan situasi
• Orang yang tidak dikenali 7.1.3 Menilai akibat jika menerima
pelawaan daripada orang yang
tidak dikenali.

25
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Lembaran Kerja
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan
Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan Permainan kecil:
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Galah Panjang
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
1. Galah Panjang tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor EMK:
melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. Keusahawanan
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Lembaran Kerja
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan
M 26 Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan Permainan kecil:
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Galah Panjang
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
30 JUL – 3 1. Galah Panjang tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor EMK:
OGOS melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. Keusahawanan
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

PEERS 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 Menyatakan cara menjaga • Bicara berirama
Keselamatan psikososial untuk menjaga keselamatan diri daripada orang • Lakonan
keselamatan diri. yang dikenali dan orang yang • Simulasi
tidak dikenali.
Berkata TIDAK kepada 7.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata
pelawaan daripada: TIDAK untuk menjaga
• Orang yang dikenali keselamatan diri daripada orang
• Orang yang tidak dikenali yang dikenali dan orang yang
tidak dikenali berdasarkan situasi
7.1.3 Menilai akibat jika menerima
pelawaan daripada orang yang
tidak dikenali.

26
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran


Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Pemerhatian /
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan Lembaran Kerja
Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Permainan kecil:
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran Teng Teng
1. Teng Teng tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor
melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. EMK:
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan Keusahawanan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Rekreasi dan 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi 1.11.2 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
Kesenggangan dan kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Lembaran Kerja
- Permainan 2.10 Mengaplikasikan strategi dan semasa melakukan permainan
M 27 Tradisional idea kreatif dalam aktiviti tradisional Galah Panjang dan Permainan kecil:
rekreasi dan kesenggangan. Teng Teng. Teng Teng
Contoh aktiviti: 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
6 – 10 1. Teng Teng tanggungjawab kendiri semasa lokomotor dan bukan lokomotor EMK:
OGOS melakukan aktiviti fizikal. dalam permainan tradisional. Keusahawanan
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.2.3 Menerima kemenangan dan
bekerjasama dalam kumpulan. kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
PEMAKANAN selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
• Tabiat makan minuman mengikut keperluan • Pertandingan ‘Chef
• Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

27
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep seperti mencongklang, hopping, Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. dan melompat yang boleh
1. Mencongklang 4.1 Mengaplikasikan konsep meningkatkan suhu badan, kadar Permainan kecil:
(galloping) kecergasan semasa melakukan pernafasan dan kadar nadi.
aktiviti kecergasan. 4.1.1 Menjelaskan perkaitan antara
5.3 Berkebolehan berkomunikasi aktiviti memanaskan badan EMK:
dalam pelbagai cara semasa dengan peningkatan suhu badan, Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal pernafasan dan kadar nadi.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal
Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep seperti mencongklang,hopping, Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. dan melompat yang boleh
1. Melompat sebelah 4.1 Mengaplikasikan konsep meningkatkan suhu badan, kadar Permainan kecil:
kaki (hopping) kecergasan semasa melakukan pernafasandan kadar nadi.
aktiviti kecergasan. 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan
M 28 5.3 Berkebolehan berkomunikasi badan. EMK:
dalam pelbagai cara semasa 4.1.2 Menjelaskan perkaitan antara Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal aktiviti menyejukkan badan
13 – 17 dengan penurunan suhu badan,
OGOS pernafasan dan kadar nadi.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal
PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
• Tabiat makan minuman mengikut keperluan Pertandingan ‘Chef
• Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

28
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

19 – 26 MEI
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2

Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep seperti mencongklang, hopping, Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. dan melompat yang boleh
1. Melompat 4.1 Mengaplikasikan konsep meningkatkan suhu badan, kadar Permainan kecil:
2. Menghuraikan kecergasan semasa melakukan pernafasandan kadar nadi.
keperluan air aktiviti kecergasan. 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan
5.3 Berkebolehan berkomunikasi badan. EMK:
dalam pelbagai cara semasa 4.1.3 Menghuraikan keperluan air Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti fizikal sebelum, semasa dan selepas
beraktivitiaktiviti fizikal.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru dan ahli kumpulan.
Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
berpandukan konsep yang boleh meningkatkan suhu Lembaran Kerja
Contoh aktiviti: kecergasan. badan, kadar pernafasandan
1. Mencongklang 4.1 Mengaplikasikan konsep kadar nadi. Permainan kecil:
M 29 (galloping) kecergasan semasa melakukan 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan
2. Melompat sebelah aktiviti kecergasan. badan.
27 – 30 kaki (hopping) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi 4.1.4 Menyatakan makanan yang EMK:
OGOS 3. Melompat dalam pelbagai cara semasa memberi tenaga dan membantu Kreativiti & Inovasi
4. Menyatakan melakukan aktiviti fizikal pertumbuhan.
makanan pemberi 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
tenaga dan membantu guru dan ahli kumpulan semasa
pertumbuhan. melakukan aktiviti fizikal

PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan betul laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara (ii) Kuantiti makanan dan dilakukan.
yang betul: minuman mengikut keperluan
• Tabiat makan 8.1.2 Menganalisis makanan dan Pertandingan ‘Chef
• Tabiat minum minuman yang boleh Cilik’
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

29
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Lembaran Kerja
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan. Permainan kecil:
- Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Cabut Ekor
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan
Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal. EMK:
1. Lampu Isyarat 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi
2. Kumpulan Pantas kadar pernafasan semasa
3. Main Sep-sep melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.
Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk
Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Pemerhatian /
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang Lembaran Kerja
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan.
- Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Permainan kecil:
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan Cabut Ekor
M 30
Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal.
1. Lampu Isyarat 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan EMK:
3 – 7 SEPT 2. Kumpulan Pantas kadar pernafasan semasa Kreativiti & Inovasi
3. Main Sep-sep melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.

PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
• Tabiat makan minuman mengikut keperluan Pertandingan ‘Chef
• Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

30
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Lembaran Kerja
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan. Permainan kecil:
- Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Kumpul Harta
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan
Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal. EMK:
1. Aliran Darah 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi
2. “Tom anf Jerry” kadar pernafasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan.
Komponen 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Lembaran Kerja
Berdasarkan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas dalam jangkamasa yang
Kesihatan kapasiti aerobik. ditetapkan. Permainan kecil:
M 31 - Kapasiti Aerobik 5.2 Mempunyai keyakinan dan 4.2.2 Membandingkan perubahan Kumpul Harta
tanggungjawab kendiri semasa kadar nadi selepas melakukan
10 – 14 Contoh aktiviti: melakukan aktiviti. aktiviti fizikal. EMK:
1. Aliran Darah 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan Kreativiti & Inovasi
SEPT 2. “Tom anf Jerry” kadar pernafasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan.

PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Menyatakan tabiat makan dan Tabiat bermaksud
selamat minum yang sihat: kelakuan dan tingkah
(i) Waktu makan dan minum laku yang selalu
Mengamalkan dengan cara yang betul dilakukan.
yang betul: (ii) Kuantiti makanan dan
• Tabiat makan minuman mengikut keperluan Pertandingan ‘Chef
Tabiat minum harian. Cilik’
8.1.2 Menganalisis makanan dan
minuman yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
8.1.3 Menilai pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan serta minuman.

31
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.3 Melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan Pemerhatian /


Kecergasan meningkatkan kelenturan dinamik dan statik pada otot- Pentaksiran
Berdasarkan dengan lakuan yang betul. otot utama.
Kesihatan 4.3 Mengaplikasikan konsep asas 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama Permainan kecil:
- Kelenturan kelenturan. pada bahagian yang meregang ‘Limbo Rock’
5.4 Membentuk kumpulan dan semasa aktiviti kelenturan
Contoh aktiviti: bekerjasama dalam kumpulan. dilakukan. EMK:
1. Mengutip Pundi 5.4.2 Melakukan aktiviti secara Kreatif & Inovatif
Kacang berpasangan dan berkumpulan.
2. Mengilas
3. Kembar Siam
4. Kaki Temu Kaki

Komponen 3.3 Melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan Pemerhatian /


Kecergasan meningkatkan kelenturan dinamik dan statik pada otot- Pentaksiran
Berdasarkan dengan lakuan yang betul. otot utama.
Kesihatan 4.3 Mengaplikasikan konsep asas 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama Permainan kecil:
M 32
- Kelenturan kelenturan. pada bahagian yang meregang Laluan Rintangan
5.2 Mempunyai keyakinan dan semasa aktiviti kelenturan
17 – 21 Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa dilakukan. EMK:
SEPT 1. Gerak Siku ke Lutut melakukan aktiviti. 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil Keusahawanan
2. Lunge bahagian secara aktif.
3. Regangan Sisi
4. Ayunan Tangan

PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan • Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh • Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
• Rumah rumah, sekolah serta tempat
• Sekolah awam.
• Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

32
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.4 Melakukan senaman 3.4.1 Melakukan aktiviti daya tahan Pemerhatian
Kecergasan meningkatkan daya tahan dan otot dan kekuatan yang /Pentaksiran
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan melibatkan ringkuk tubi separa,
Kesihatan yang betul. tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas setempat, separa cangkung Permainan Kecil:
Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. (half squat), hamstring curl dan Cabutan Bertuah
5.2 Mempunyai keyakinan dan lentik belakang uabh suai.
Contoh aktiviti: tanggungjawab kendiri semasa 4.4.1 Menyatakan otot-otot utama
1. Posmen melakukan aktiviti. yang terlibat semasa
EMK:
2. Stesen Kuat melakukan senaman daya
Kreativiti & Inovasi
tahan dan kekuatan otot.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.
Komponen 3.4 Melakukan senaman 3.4.1 Melakukan aktiviti daya tahan Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan daya tahan dan otot dan kekuatan yang Pentaksiran
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan melibatkan ringkuk tubi separa,
M 33 Kesihatan yang betul. tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki Permainan kecil:
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas setempat, separa cangkung Menarik Gajah
24 – 28 Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. (half squat), hamstring curl dan
SEPT 5.4 Membentuk kumpulan dan lentik belakang uabh suai. EMK:
Contoh aktiviti: bekerjasama dalam kumpulan. 4.4.1 Menyatakan otot-otot utama Kreativiti & Inovasi
1. Tolak Badan yang terlibat semasa
2. Saya Kuat melakukan senaman daya
3. Saya Kuat dan Tahan tahan dan kekuatan otot.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.
PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan • Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
• Rumah rumah, sekolah serta tempat
• Sekolah awam.
Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

