Anda di halaman 1dari 4

Toolkit LS 1

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas : 5 Arif

Tarikh : 28 Ogos 2017

Hari : Selasa

Masa : 12.30p.m. - 1.30p.m.

Tajuk : Jata Negara

S/Kandungan : 9.1 Jata Negara

S/Pembelajaran : 9.1.1 Menyenaraikan lambang Jata Negara.

9.1.2 Menyatakan makna pada lambang-lambang Jata Negara

K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghormati Jata negara

Objektif : Pada akhir sesi pengajaran daan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Menyatakan lambang-lambang yang terdapat dalam Jata Negara.

ii. Menerangkan lambang-lambang pada jata negara.

KBAT : Menjana idea, mengenal pasti, mencipta dan menilai

Nilai : taat setia

BBM : Kertas A4, gunting, pembaris, bentuk dua dimensi, buku aktiviti dan lembaran kerja.

Aktiviti PdPC :
Toolkit LS 1

Isi Pelajaran/ Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Fasa/ Langkah Catatan
Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Set Induksi 1. Menamakan 1. Imbas kembali pengetahuan sedia 1. Murid menjawab soalan yang Pengetahuan
(2 minit) bentuk- ada murid mengenai bentuk-bentuk diberikan oleh guru. sedia ada
bentuk dua dua dimensi. 2. Contoh jawapan: murid.
dimensi. 2. Contoh soalan guru: segiempat sama, segiempat
2. Mengenal i. Namakan bentuk dua dimensi. tepat, segitiga, bulatan, sisi
pasti ciri-ciri ii. Nyatakan ciri-ciri bentuk dua lurus, sisi melengkung, bucu
bentuk dua dimensi.
dimensi

Persediaan, Soal jawab 1. Guru mempamerkan gambar seekor 1. Murid memberi respon terhadap KBAT:
Pemerhatian dengan murid. rama-rama yang besar. soalan guru. Pemerhatian,
dan Imaginasi 2. Guru bersoal jawab dengan murid 2. Contoh jawapan: menjana idea
(3 minit) mengenai bentuk rama-rama i. Rama-rama
tersebut. ii. Bentuk sayap kiri dan BBM:
3. Contoh soalan guru: kanan sama Gambar rama-
i. Lihat dan sebutkan haiwan yang rama
dipamerkan.
ii. Bagaimana bentuk rama-rama?

Perkembangan Mengenal pasti 1. Guru meminta murid duduk dalam 1. Murid duduk dalam kumpulan KBAT:
Toolkit LS 1

Analisis dan paksi simetri. kumpulan bertiga. bertiga. Analisis,


mengenal pasti 2. Guru mengedarkan kertas A4 2. Murid menerima kertas A4. mengenal pasti
(15 minit) kepada setiap murid. 3. Murid melipat kertas A4 bagi
3. Guru memberi arahan melipat dan mendapatkan garis paksi BBM:
menggunting kertas A4. simetri. Kertas A4,
4. Guru menerangkan maksud paksi 4. Murid menggunting garis lipatan pembaris,
simetri. untuk mengenal pasti paksi gunting.
simetri.

Tindakan Melukis dan 1. Guru mengedarkan set lakaran 1. Murid menerima set bentuk dua KBAT:
Mencipta dan menyatakan bentuk dua dimensi kepada setiap dimensi. Mencipta,
menilai bilangan paksi kumpulan. 2. Murid berbincang bersama ahli menilai
(15 minit) simetri 2. Murid diminta melukis semua paksi kumpulan untuk melukis semua
simetri bagi bentuk-bentuk dua paksi simetri bagi semua bentuk BBM:
Set bentuk dua
dimensi yang diedarkan. dua dimensi yang diterima.
3. Guru meminta murid menyatakan 3. Murid menyatakan bilangan dimensi
bilangan paksi simetri bagi bentuk paksi simetri.
dua dimensi tersebut. 4. Murid persembahkan hasil kerja
di hadapan kelas.

Pentaksiran Menyelesaikan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja 1. Murid menerima lembaran kerja. BBM:
(20 minit) tugasan yang kepada setiap murid. 2. Murid menyelesaikan tugasan Lembaran kerja
diberi. 2. Guru membimbing murid lemah yang diberi secara individu.
melukis paksi simetri. 3. Murid memberi respon semasa
3. Guru menyemak latihan yang telah sesi perbincangan.
dibuat.’
4. Perbincangan bersama murid.
Toolkit LS 1

Penutup Imbas kembali 1. Guru bersoal jawab dengan murid 1. Murid memberi respon kepada Pengayaan:
(5 minit) kandungan tentang paksi simetri. soalan guru. Melakar wajah
pelajaran yang 2. Guru mengedarkan latihan 2. Murid membuat latihan yang tidak
telah dipelajari pengayaan kepada setiap murid pengayaan yang diberikan. lengkap
sebagai kerja rumah, 3. Murid melukis lakaran wajah
yang tidak lengkap.