Anda di halaman 1dari 6

Analisa Ulum Syariah UPKK - Akidah Sama’- Maha Mendengar

Basar- Maha Melihat


1. Nyatakan 4 nama kitab yang wajib
diketahui. 7. Sifat wajib bagi Allah ada

Jawapan : (a) Taurat - Nabi Musa Jawapan : 20


(b) Injil - Nabi Isa
(c) Zabur - Nabi Daud 8. Sifat wajib & mustahil bagi Rasul
(d) Al-Quran – Nabi
Muhammad Wajib Mustahil
siddiq (benar) kidzib (dusta)
2. Hukum beriman kepada kitab. amanah (jujur) Khianat (tak boleh dipercayai)
tabligh Kitman (menyembunyikan)
Jawapan : Wajib (menyampaikan)
fatonah (bijak) Baladah (bodoh)
3. Tanda-tanda besar hari kiamat.
9. Tempat perhimpunan semua makhluk
Jawapan : (a) Turunnya Nabi Isa pada
(b) Keluarnya Dajjal hari kebangkitan ialah
(c) Yakjud dan Makjud
(d) Terbitnya matahari dari tempat Jawapan : Padang Mahsyar
barat.
10. Kesan beriman kepada qada’ dan
4. Tanda-tanda kecil hari kiamat. qadar

Jawapan : (a) Zina berleluasa Jawapan : (a) tidak menyalahkan Allah


(b) Manusia berlumba-lumba (b) sabar menempuh dugaan
membina bangunan pencakar
langit 11. Dalil yang menunjukkan Allah bersifat
(c) Perempuan lebih ramai dari ”Wahdaniah” terdapat dalam surah
lelaki
(d) Banyak berlaku pembunuhan Jawapan : surah Al-Alaq

5. Nama-nama hari kiamat. 12. Al-quran diturunkan untuk

Jawapan : (a) Yaumul al-ba'su - hari Jawapan : melengkapi isi kandungan kitab
kebangkitan Terdahulu
(b) Yaumul hisab - hari perhitungan
(c) Yaumul akhirah- hari akhirat 13. Al-quran diturunkan dalam bahasa
(d) Yaumul masyhud - hari
penyaksian Jawapan : arab
(e) Yaumul qoriah - hari gegaran
14. Al-quran ________ sehingga ke hari
6. Berikan maksud bagi sifat Allah yang kiamat
berikut.
Jawapan : terpelihara
Wujud - Ada
Qidam- Terdahulu 15. Dua kelebihan Al-quran
Baqa'- Kekal
Mukhalafatuhu lilhawadis- Berselisihan Jawapan : (a) merupakan mukjizat ”maknawi”
dengan Nabi Muhammad
yang baharu (b) terpelihara hingga hari kiamat
Qiamuhu binafsihi- Berdiri dengan sendiri
Wahdaniah- Esa 16. Al-quran mengandungi
Qudrah- Berkuasa
Irodah- Berkehendak Jawapan : 114 surah & 30 juzuk
Ilmun- Maha Mengetahui
Hayyun- Hidup

1
24. Rukun Islam ada 5 iaitu

Jawapan : (i) mengucap dua kalimah syahadah


17. Sifat harus bagi Rasul (ii) sembahyang 5 waktu
(iii) Puasa di bulan Ramadhan
* Sifat harus adalah bersifat seperti manusia (iv) Menunaikan zakat fitrah
biasa. (v) Mengerjakan Haji
25. Malaikat yang wajib diketahui ada
Jawapan : (a) makan dan minum
(b) berkahwin Jawapan : 10
(c) tidur Jibril-menyampaikan wahyu
(d) sakit Mikail-menurunkan rezeki
Israfil-meniup sangkakala
18. Contoh Qada’ Allah Taala yang telah Izrail-mengambil nyawa
ditetapkan sejak azali ialah Munkar-menyoal dalam kubur
Nakir-menyoal dalam kubur
Jawapan : (a) rupa paras Raqib-mencatat amalan kebaikan
(b) rezeki Atid-mencatat amalan kejahatan
(c) jodoh Ridwan-menjaga pintu syurga
(d) ajal Malik-menjaga pintu neraka

19. Lawan bagi sifat ” Qiamuhu binafsihi” 26. Dua kelebihan membaca Al-quran
ialah
Jawapan : (a) mendapat pahala
Jawapan : ”Qiamuhu bighoirihi” (b) penawar ubat kepada penyakit