33
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.4 Melakukan senaman 3.4.2 Melakukan aktivit bergayut dan Pemerhatian /
Kecergasan meningkatkan daya tahan dan meniti pada palang Pentaksiran
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan menggunakan tangan.
Kesihatan yang betul. 4.4.2 Menyatakan kepentingan Permainan kecil:
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas melakukan senaman daya Monkey Bar
Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. tahan dan kekuatan otot.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, EMK:
Contoh aktiviti: cara semasa melakukan aktiviti guru, dan ahli kumpulan Kreativiti & Inovasi
1. Saya Bergayut fizikal. semasa melakukan aktiviti
fizikal.
Komponen 3.4 Melakukan senaman
Kecergasan meningkatkan daya tahan dan 3.4.2 Melakukan aktivit bergayut dan Pemerhatian /
Berdasarkan kekuatan otot dengan lakuan meniti pada palang Pentaksiran
Kesihatan yang betul. menggunakan tangan.
- Daya Tahan dan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas 4.4.2 Menyatakan kepentingan Permainan kecil:
Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot. melakukan senaman daya Monkey Bar
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai tahan dan kekuatan otot.
Contoh aktiviti: cara semasa melakukan aktiviti 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, EMK:
M 34
1. Saya Bergayut fizikal. guru, dan ahli kumpulan Kreativiti & Inovasi
semasa melakukan aktiviti
1 – 5 OKT fizikal.

PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan • Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh • Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
• Rumah rumah, sekolah serta tempat
• Sekolah awam.
• Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

34
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Komponen 3.5 Melakukan aktiviti yang 3.5.1 Mengukur ketinggian dan Pemerhatian /
Kecergasan melibatkan komposisi badan. menimbang berat badan. Pentaksiran
Berdasarkan 4.5 Membuat perkaitan antara 4.5.1 Menyatakan bentuk badan.
Kesihatan komposisi badan dengan 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk Permainan kecil:
- Komposisi Badan kecergasan fizikal. membentuk kumpulan. Berlari dan Membolos
5.4 Melakukan aktiviti secara
Contoh aktiviti: berpasangan dan berkumpulan. EMK:
1. “Angin Bertiup” Kreativiti & Inovasi
2. Bolos Tinggi
3. Bolos Lagi

Komponen 3.5 Melakukan aktiviti yang 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari Pemerhatian /
Kecergasan melibatkan komposisi badan. segi ketinggian dan berat. Pentaksiran
Berdasarkan 4.5 Membuat perkaitan antara 4.5.2 Membanding berat dan tinggi
M 35 Kesihatan komposisi badan dengan sendiri dengan carta Permainan kecil:
- Komposisi Badan kecergasan fizikal. pertumbuhan normal. Berlari dan Membolos
5.4 Melakukan aktiviti secara 4.5.3 Menyatakan masalah kesihatan
8 – 12 OKT Contoh aktiviti: berpasangan dan berkumpulan. yang berkaitan dengan EMK:
1. “Angin Bertiup” komposisi badan. Kreativiti & Inovasi
2. Bolos Tinggi 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk
3. Bolos Lagi membentuk kumpulan.

PERTOLONGAN 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan jenis kemalangan • Simulasi
CEMAS cemas dan kemahiran dan kecederaan yang boleh • Main Peranan
bertindak dengan bijak berlaku di rumah, sekolah serta
mengikut situasi. tempat awam.
9.1.2 Mengaplikasi kemahiran
Bertindak dengan bijak apabila meminta bantuan ketika berlaku
berlaku kemalangan: kemalangan dan kecederaan di
• Rumah rumah, sekolah serta tempat
• Sekolah awam.
• Tempat awam 9.1.3 Menilai tindakan yang boleh
diambil ketika berlaku
kemalangan dan kecederaan di
rumah, sekolah serta tempat
awam.

35
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN
SK SERI BINTANG SELATAN

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

15 – 19 PATBS
OKT

M 36
15 – 19 PROGRAM PJK
OKT
M 37
22 – 26 PROGRAM PJK
OKT
M 38
29 OKT – 2 PROGRAM PJK
NOV

M 39
PROGRAM PJK
5 – 7 NOV

M 40
12 – 16 PROGRAM PJK
NOV
M 41
19 – 23 PROGRAM PJK
NOV

36
PJ TAHUN 2 KSSR SEMAKAN