Anda di halaman 1dari 33

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

BIDANG/UNIT*:KURIKULUM
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- Pencapaian Bahasa Tamil lulus100% setiap W1- Pencapaian A dalam Bahasa Tamil
tahun masih kurang.
S2- Guru bermotivasi dan sentiasa ingin W2- Guru tidak dapat menumpu
mempertingkatkan pengetahuan dan sepenuhnya P&P kerana terlalu
kemahiran sedia ada. banyak tugas sampingan
S3- Pelbagai program diadakan bagi mencungkil W3-Tiada bilik khas untuk Bahasa
bakat murid. Tamil untuk mempamerkan bahan
Luaran S4- Guru sentiasa diberi tunjukajar bagi bantu mengajar.
meningkatkan pengetahuan pedagogi dalam
Bahasa Tamil.
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Kementerian Pelajaran mengadakan
pelbagai kursus kepada guru bagi Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa 1. Meningkatkan kemahiran guru
peningkatan P&P Tamil ke Tahap cemerlang di peringkat PPT dan dalam pedagogi dan penguasaan
O2- Sokongan PIBG dalam pelaksanaan program
dan aktiviti sekolah sangat baik. PAT sekolah dengan kerjasama antara guru, ilmu pengetahuan dengan cara
O3- Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pentadbir dan ibu bapa. perkongsian secara aktif.
pihak pentadbir
04- Kementerian Pendidikan Malaysia 2. Menambahkan minat murid ,
menyediakan peruntukan tahunan. memberi galakan dan menambah
kemahiran membaca dan menulis.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1- Murid tidak serius dalam matapelajaran 1. Menarik minat murid menyertai aktiviti 1. Meningkatkan kualiti
elektif. panitia yang terancang , bersistematik dan pembelajaran murid melalui
C2- Latarbelakang keluarga yang bermasalah
,berpendapatan rendah tidak mampu menyeronokkan. pelbagai perancangan panitia
membeli peralatan dan bahan seperti mengadakan pertandingan.
menyebabkan murid cenderung ponteng
sekolah dan kurang tumpuan. 2. Memberi motivasi kepada murid
C3- Keluarga kurang menghargai hasil agar mereka dapat menghargai
kerjamurid dalam Bahasa Tamil. bakat yang sedia ada dalam diri
mereka.
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika
dan Kerohanian/Identiti Nasional (Pilih yang berkenaan sahaja)
KPI Pengarah/PPD/Sekolah Melahirkan insan berliterasi Bahasa Tamil
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Methodist
Bidang /Unit Kurikulum(BTSK)

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101 inisiatif atau (Pernyataan
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) indikator yang
boleh diukur)

Meningkatkan Bilangan murid Tahun Meningkatkan 10% peratus Memastikan bilangan murid % pencapaian Thn 1 61% 71%
pembelajaran 1 -6 pencapaian A pencapaian A bagi murid Memperolehi A meningkat A murid
murid kurang daripada 70% dari Tahun 1-6. 10%. meningkat Thn 2
19% 29%

Thn 3 9% 19%

Thn 4 55% 65%

Thn 5 46% 56%

Thn 6 50% 60%


PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/
Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional (Pilih yang berkenaan sahaja)
KPI Pengarah/PPD/Sek Melahirkan insan berliterasi Bahasa tamil
Sektor/PPD/SEK Sekolah Kebangsaan Methodist Sungai Pelek.
Bidang /Unit Kurikulum/Bahasa Tamil
Strategi Memastikan peningkatan peratus kelulusan Bahasa Tamil dari segi kualiti dan kuantiti.
Pelan Tindakan Meningkatkan kualiti pencapaian murid .

Tarikh/ Kos/ Pengurusan Risiko/


Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber Pelan Kontigensi
1 Nalla Tamil Memberikan Penolong Kanan Januari - Tiada Peningkatan
Peesu motivasi agar Kurikulum,Guru September 10%
menjadi amalan Bahasa Tamil % prestasi %
belajar pencapaian
Pencapaian pencapaian
sepanjang hayat A Murid A murid A dalam
terutama meningkat kurang 70% Bahasa
matapelajaran Tamil
bukan teras.

