Anda di halaman 1dari 6

ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

BAHAGIAN A
(20 MARKAH)

ARAHAN: Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Jawab SEMUA soalan. Pilih jawapan yang paling
tepa

1. Akaka yang dimaksudkan dengan USB ?


A Universal System Bus
B Universe System Bus
C Universal Serial Bus
D Universe Serial Bus

2. Antara berikut yang manakah TIDAK mempunyai corak?


A. Kebanyakan jam mempunyai jarum
B. Kebanyakan jam adalah bentuk digital
C. Kebanyakan jam akan dipakai ditangan
D. Kebanyakan jam menggunakan bateri

3. Antara berikut yang manakah model-model yang terdapat dalam teknik pengitlakan
I Model formula
II Model teknik
III Model peraturan
IV Model sokongan

A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. Semua di atas

4. Yang manakah antara berikut merupakan contoh pemikiran komputasional apabila anda ingin berjumpa
rakan anda disatu tempat yang ditetapkan?
A. Merancang arah laluan perjalanan untuk berjumpa kawan
B. Apabila inign pergi jumpa kawan, anda perlu perhatikan sekitar kawasan sehingga anda akan jumpa
kawan tersebut.
C. Apabila inign pergi jumpa kawan, anda perlu 1yste keluarga anda laluan yang sesuai untuk anda ikuti
D. Laluan perjalanan bergantung kepada aktivit anda. Tidak tetap tetapi akan sampai ke destinasi

5. Antara berikut yang manakah teknik komputasional


A. Teknik ceraian
B. Teknik leraian

1
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
C. Teknik cabutan
D. Teknik pemisahan

6. Aspek yang penting untuk menyelesaikan masalah hadir lewat ke sekolah ialah ;
A. Menaiki bas untuk ke sekolah
B. Tunggu rakan untuk ke sekolah
C. Tidur awal untuk bangun awal
D. Bangun awal dan bersiap untuk ke sekolah

2
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

7. Anda seorang peniaga kedai runcit. Akaka aspek penting yang perlu anda patuhi semasa peringkat permulaan
perniagaan tersebut.
A. Mendapatkan keuntungan yang tinggi
B. Menarik seramai mungkin pelanggan
C. Meletakkan harga yang rendah
D. Menyediakan bekalan barangan yang banyak

Baca petikan berikut dengan teliti, kemudian jawab Soalan 8 – 10.

“ Noreen ingin membuat persiapan untuk tahun baru persekolahannya dengan membeli peralatan seperti
baju, kasut, buku tulis dan alat tulis. Ayahnya membekalkan sebanyak RM350.00 untuk perbelanjaan
tersebut ”. Dia melihat satu iklan adalah seperti berikut.

Tawaran hebat

3
ASAS SAINS KOMPUTER
TINGKATAN 1

8. Noreen membeli 2 pasang baju kurung. Berapakah jumlah yang perlu dia bayar?
A. RM66.00
B. RM108.00
C. RM114.00
D. RM120.00

9. Harga 12 buah buku tulis adalah RM7.20. Berapakah jumah yang Noreen bayar setelah diskaun
20%
A. RM5.76
B. RM6.70
C. RM7.00
D. RM9.20

10. Berapakah baki wang yang masih ada pada Noreen setelah dia membeli 2 pasang baju kurung, 1
pasang kasut dan 12 buah buku tulis dengan harga selepas diskaun.
A. RM135.01
B. RM152.20
C. RM197.80
D. RM214.99

11. Simbol di atas bermakna


A. Mula / Tamat
B. Proses
C. Pilihan
D. Penyambungan

12. Simbol di atas bermakna


A. Mula / Tamat
B. Proses
C. Pilihan
D. Penyambungan

13. Simbol di atas bermakna


A. Mula / Tamat
B. Proses
C. Pilihan
D. Penyambungan

14. Simbol di atas bermakna


A. Mula / Tamat
B. Proses
C. Pilihan
D. Penyambungan

4
ASAS SAINS KOMPUTER
TINGKATAN 1

15. Apakah ciri-ciri Pseudokod yang tiada dalam algoritma,


A. Arahan penyediaan
B. Mula dan Tamat
C. Bahan bahan
D. Pernomboran

16. Manakah diantara berikut merupakan perisian pengendali ( Operasi Sistem )


A Paint
B Microsoft Word
C Windows 7
D Photoshop

17. Berikut adalah amalan proses pengaturcaraan untuk menyelesaikan sesuatu masalah kecuali,
A algoritma
B pseudokod
C carta alir
D scratch

18. Individu yang membangunkan atur cara di panggil


A atur cara
B pengaturcara
C bahasa pengaturcara
D aplikasi pengaturcaraan

19. Atur cara komputer dihasilkan dengan menggunakan


A. pseudokod
B. cartalir
C. set arahan
D. bahasa pengaturcaraan

Mula

Potong ayam

Basuh dan bersihkan ayam

Gaul ayam dengan garam

Salut ayam dengan tepung

Hidangkan ayam goreng

Tamat

5
ASAS SAINS KOMPUTER
TINGKATAN 1

20. Apakah langkah yang tertinggal dalam carta alir di sebelah


A. Mula
B. Potong ayam
C. Goreng ayam
D. Hidang ayam goring

9. Maklumat berikut adalah tentang kedalaman bit.


A Audio 1 bit B Audio 2 bit C Audio 4 bit

Padankan kedalaman bit dengan rajah kualiti audio yang betul dengan menulis A, B atau
C pada petak yang disediakan.