Anda di halaman 1dari 4

SJK(TAMIL) GELANG PATAH

KG.BUKIT TEMPURUNG,
81500 GELANG PATAH,
JOHOR
TEL/FAX : 07-5104266

BORANG PERMOHONAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2018

1. NAMA PENUH : ……………………………………………………………


2. NO. K/P :......................................................
3. TAHUN : ……………..................................

4. ALAMAT : ...........………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………

5. NO. TELEFON :..........................................................................................................

6. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


BAHASA MELAYU :............. BAHASA INGGERIS ………..
MATEMATIK :……….. SAINS ………..
B.TAMIL :.............

7. JAWATAN YANG DI SANDANG PADA TAHUN INI:


1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................

8. PERNAHKAH ANDA MENJADI PENGAWAS PUSAT SUMBER? YA/TIDAK

9. SAYA BERMINAT UNTUK MENJADI PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH


KERANA ..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

TANDATANGAN PELAJAR,

………………………………
(NAMA: )

Fail Kuasa PSS 1


SJK(TAMIL) GELANG PATAH
KG.BUKIT TEMPURUNG,
81500 GELANG PATAH,
JOHOR
TEL/FAX : 07-5104266

Ruj.kami:JBD1025/600-

Tarikh : …………….

Tuan/Puan,
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Pemilihan Calon Pengawas Pusat Sumber Sekolah Sesi 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa anak tuan/puan, ……………………………………...........telah


berjaya dalam temuduga pemilihan pengawas PSS yang telah diadakan.

2. Syarat-syarat perlantikan pengawas sekolah adalah seperti berikut:


a. Calon pengawas PSS yang lulus ujian temuduga .
b. Calon pengawas PSS mestilah mencapai tahap prestasi akademik yang baik
sepanjang masa ia menjadi pengawas PSS sekolah.
c. Calon pengawas PSS mestilah berdisplin dan menunjukkan tahap
kepimpinan dan komitmen yang tinggi.

3. Pihak sekolah mengharapkan calon-calon pengawas PSS yang berketrampilan dan


berhemah tinggi. Dalam proses membimbing calon-calon pengawas, pihak sekolah
mengharapkan kerjasama yang erat daripada ibubapa.

4. Sila isikan keratan yang disertakan sebagai maklum balas kepada pelantikan anak
tuan/puan sebagai Pengawas PSS Percubaan Sekolah Sesi 2018.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

........................................................

Fail Kuasa PSS 2


(Guru Besar )

Fail Kuasa PSS 3


Fail Kuasa PSS 4