2 Ennal Mudiyum Memahirkan murid Penolong Kanan Februari - Tiada Peningkatan


yang bermotivasi. Kurikulum, Guru Oktober % prestasi % 10%
Bahasa Tamil Pencapaian pencapaian pencapaian
A Murid A kurang A dalam
meningkat 70% Bahasa
Tamil
3. Ondraga Uyarvom Melahirkan minat Penolong Kanan Mei - Tiada % prestasi % Peningkatan
murid dalam Kurikulum, Guru Oktober Pencapaian pencapaian 10%
matapelajaran Bahasa Tamil A Murid A kurang pencapaian
bukan teras. meningkat 70% A dalam
Bahasa
Tamil
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018
Sektor/PPD/Sekolah SK methodist (Integ)(m) Sungai Pelek JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Unnai Arinthal
Objektif Memberikan motivasi agar menjadi amalan belajar sepanjang hayat terutama matapelajaran bukan teras.
Tarikh/Tempoh Januari - September
Kumpulan Murid-murid Tahap 1 dan 2
Sasaran
Tanggungjawab Penolong Kanan Kurikulum, Guru Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Taklimat Program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Taklimat kepada kumpulan sasaran
5. Pelaksanaan aktiviti
6. Peralatan dan bahan
7. Post Mortem
8. Pelaporan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018
Sektor/PPD/Sekolah SK methodist (Integ)(m) Sungai Pelek JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Ennal Mudiyum
Objektif Memahirkan murid yang bermotivasi.
Tarikh/Tempoh Februari - Oktober

Kumpulan Murid-murid Tahap 1 dan 2


Sasaran
Tanggungjawab Penolong Kanan Kurikulum, Guru Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Taklimat Program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Taklimat kepada kumpulan sasaran
5. Pelaksanaan aktiviti
6. Peralatan dan bahan
7. Post Mortem
8. Pelaporan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018
Sektor/PPD/Sekolah SK methodist (Integ)(m) Sungai Pelek JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Bahasa Tamil JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Ondraga Uyarvom
Objektif Melahirkan minat murid dalam matapelajaran bukan teras.
Tarikh/Tempoh Mei - Oktober
Kumpulan Murid-murid Tahap 1 dan 2
Sasaran
Tanggungjawab Penolong Kanan Kurikulum, Guru Bahasa Tamil
Proses Kerja 1. Taklimat Program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Taklimat kepada kumpulan sasaran
5. Pelaksanaan aktiviti
6. Peralatan dan bahan
7. Post Mortem
8. Pelaporan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SK methodist (Integ)(m) Sungai Pelek JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/PSV JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Semarak Merdeka
Objektif Menambah pengetahuan dan cintakan tanahair melalui lukisan.
Tarikh/Tempoh Ogos-September
Kumpulan Murid-murid Tahap 1 dan 2
Sasaran
Tanggungjawab Penolong Kanan Kurikulum,Penyelaras PSV , Guru-guru PSV.
Proses Kerja 1. Taklimat Program pada 1.2.2017
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Taklimat kepada kumpulan sasaran
5. Pelaksanaan aktiviti
6. Peralatan dan bahan
7. Post Mortem
8. Pelaporan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SK methodist (Integ)(m) Sungai Pelek JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/PSV JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Horrey Horrey Hariraya
Objektif Menambah pengetahuan dalam seni mereka cipta.
Tarikh/Tempoh Oktober
Kumpulan Murid-murid Tahap 2
Sasaran
Tanggungjawab Penolong Kanan Kurikulum,Penyelaras PSV , Guru-guru PSV.
Proses Kerja 1. Taklimat Program pada 1.2.2017
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Taklimat kepada kumpulan sasaran
5. Pelaksanaan aktiviti
6. Peralatan dan bahan
7. Post Mortem
8. Pelaporan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah SK Methodist (Integ)(m) Sungai Pelek JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum(PSV) JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
Arinthal
1 Unnai Januari -
September

