Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kemahiran

Tajuk : Bola Baling

Sub-Tajuk/ Kemahiran : Hantaran Lantun

Tarikh : 28/10/2010

Masa : 8.00 – 8.30 pagi

Tahun : 4 Cempaka

Bil. Murid : 20 orang

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:-

Psikomotor : Membuat hantaran lantun 2 daripada 3 kali percubaan dalam jarak 3 meter.

Kognitif : Mampu memikirkan stategi permainan untuk menang.

Afektif : Meningkatkan rasa tanggungjawab dan mampu bekerjasama antara satu sama lain.
Pengalaman sedia ada : Murid-murid pernah melihat cara melakukan hantaran lantun dan pernah membuat hantaran dada

Penerapan Nilai : Bekerjasama dan bertanggungjawab

KBKK : Strategi untuk mengalahkan pihak lawan dalam permainan.

Penggabungjalinan : Matemetik (jarak antara pasangan)

Alatan : bola baling (10) dan skittle (4)


Bahagian/ Aktiviti Fokus Pembelajaran/ Butiran Organisasi Catatan/ Alatan
Masa mengajar Pengurusan Kelas
Permulaan Memanaskan 1. Murid membuat satu bulatan Bola Baling (3)
(5 minit) badan 2. Murid menyebut nombor 1
dan 2 secara berselang seli.
“Lantun mati” 3. Nombor 1 akan masuk
kedalam bulatan
4. Nombor 2 kekal pada
kedudukan masing-masing.
5. Murid nombor 2 akan Murid 2 Murid 1
membuat balingan ke arah 1
secara rawak.
6. Balingan hendaklah secara
lantunan.
7. Murid nombor 1 yang terkena
bola akan dikira mati.
8. Murid nombor 1 yang terakhir
dikira juara dalam
kumpulannya.
9. Murid nombor 1 dan 2
bertukar peranan.

Murid 1
Murid 2
Perkembangan Langkah 1 1. Secara berpasangan, buat Bola Baling (10)
(15 minit) satu barisan. Kon/ skitel (4)
Hantaran 2. Jarak antara pasangan 1
berpasangan meter.
dalam jarak 1 3. Murid 1 membuka kekuda.
meter Luas bukaan sebesar bahu.
4. Mata pandang hadapan.
5. Tangan kanan/ kiri 1 meter
memegang bola Murid 1 Murid 2
6. Tangan memegang bola
dibengkokkan.
7. Baling ke arah murid 2.
8. Baling menggunakan tangan
kanan.
9. Balingan kedua
menggunakan tangan kiri.
10. Sasarkan bola pada lantai
dan seterusnya ke
pasangannya.
11. Murid 2 kangkang sebesar
bahu.
12. Murid 2 bersedia menyambut
bola.
13. Sambut dengan 1m
menggunakan kedua-dua
belah tangan.
14. Murid 1 dan 2 bertukar Kon/ skitel
peranan.
Murid 1
15. Lakukan sebanyak 6 kali.
Murid 2
Langkah 2 1. Secara berpasangan, buat Bola Baling (10)
satu barisan. Kon/ skitel (4)
Hantaran 2. Jarak antara pasangan 2
berpasangan meter.
dalam jarak 2 3. Murid 1 membuka kekuda.
meter Luas bukaan sebesar bahu.
4. Mata pandang hadapan.
5. Tangan kanan/ kiri 2 meter
memegang bola Murid 1 Murid 2
6. Tangan memegang bola
dibengkokkan.
7. Baling ke arah murid 2.
8. Baling menggunakan tangan
kanan.
9. Balingan kedua
menggunakan tangan kiri.
10. Sasarkan bola pada lantai
dan seterusnya ke
pasangannya.
11. Murid 2 kangkang sebesar
bahu.
12. Murid 2 bersedia menyambut
bola.
13. Sambut dengan 2m
menggunakan kedua-dua
belah tangan.
14. Murid 1 dan 2 bertukar Kon/ skitel
peranan.
Murid 1
15. Lakukan sebanyak 6 kali.
Murid 2
Langkah 3 1. Secara berpasangan, buat Bola Baling (10)
satu barisan. Kon/ skitel (4)
Hantaran 2. Jarak antara pasangan 3
berpasangan meter.
dalam jarak 3 3. Murid 1 membuka kekuda.
meter Luas bukaan sebesar bahu.
4. Mata pandang hadapan.
5. Tangaan kanan/ kiri 3meter
memegang bola Murid 1 Murid 2
6. Tangan memegang bola
dibengkokkan.
7. Baling ke arah murid 2.
8. Baling menggunakan tangan
kanan.
9. Balingan kedua
menggunakan tangan kiri.
10. Sasarkan bola pada lantai
dan seterusnya ke
pasangannya.
11. Murid 2 kangkang sebesar
bahu.
12. Murid 2 bersedia menyambut
bola.
13. Sambut dengan 3m
menggunakan kedua-dua
belah tangan.
14. Murid 1 dan 2 bertukar Kon/ skitel
peranan.
Murid 1
15. Lakukan sebanyak 6 kali.
Murid 2
Kemuncak Permainan kecil 1. Seorang murid 1 dan 2 Bola baling (1)
(7 minit) menjadi penjaga gol. Kon/ skitel (4)
“bola lantun” 2. Murid 1 hanya dibenarkan Gol 1
membuat balingan
menggunakan tangan kanan
sahaja.
3. Murid 2 hanya dibenarkan
membuat balingan
menggunakan tangan kiri.
4. Murid yang membuat
balingan menggunakan
tangan yang salah akan
didenda tekan tubi sebanyak
5 kali.
5. Hanya hantaran lantun sahaja
yang dibenarkan.
6. Hantaran lain tidak
dibenarkan. Gol 2
7. Murid tidak dibenarkan
membuat balingan sehingga Skittle sebagai gol
mengenai badan pihak lawan.
Murid 1
8. Sekiranya terkena badan
pihak lawan, akan didenda Murid 2
tekan tubi sebanya 5 kali.
9. Sasarkan bola kepada gol
pihak lawan.
10. Bola yang berjaga masik gol
dikira 1 mata.
11. Kumpulan yang mendapat
mata tertinggi dikira
pemenang.
Penutup Cooling down 1. Buat satu bulatan.
(3 minit) 2. Goncangkan tangan dan kaki
“regangan dan selama 30 saat.
perbincangan”. 3. Bengkokkan tangan dengan
tapak tangan memegang
belakang badan.
4. Lakukan selama 30 minit.
5. Depakan kedua-dua belah
tangan.
6. Duduk dan lakukan
jangkauan melunjur.
7. Lakukan selama 1 minit
dengan 3 kali jangkauan.
8. Tarik nafas dalam-dalam.
Murid
9. Lakukan regangan sambil
berbincang mengenai aktiviti Guru
yang telah mereka
laksanakan.

Depakan tangan sejauh yang


boleh

Jangkauan melunjur
Refleksi sebelum pengajaran dan pembelajaran:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Refleksi selepas pengajaran dan pembelajaran:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Catatan guru pembimbing:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Catatan penyelia/ pensyarah pembimbing:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Anda mungkin juga menyukai