Anda di halaman 1dari 4

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

Mata pelajaran : Pendidikan Moral

Tahun :5

Tarikh : 19 September 2018

Masa : 7.45 – 8.45 pagi

Jumlah Pelajar : 7 orang

Tema : Saya dan Masyarakat

Tajuk : Kejujuran Kunci Kesejahteraan Masyarakat nsi dalam masyarakat

Nilai : Jujur

Standard Kandungan:

10.0 Kejujuran

10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat

Standard Pembelajaran:

10.1.3. Menceritakan perasaan apabila bersikap jujur dalam masyarakat setempat

10.1.2. Mengaplikasikan sikap jujur dalam masyarakat setempat

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat

i. menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat sekurang


-kurangnya dalam 3 situasi
ii. menceritakan pengalaman dan perasaan apabila berlaku jujur
kepada orang lain
iii. menyatakan sikap jujur yang patut diamalkan dalam sekurang-kurangnya
2 pekerjaan dan menjawab sekurang-kurangnya 1 kad situasi dengan
betul.
Kriteria Kejayaan :

 Menyatakan 3 kesan apabila bersikap jujur


 Menyatakan sikap jujur yang perlu ada dalam diri mereka.

Pengisian Kurikulum EMK : Menjana idea, kreatif dan inovatif

Kaedah : Berbincang, Soal jawab

Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, ‘sticky notes’, kertas A4, kad situasi, sampul.

Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah menonton rancangan yang menerapkan


nilai toleransi antara masyarakat.
Langkah/ Isi Kandungan Aktiviti Pembelajaran Catatan
Masa dan Pengajaran

Set Main peranan Murid merujuk kepada Buku teks


Induksi buku teks m/s 93 dan
 Apakah yang melakonkan situasi Kreativiti dan
(5 minit) kamu dapat tersebut secara inovasi
fahami/ katakan berpasangan dengan
daripada Verbal linguistik
bimbingan guru.
lakonan kamu Nilai:
tadi? Guru menyoal tentang
 Apakah sifat- apa yang murid rasa dan Kejujuran
sifat yang ada fahami.
dalam lakonan
tersebut?

Langkah Peta minda Guru meminta murid Buku teks,


1 menyatakan sikap yang
Perbincangan ditunjukkan oleh Sanjeev, ‘sticky notes’,
(20 minit) Yik Min dan Kenneth kertas A4
Mengakui kesalahan
diri dipandang tinggi dalam situasi lakonan Kemahiran
pada ‘sticky notes’ Berfikir
 Apakah bersama perasaan murid.
perasaan yang Komunikasi
kamu alami
apabila bagi Perbincangan
‘Sticky notes’ yang
setiap situasi bertulis ditampal pada
yang kamu kertas A4.
lakonkan?
 Pernahkah
kamu mengakui
Murid diminta untuk
kesalahan diri
menghasilkan peta minda
kamu?
tentang kepentingan
 Apakah
mengakui kesalahan diri
kepentingan jika
terhadap masyarakat
kamu mengakui
setempat dengan
kesalahan diri
bimbingan guru.
terhadap
masyarakat?

Langkah Nota ringkas Guru membuat Penyoalan


2 penjelasan tentang nilai
 Bagaimanakah kejujuran dengan menulis
(15 minit) kamu nota ringkas pada papan
menggambarkan tulis sambil membuat
sikap jujur? penyoalan terhadap
murid.
 Bagaimanakah
bersikap jujur
dalam
perlakuan?
 Apakah
kebaikan
mengamalkan
sikap jujur?

Langkah Permainan Siapa Jujur Murid bermain permainan Kemahiran


3 secara berpasangan. berfikir
 Apakah
(20 minit) pekerjaan yang Seorang murid mencabut Kad situasi,
dapat kamu sekeping sampul yang sampul
teka? berisi contoh pekerjaan.
Kaedah
 Apakah sikap Murid perlu menunjukkan
aksi tentang pekerjaan berpasangan
jujur yang patut
diamalkan yang tertera pada kad Kinestetik
dalam pekerjaan kepada murid yang lain.
tersebut? Kreativiti dan
Ahli pasangannya (murid) inovasi
perlu meneka pekerjaan
tersebut. Murid perlu
menyatakan sikap jujur
yang patut diamalkan
dalam pekerjaan tersebut.

Jika gagal menjawab


dengan betul, murid perlu
menerima kad situasi
untuk dijawab.

Permainan diteruskan
dengan cabutan sampul
seterusnya sehingga
selesai.

Penutup Penyoalan Guru menyoal murid Mengimbas


untuk mengimbas kembali kembali
(5 minit)  Apakah cara isi pelajaran yang telah
untuk bersikap dipelajari
jujur?
 Apakah yang Guru membuat rumusan
akan berlaku jika tentang PdPc bersama
kita murid.
mengamalkan
kejujuran dalam
kehidupan?

Anda mungkin juga menyukai