2 Ennal Mudiyum Februari -


Oktober
3 Ondraga Uyarvom Mei - Oktober

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK Methodist(Integ)(M) Sungai Pelek
Bidang/Unit Kurikulum(Bahasa Tamil)
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
Memastikan bilangan % prestasi
murid Pencapaian
Memperolehi A meningkat A Murid Tahun 1
61% 71%
10%. meningkat
% prestasi
Pencapaian
A Murid Tahun 2
19% 29%
meningkat
% prestasi
Pencapaian
A Murid Tahun 3
9% 19%
meningkat
% prestasi
Pencapaian
A Murid Tahun 4
55% 65%
meningkat
% prestasi
Pencapaian
A Murid Tahun 5
46% 56%
meningkat
% prestasi
Pencapaian
A Murid Tahun 6
50% 56%
meningkat

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:


Contoh Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: HEM
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman  Disiplin sekolah terkawal  Terdapat kurang daripada
 Pengurusan buku teks cekap. 3% murid masih
 Pengurusan biasiswa pelajar baik mengamalkan sikap negatif
 Amalan-amalan baik telah membantu membentuk seperti ponteng.
sahsiah yang baik.  Terdapat jawatankuasa
 Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan. yang masih belum mantap
 Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus dalam pengurusan HEM.
kepada keselamatan padu.
Luaran  Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan
efisyen.
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
 Ibu bapa yang berpendidikan membantu
mengawal prestasi hal ehwal murid. Meningkatkan kehadiran murid dengan kerjasama Mengurangkan kadar ponteng
 Pengurusan PIBG yang efektif dapat ibubapa... dengan kerjasama PIBG
membentuk persekitaran kondusif.
 Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak
sekolah membantu dalam pengurusan HEM.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
 Wujud ‘cyber cafe’, pusat snooker dan pusat Mengurangkan kes salahlaku melalui kerjasama
hiburan berdekatan sekolah. majlis permuafakatan
 Segelintir waris bergantung 100% kepada
sekolah bagi kejayaan dan pembentukan
sahsiah pelajar.
 Manipulasi perhubungan baik antara sekolah
dan PIBG, menyukarkan pengurusan HEM.
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika
dan Kerohanian/Identiti Nasional (Pilih yang berkenaan sahaja)
(pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
KPI Pengarah/PPD/Sek
Peratus Kes murid Ponteng Sekolah Bagi Semua Jenis Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah (0.01%).
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah..........
Bidang /Unit Hal Ehwal Murid

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Meningkatkan Bilangan kes Meningkatkan kesedaran


Mengurangkan kes ponteng Bilangan kes
pembelajaran ponteng masih dan penguatkuasaan 30 20 10 4
minima menjelang 2014 ponteng sekolah
murid tinggi disiplin
Hanya 65% murid
Meningkatkan kesedaran Meningkatkan amalan
yang beri hormat % murid beri
menghormati guru dan menghormati guru dan warga 65 80 90 98
kepada guru seperti hormat
insan lain sekolah sehingga 98%
sepatutnya
% murid lewat
ke sekolah 15 12 10 5
(>7.30am)
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika
dan Kerohanian/Identiti Nasional (Pilih yang berkenaan sahaja)
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah..............
Bidang /Unit HEM/Unit Kesihatan, Keselamatan&Kebersihan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Meningkatkan Masih banyak Meningkat keceriaan Menambahkan keceriaan Peratus 20 30 40 50


pembelajaran kawasan terbiar dan kawasan sekolah lanskap dan mural kawasan/lokasi
murid tidak ceria yang ceria

Bilangan papan
30 35 40 45
tanda/mural
Kebersihan...

