Anda di halaman 1dari 2

SOALAN 1:Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah ini sama ada ayat tersebut berpolakan

( FN + FN), (FN + FK), ( FN + FA) atau ( FN + FS).


1. Kebudayaan nasional lambang identiti negara. ___________
2. Basikal merah itu untuk abang saya. ____________
3. Hutan sekitarnya segar-bugar bagaikan hamparan hijau. ___________
4. Beberapa orang pakar bedah yang terkenal itu sedang melakukan pembedahan tersebut.
___________
5. Menara yang tinggi itu memang cantik reka bentuknya. ____________
6. Atlet-atlet yang akan ke luar negara untuk Sukan Olimpik sedang menjalani, latihan di
Komplcks Sukan Negara. __________
SOALAN 2:Baca setiap ayat di hawah dengan teliti, kemudian kenal pasti sama ada Frasa
Nama( FN),Frasa Kerja (FK), Frasa Adjektif (FA) atau Frasa Sendi (FS).
1. Isteri saya pegawai di pejabat itu.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Nama (FN)-_______________________________________________________

2. Gadis yang berbaju kurung itu sangat cantik.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Adjektif(FA)-______________________________________________________

3. Pemuda yang kacak itu ke pejabatnya dengan menaiki kereta.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Sendi Nama (FS)-___________________________________________________

4. Petani itu menjual hasil tanamannya di pasar.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Kerja(FK)-________________________________________________________

5. Tengku Saifuddin daripada keluarga bangsawan.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Sendi Nama (FS)-___________________________________________________

6. Faridah pelakon drama Anakku Dah Balik.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Nama (FN)-________________________________________________________
SOALAN 1:Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah ini sama ada ayat tersebut berpolakan
( FN + FN), (FN + FK), ( FN + FA) atau ( FN + FS).
1. Kebudayaan nasional lambang identiti negara. ___________
2. Basikal merah itu untuk abang saya. ____________
3. Hutan sekitarnya segar-bugar bagaikan hamparan hijau. ___________
4. Beberapa orang pakar bedah yang terkenal itu sedang melakukan pembedahan tersebut.
___________
5. Menara yang tinggi itu memang cantik reka bentuknya. ____________
6. Atlet-atlet yang akan ke luar negara untuk Sukan Olimpik sedang menjalani, latihan di
Komplcks Sukan Negara. __________
SOALAN 2:Baca setiap ayat di hawah dengan teliti, kemudian kenal pasti sama ada Frasa
Nama( FN),Frasa Kerja (FK), Frasa Adjektif (FA) atau Frasa Sendi (FS).
1. Isteri saya pegawai di pejabat itu.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Nama (FN)-_______________________________________________________

2. Gadis yang berbaju kurung itu sangat cantik.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Adjektif(FA)-______________________________________________________

3. Pemuda yang kacak itu ke pejabatnya dengan menaiki kereta.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Sendi Nama (FS)-___________________________________________________

4. Petani itu menjual hasil tanamannya di pasar.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Kerja(FK)-________________________________________________________

5. Tengku Saifuddin daripada keluarga bangsawan.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Sendi Nama (FS)-___________________________________________________

6. Faridah pelakon drama Anakku Dah Balik.

Frasa Nama(FN)-________________________________________________________
Frasa Nama (FN)-________________________________________________________