20. Firman Allah dalam surah Al-Bakarah 27. Tanda kewujudan Allah
yang
bermaksud : ”Allah tiada tuhan (yang Jawapan : (a) kejadian siang dan malam
disembah) melainkan dia yang tetap (b) matahari berputar mengikut
hidup” Orbitnya
menunjukkan Allah bersifat
28. Dua jenis qada’ ialah
Jawapan : Hayat
Jawapan : (a) qada’ mubram – ditentukan Allah
21. Rukun Iman ada 6 iaitu sejak azali
(b) qada’ mu’alaq – berkait rapat
Jawapan : (a) Percaya kepada Allah dengan
(b) Percaya kepada malaikat usaha
(c) Percaya kepada kitab & ikhtiar
(d) Percaya kepada Rasul manusia
(e) Percaya kepada hari kiamat
(f) Percaya kepad qada’ dan qadar 29. Akibat mengingkari sifat ”iradat”
ialah
22. Firman Allah Taala dalam surah Al-
Taghabun, Jawapan : (a) lupa diri
ayat 4 ”Wallahu alimun (b) sombong
bizaatissuduri” adalah (c) malas berusaha
dalil bagi sifat (d) merosakkan iman
(e) putus asa
Jawapan : Ilmun (f) menyalahkan orang lain

23. Firman Allah Taala dalam surah Al- 30. Kitab taurat diturunkan dalam bahasa
Ikhlas,
ayat 1: ”Qul huwallahu ahad” adalah Jawapan : ibrani
dalil
naqli bagi sifat 31. ”Katakanlah wahai Muhammad:
tuhanku
Jawapan : Wahdaniah
2
ialah Allah yang maha esa” surah Al- bersifat
Ikhlas,
ayat 1 Jawapan : Wahdaniah

maksud ayat di atas menunjukkan


Allah
Analisa Ulum Syariah UPKK – Ibadat diqasarkan adalah solat tunai

1. Rukun Tayammum ada 4 iaitu

Jawapan : (i) niat


(ii) menyapu debu di muka 8. Solat Qasar bermaksud ialah
(iii) menyapu debu di tangan
(iv) tertib Jawapan : memendekkan solat 4 rakaat kepada
2 rakaat
2. Alat yang digunakan untuk (Subuh & Maghrib tidak boleh di Qasar kan)
bertayammum (Zuhur, Asar & Isyak boleh di Qasar kan)

Jawapan : debu 9. Solat sunat

3. Perkara yang haram dilakukan ketika Solat Keterangan


berhadas besar ialah Sunat
Witir Kebiasannya dirangkaikan
Jawapan : solat dengan Solat Tarawikh. Bilangan
rakaatnya ganjil seperti 1,2 &3
Tahajud Dilakukan dimalam hari selepas
4. Syarat wajib solat Jumaat ialah
terjaga dari tidur. Bilangan
rakaatnya adalah sekurang2nya 2
Jawapan : (i) Islam rakaat.
(ii) lelaki Tahiyatul Dilakukan selepas masuk ke
(iii) berakal Masjid dalam masjid, sebaik2nya
(iv) baligh sebelum duduk. Bilangan
(v) sihat rakaatnya adalah 2 rakaat.
Dhuha Dilakukan pada waktu Dhuha (20
5. Solat sunat dhuha dilakukan selepas minit selepas terbit matahari).
mengerjakan solat Bilangan rakaatnya adalah 2
rakaat dan sebanyak2nya ialah
12 rakaat. Bertujuan memohon
Jawapan : Subuh
memurahkan rezeki.
Istikharah Bertujuan mendapatkan petunjuk
6. Solat Jamak bermaksud ialah untuk membuat pilihan. 2 rakaat.
Hajat Bertujuan untuk memohon hajat.
Jawapan : menghimpunkan dua solat fardu 2 rakat.
dalam satu waktu dengan syarat- Rawatib Dilakukan sebelum atau selepas
syarat tertentu solat fardu. 2 rakaat.

7. Syarat sah solat Jamak ada 8 10. Laungan azan menandakan masuk

Jawapan : (i) perjalanan tidak kurang dari 2 Jawapan : waktu solat


marhalah
(ii) perjalanan dengan tujuan baik (hukum melaungkan azan dan iqamah adalah
(iii) berniat qasar dan jamak sunat muakkad)
(iv) solat yang boleh diqasarkan
(v) kekal dalama keadaan musafir
sehingga selesai solat yang 11. Solat orang uzur tidak boleh dilakukan
kedua secara
(vi) tidak mengikut imam solat
Sempurna Jawapan : meniarap
(vii) mengetahui cara melakukan 12. Solat orang uzur boleh dilakukan
solat jamak dan qasar dalam
(viii) solat yang dijamak dan