Isu disiplin.. Meningkatkan kesedaran


Mengurangkan kes ponteng Bilangan kes
dan penguatkuasaan 40 30 20 10
kelas ponteng kelas
disiplin
Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang Kokurikulum)

KEKUATAN: KELEMAHAN:
Dalaman  Barisan guru yang bersemangat,  Ramai murid tidak hadir untuk aktiviti
komited, efektif dan efisyen. kokurikulum.
 Kemudahan peralatan sukan yang  Sebahagian guru kurang kemahiran
mencukupi. melatih murid dalam permainan
 Mempunyai pelajar yang tertentu.
berpotensi dalam bidang  Ramai pelajar menggunakan alasan
kokurikulum dan ko-akademik. tuisyen untuk tidak menghadiri kegiatan
 Telah mencapai kejayaan dalam kokurikulum.
bidang ko-akademik sehingga  Tenaga pakar bidang tertentuamat
peringkat antarabangsa (KRS). kurang
 Pencapaian kokurikulum seperti  Keupayaan persatuan dan sukan masih
memanah dan pingpong sehingga rendah
Luaran peringkat negeri.
PELUANG: Strategi SO Strategi WO
 Stadium berdekatan dengan sekolah.
 PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah Meningkatkan kemahiran debat Mengupayakan persatuan ke peringkat yang
menjadi penaja bagi penyediaan lebih tinggi
jurulatih bertauliah.
 Sokongan dan kerjasama sepenuhnya
waris dari segi moral dalam semua
penyertaan dan pertandingan.

CABARAN: Strategi SC Strategi WC


 Ibu bapa kurang menggalakkan anak-
anak mereka aktif dalam kokurikulum. Meningkatkan prestasi memanah
 Pengaruh gejala sosial di sekitar
sekolah.
 Wujud “Cyber cafe”, pusat hiburan,
snooker dan hiburan.
 Terbatasnya kemudahan asas latihan
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sek SK................
Bidang /Unit Kokurikulum

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)
organisasi)

Meningkatkan Persatuan Bahasa Meningkatkan Hampir sama dengan


pembelajaran Malaysia kemahiran murid dalam panitia...
murid kemahiran mengarang
dan menulis
Meningkatkan Menambah bilangan murid Bilangan murid
kemahiran murid dalam yang mampu mendapat
kemahiran bercerita, menyampaikan kemahiran sekurang-
syrahan dan ..... bercerita, syarahan dan kurangnya tempat
..... yang berkualiti ketiga di peringkat
Zon 6 7 8 10
Daerah 2 3 4 5
Negeri 0 1 1 2
Kelab Badminton Tahap kemenangan Johan Kedua Johan Kedua
Zon Daerah daerah Negeri

MSSM
Peratus murid
25% 30% 32% 34% 36%
mewakili daerah

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sek SK................
Bidang /Unit Kokurikulum/Unit Kelab & Persatuan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau (Pernyataan indikator yang
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)

Meningkatkan Persatuan Bahasa Meningkatkan Hampir sama dengan


pembelajaran Malaysia kemahiran murid dalam panitia...
murid kemahiran mengarang
dan menulis
Meningkatkan Menambah bilangan murid Bilangan murid
kemahiran murid dalam yang mampu mendapat
kemahiran bercerita, menyampaikan kemahiran sekurang-
syrahan dan ..... bercerita, syarahan dan kurangnya tempat
..... yang berkualiti ketiga di peringkat
Zon 6 7 8 10
Daerah 2 3 4 5
Negeri 0 1 1 2
Persatuan
Matematik
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sek Sekolah................
Bidang /Unit Kokurikulum/Unit Beruniform

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau (Pernyataan indikator yang
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)

Meningkatkan Persatuan Bulan


pembelajaran Sabit
murid
Bilangan murid
mendapat
sekurang-
kurangnya tempat
ketiga di peringkat
Zon 6 7 8 10
Daerah 2 3 4 5
Negeri 0 1 1 2
Persatuan Pengakap
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sek SK................
Bidang /Unit Kokurikulum/Majlis Sukan Sekolah

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Meningkatkan Wakil olahraga...


pembelajaran
murid
Rekod baharu...

