Anda di halaman 1dari 3

BURUJ JASAD DI ANTARA MARIKH - MUSYTARI

Budak Perempuan Suka Bercantik Asteroid = antara planet


Budak ... Biduk U 46 ( arah utara bln 4-6) MeteoroiD = diangkasa
Perempuan ... PariS46 ( arah selatan bln 4-6) MeteoR= ekoR
Suka ... Skorpio 6 8 (Tidak tujuk arah) MeteoriT= Terhempas
Bercantik.... BelantikU 122 ( arah utara bln 12-2)
Persaingan Tumbuhan
TUMBUHAN CANUR
Je Jang = urat JEjala akar tunJANG C ahaya matahari
Se But = urat SElari akar seraBUT A air
N utrien
KEPERLUAN proses FOTOSINTESIS R ruang
CAKK---->OK
C...Cahaya matahari FAKTOR PENYEJATAN
A...Air Saiful Lepas Ayam
K...Klorofil Saiful ... Suhu persekitaran
K...Karbon dioksida Lepas ....... Luas permukaan yg terdedah
Ayam. ...... Angin
HASIL Fotosintesis : OK
SUMBER TENAGA YANG TIDAK BOLEH
O...oksigen
DIBAHARUI
K....kanji
BBB
Keperluan Asas Tumbuhan B .. Bahan api fossil  GAP... Gas asli, Arang batu,
ACU= air, cahaya matahari, udara Petroleum)
B...Bahan Nuklear (Uranium)
Keperluan Asas Haiwan B...Bateri
MAUT
M akanan
SUMBER TENAGA YG BOLEH DIPERBAHARUI
A ir
MOBAAM
U dara
M ... matahari
T empat tinggal
O ... Ombak
B ... Biojisim
RANSANGAN GERAKBALAS TUMBUHAN
A ... Angin
Aku Cuba Goreng Sayur
A ... Air
Aku ... Air
M ... Makanan
Cuba ... Cahaya matahari
Goreng ... Graviti BENTUK TENAGA
Sayur ... Sentuhan Suria Binti Hassan Cuba Nak Elak Kereta Kancil
Kecil
Suria ... Suria (MATAHARI)
SUSUNAN PLANET
Binti ... Bunyi
Ultraman Ziarah Bumi Menentang Makan Mentari
Zuhal Untuk Nenek Hassan ... Haba

Ultraman ... Utarid Cuba ... Cahaya


Ziarah ... Zuhrah Nak ... Nuklear
Bumi ... Bumi Elak ... Elektrik
Makan ... Marikh Kereta ... Kimia
Mentari ... Musytari
Kenit ... Kinetik
Zuhal ... Zuhal
Ku ... Keupayaan
Untuk ... Uranus
Nenek ... Neptun

1
SAIZ BAYANG-BAYANG (jarak dari sumber cahaya)
David Beckham = Dekat Besar FASA BULAN � �
� �
� �
� �

Jaga Kambing = Jauh Kecil � �
TIGA KEADAAN JIRIM
Pan Cabut Gigi BAYANG-BAYANG DAN KEDUDUKAN MATAHARI
Pan ... Pepejal Babagiri babatangnan = bayang2 pagi kiri byg2 petang
Cabut ... Cecair kanan
Gigi ... Gas
GERHANA
PROSES PERUBAHAN JIRIM (AIR) 1. bulAn
Lempar = peLeburan Huruf besar A (beberapa jAm / lAmA)
Dalam = penDidihan Gerhana bln �����
Semak = penyejatan (sejat) GBulan= byg2 dtg dr arah kiri
Keluar = kondensasi
Biawak = pemBekuan � � �Ma Bu Lan = gerhana bulan
- Yang atas semua dapat haba (lebur, didih, sejat)
2. mataharI
- Yang bawah semua hilang haba ( kondensasi,
pembekuan) Huruf besar I (beberapa mInIt/sIngkat)

Gerhana matahari ������
��
FAKTOR KESTABILAN
KL (Kuala Lumpur) ��
K ... Ketinggian GMatahari= byg2 dtg dr arah kanan
L ... Luas tapak
� �� Ma Lan Bu = gerhana matahari
FAKTOR KEKUATAN
JB (Johor Bahru)
J... Jenis bahan
B... Bentuk Struktur

AGEN PENCARAN BIJI BENIH


Aku Akan Hormat Mama
Aku...Angin
Akan...Air
Hormat...Haiwan/manusia
Mama...Mekanisme letupan

MIKROORGANISMA
Ayah Bawa Viva Pres Ferarri
Ayah - alga
Bawa - bakteria
Viva - virus MESIN RINGKAS.
Pres - protozoa
Ferrari - fungi Tok Gegar Sampan Baru Sikat Rambut Taha �
Tok .... Tuas
FAKTOR PERTUMBUHAN MIKROORGANISMA Gegar ....Gear
Sampan ....Satah condong
SUKAN
Baru ....Baji
S ... Suhu (yang sesuai)
U ... Udara Sikat .... Skru
K ... Keasidan (yang sesuai) Rambut ....Roda dan gandar
A ... Air Taha ....Takal
N ... Nutrien

2
3