3
Jawapan : 5 keadaan 22. Solat boleh dilakukan di dalam
kenderaan.
13. Orang yang melaungkan azan
dipanggil Jawapan : Betul

Jawapan : muazzin 23. Solat Jumaat dikerjakan pada waktu

14. Rukuk merupakan rukun _____ dalam Jawapan : zuhur


solat
fardhu 24. Rukun solat ada

Jawapan : fi’li Jawapan : 13

15. Berikan dua syarat sah solat fardhu 25. Berzikir boleh dilakukan ketika hadas
besar
Jawapan : (a) suci daripada hadas kecil dan
besar Jawapan : Boleh
(b) menutup aurat
26. Perkara yang haram dilakukan ketika
16. Berikan dua perkara menyebabkan hadas
hadas Besar
besar
Jawapan : (a) solat/tawaf/menyentuh Al-quran
Jawapan : (a) keluar air mani (b) membaca Al-quran/puasa
(b) keluar darah haid
27. Hilang mega merah hingga terbit fajar
17. Berikan dua perkara yang shadiq
membatalkan
puasa Jawapan : Solat Isyak

Jawapan : (a) makan dan minum dgn sengaja 28. Gelaran bagi orang yang membaca
(b) keluar air mani dengan sengaja khutbah
Ialah
18. Rukun mandi wajib ada 3 iaitu
Jawapan : khatib
Jawapan : (i) niat
(ii) menghilangkan kotoran dan 29. Rukun Qalbi dalam solat ialah
najis
pada badan Jawapan : niat/tertib
(iii) meratakan air keseluruh
anggota 30. Apakah solat sunat yang dilakukan
badan termasuk pada untuk
kawasan membuat pilihan yang tepat?
yang berlipat.
Jawapan : Solat Sunat Istikharah
19. Hukum solat sunat jenazah ialah
31. Berikan dua cara solat orang uzur
Jawapan : fardhu kifayah
Jawapan : (a) cara duduk
20. Solat yang tidak boleh dijamak (b) cara baring mengiring

Jawapan : Solat Subuh 32. Perkara yang menyebabkan mandi


wajib
21. Melewatkan sahur hukumnya ialah
Jawapan : (a) bersetubuh
Jawapan : sunat (b) haid
(c) keluar air mani

33. Hukum Solat Jumaat ialah

4
Jawapan : wajib bagi lelaki Jawapan : Betul

34. Solat Sunat Witir dilakukan dalam 43. Membaca Al-Fatihah adalah Rukun
waktu Qauli
dalam solat.
Jawapan : Isyak
Jawapan : Betul
35. Solat Sunat Tarawikh dilakukan pada
bulan 44. Awal Ramadhan ditentukan dengan
melihat
Jawapan : Ramadhan (dalam waktu Isyak) anak bulan pada akhir bulan Sya’ban
iaitu
36. Umat Islam diharamkan berpuasa
pada Jawapan : 29 Sya’ban

Jawapan : 10 Zulhijjah 45. Solat sunat yang dikerjakan selepas


azan
37. Hukum melambatkan berbuka puasa pertama Solat Jumaat ialah

Jawapan : makruh Jawapan : Solat Sunat Qabliyah

46. Hukum mengeluarkan zakat fitrah


38. Sujud merupakan rukun ____ dalam ialah
solat
Jawapan : wajib
Jawapan : fi’li

39. Rukun Solat Jenazah


47. Hukum menjamakkan solat fardhu
Jawapan : (i) niat ialah
(ii) berdiri bagi yang mampu
(iii) bertakbir sebanyak 4 kali Jawapan : harus
(iv) membaca Al-Fatihah selepas
takbirarratul ihram 48. Air dua kolah atau lebih tetapi
(v) berselawat ke atas nabi selepas berubah
takbir kedua warna, bau dan rasa ketika
(vi) mendoakan ke atas mayat bercampur najis
sesudah takbir yang ketiga
(vii) memberi salam selepas takbir Jawapan : air mutanajis
Keempat
(viii) tertib 49. Hukum membasuh dan menyapu
anggota
40. ”Bayang2 suatu objek lebih panjang wuduk sebanyak 3 kali ialah
daripada objek tersebut hingga
terbenam Jawapan : sunat
matahari di kaki langit sebelah barat”
50. Tayyamum dari sudut bahasa
Jawapan : Solat Asar bermaksud

41. Menghadap kiblat adalah perkara Jawapan : qasad atau mensahajakan


sunat
Tayyamum 51. Solat sunat yang mengiringi solat
fardhu
Jawapan : Betul Dinamakan

42. Orang yang sakit wajib menutup aurat Jawapan : Solat Sunat Rawatib
ketika
solat.

5
6