Sukan Bilangan
pemanah
memenangi
hadiah
diperingkat
PPD 4 5 6 7
Negeri - 3 4 5
Antarabangsa - - 2 3

Merentas desa...
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/SEK SMK.....................
Bidang /Unit Kokurikulum
Strategi Meningkatkan prestasi memanah
Pelan Tindakan Meningkatkan kemhiran memanah

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Pintar memanah Mengupayakan pesukan Februari hingga RM1200/ Bilangan pemanah


memanah sehingga Ogos 2016 .... memenangi hadiah
Johan daerah & diperingkat PPD 4 5
Ketiga negeri Negeri - 3
Antarabangsa - -

2 Meningkatkan peratus % murid dapat 11A/6A ?? 5


murid mendapat 6A ke ke atas dalam semua ?? 40
atas dalam SPM/PAT mata pelajaran SPM
3 GPS T2 ?? 2.01
T1 ?? 2.31
Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: Kemudahan Dan Keperluan Asas Sekolah Serta Sumber
Pendidikan
KEKUATAN: KELEMAHAN:
Dalaman  Guru Besar mempunyai asas  Guru baru kurang pengalaman dalam
pengurusan yang kuat dan pengurusan fizikal sekolah.
berpengalaman.  Masih perlu penyelenggaraan fizikal
 Kelengkapan dan pembangunan sekolah.
fizikal yang menyeluruh.  Kos yang tinggi dalam penyelenggaraan.
 Guru dan staf bekerjasama  Sukar mengekalkan prasaraana sekolah
dalam membangunkan sekolah. yang selesa.
Luaran  Prasarana sekolah yang selesa.
PELUANG: Strategi SO Strategi WO
 Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak
swasta. Meningkatkan keceriaan dan
 Kewangan PIBG yang kukuh. kemudahan dalaman persekitaran
sekolah

CABARAN: Strategi SC Strategi WC


 Sumbangan pihak swasta memerlukan
kecekapan pengurusan. Meningkatkan kualiti pengurusan
 Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan pejabat
sesuatu untuk kepentingan peribadi.
 Segelintir ahli komuniti setempat tidak
mengambil perhatian dalam apa jua
aktiviti sekolah.
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sekolah SK.....................
Bidang /Unit Kemudahan dan Keperluan Asas serta Sumber Pendidikan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)
organisasi)

Meningkatkan Kemudahan di Meningkatkan kualiti Menyediakan komputer


pembelajaran pejabat belum pengurusan pejabat pejabat yang mencukupi Komputer 0 1 2 3
murid mencukupi dan dan layanan mesra

peralatan
Bilangan
layanan hambar
Pencetak 1 1 2 2

Mesin… 1 2 2 3

Bil. Aduan
10 5 3 1
layanan
Mempastikan permohonan
Bumbung dataran dibuat Bilangan susulan 1 1 2 2
susulan
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sekolah SK.....................
Bidang /Unit Kewangan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 (Huraian (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan indikator yang
teras strategik) isu/masalah PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di boleh diukur)
tentang BK atau organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah)
fungsi organisasi)

Mengupaya Bilangan penemuan


Struktur 4 3 1 0
audit
Sistem
Bilangan
Panitia/unit
menggunakan 8 9 10 10
peruntukan dengan
optima
Tahap sijil odit Ber- Memuas- Memuas-
Baik
kewangan teguran kan kan

Tahap sijil odit Cemer- Cemer-


Baik Baik
kewangan lang lang
) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: SUMBER MANUSIA
KEKUATAN: KELEMAHAN:
Dalaman  Guru Besar mempunyai asas  Guru kurang pengalaman.
pengurusan yang kuat dan  Agihan tugas guru tidak seimbang dalam
berpengalaman. jawatankuasa sekolah.
 95% guru tinggal kurang 25km  Guru terpaksa mengajar mata pelajaran
dari sekolah. bukan opsyen.
 Barisan guru yang bersemangat,  Guru mengadu beban kerja banyak.
komited, efektif dan efisyen.  Kekerapa guru keluar untuk kursus atau
 Guru celik komputer dengan urusan rasmi.
kemudahan pencetak dan  Markah P&P guru sekitar 80%
komputer disediakan.  Ramai guru belum mahir merancang
Luaran  Guru mencukupi dan 30% adalah
siswazah terlatih.
PELUANG: Strategi SO Strategi WO
 Majoriti Ibu bapa daripada kalangan
profesional. Memantapkan teknik dan kemahiran Meningkatkan Guru dan staf mengamalkan
 PIBG aktif memajukan sekolah. guru melaksanakan P&P. budaya kerja yang lebih berkualiti
 Persatuan murid tua turut membantu
sekolah. Mempastikan semua guru ada
 Syarikat swasta bekerjasama dengan PIBG sasaran Gred Purata MP diajar
memajukan sekolah

