Anda di halaman 1dari 1

PARADIGMA PENYELIDIKAN

POSITIVISM INTERPRETIVISM PRAGMATISM CRITICAL THEORY


- Suatu Pendekatan Memahami sikap dan perangai - Menggabungkan kaedah
berdasarkan kepada manusia berbanding positivism dan
fakta-fakta merealisasikan hasil kajian atau interpretivism (Mixed
meramal sebab dan akibat. Method).
- Data-data diperolehi Dalam lapangan kajian semula
daripada pemerhatian jadi - Bersifat lebih meluas
dan pengukuran iaitu tidak terlalu
Fokus kajian analisis mendalam menekankan atau taksub
tentang sesuatu isu dengan suatu kaedah
- Data yang terkumpul sahaja.
akan diinterpretasikan - Data - data diperolehi daripada
pemerhatian, temubual,,
- Tujuan kajian adalah pemerhatan lansung - Menjalankan
untuk menerangkan dan penyelidikan berasakan
meramalkan fakta. -Sukar membezakan antara fakta andaian, pengumpulan
kajian dan penilaian peribadi data dan menganalisis
semasa menjalankan kajian data dengan cara yang
berbeza-beza.
-kaedah kajian kualitatif

-Dlam bentuk ayat ayat dan


melibatkan interpretasi

-Hasil kajian tidak boleh


digeneralisasikan

Anda mungkin juga menyukai