CABARAN: Strategi SC Strategi WC


 Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam
aktiviti. Meningkatkan bilangan guru yang
 Pengaruh gejala sosial yang negatif di luar melaksana dan menghasilkan KT
sekolah.
 Kesedaran kepentingan pendidikan dalam
kalangan ibu bapa masih rendah.
 Masyarakat yang lebih mengutamakan
material.
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sekolah SK.....................
Bidang /Unit Sumber Manusia

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator yang boleh
teras strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi tindakan di JPN/PPD/Sekolah) diukur)
organisasi) organisasi/SWOC)

Meningkatkan
Guru yang peroleh markah P&P Memantapkan teknik dan
% guru peroleh
>90% markah P&P >90% terhadap kemahiran guru 70 82 91 100 100
markah P&P >90%
Kualiti guru hanya 70% semua guru melaksanakan P&P.
dan menjelang 2016
pemimpin Segelintir guru
sekolah Mempastikan
suka bekerja
semua guru ada % guru ada sasaran
sendirian dan 85 90 95 100 100
sasaran Gred Gred Purata MP diajar
sering melanggar
Purata MP diajar
etika kerja
Meningkatkan bilangan
% guru menghasilkan
guru yang melaksana dan 10 15 20 40 50
KT
menghasilkan KT
Mempastikan semua % Guru/kakitangan
guru/kakitangan boleh boleh menghasilkan 55 75 85 100 100
membuat perancangan PS yang lengkap
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/SEK SMK.....................
Bidang /Unit Sumber Manusia
Strategi Meningkatkan prestasi memanah
Pelan Tindakan Meningkatkan kemhiran memanah

Tarikh/Tempo Kos/
Bil. Program Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
h Sumber
Meningkatkan guru/kakitangan % Guru boleh
SU LDP
1 LADAP 1 yang boleh membuat menghasilkan PS 70 100
GK….
perancangan strategik... yang standard
Meningkatkan kemahiran dan 5 Februari
1. GPK RM300
2 LADAP 2 keberkesanan guru laksana P&P dan 6 Julai
2. SU LDP LADAP % guru peroleh
dalam semua matapelajaran. 2017
markah P&P 70 100
Meningkatkan Pengamalan >90%
RM200
3 LADAP 3 Rekod Semakan Kerja Murid ...... 18/5/2017
LPBT
yang berfokus
Meningkatkan kemahiran GMP % GMP hasilkan
RM130
4 LADAP 4 merancang sasaran pencapaian S/U LADAP 29/6/2017 sasaran prestasi 55 75
PIBG
murid yang sesuai
Menambah bilangan guru yang % guru
5 LADAP 5 10% 15%
menghasilkan kajian tindakan menghasilkan KT

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sekolah SK.....................
Bidang /Unit Sarana Sekolah

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC)

Hubungan
Meningkatkan % kehadiran ibu
antara sekolah Meningkatkan hubungan
sokongan dan bapa dan
dengan komuniti antara sekolah dengan 60 70 80 90
kerjasama dengan komuniti dalam
Meningkatkan masih kurang ibubapa
komuniti
program sekolah
Pembelajaran mesra
Murid Bilangan NGO
yang komited
2 3 4 5
menyokong
sekolah
Nilai sumbangan 2 Blk
2BD
dari NGO Khas

Anda mungkin juga menyukai