Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN LATIHAN KEMAHIRAN BOLA TAMPAR (MENGHADANG)

Tunjang : 2.Kemahiran
Tajuk : Kemahiran Asas Permainan
- Permainan Bola Tampar
Sub Tajuk : Kemahiran Menghadang (Blocking)
- Menghadang bola secara individu dan berpasangan
Tarikh :1 Oktober 2018
Masa : 8.00-10.00 pagi / 4.30-6.30 petang
Bil. Murid : 10 orang (L)
: 10 orang (P)
Hasil Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
a) Psikomotor
1. Murid dapat melakukan perlakuan menghadang bola dengan cara dan teknik yang betul.
2. Murid dapat menghadang bola di hadapan jaring secara individu dan berpasangan.
b) Kognitif
1. Murid dapat mengetahui kepentingan dan tujuan menghadang.
2. Murid dapat menyatakan perlakuan, posisi dan cara menghadang secara individu atau berpasangan.
c) Afektif
1. Murid menunjukkan rasa seronok dan rasa kepuasan dalam kalangan mereka melalui aktiviti yang dijalankan seperti dapat
menghadang bola dengan cara yang betul.
2. Mewujudkan satu komitmen dan semangat melakukan aktiviti berpasukan.
3. Membina nilai kendiri individu iaitu mempunyai daya ingin belajar dan ingin mencuba.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran:

BIL. Bahan Sumber P & P Jumlah


1. Wisel 3
2. Skitel kecil 3
3. Bola tampar 10
4. Gelanggang dan 1
jaring bola tampar
5. Bangku 1
6. Klipboard 1

Penerapan Nilai : Tidak berputus asa dan mempunyai keyakinan yang tinggi.
Kemahiran Berfikir : Murid-murid dapat membuat banding beza antara kemahiran menghadang dengan kemahiran yang lain.
Strategi Utama : Strategi Kontekstual
Pengalaman Sedia Ada: Murid-murid pernah bermain permainan bola tampar dan telah belajar kemahiran servis, menyangga,
merejam dan mengumpan.
Bahagian / Aktiviti Butiran mengajar / Fokus pembelajaran Alatan/ Catatan
Masa

8.00-8.05 am Taklimat Ringkas - Menerangkan mengenai pengajaran kemahiran


(5 minit) “menghadang”.
- Kepentingan dan tujuan menghadang.
- Faktor yang mempengaruhi hadangan yang baik

Permulaan I. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan yang


a. Pemanasan Badan sama banyak.
8.05-9.00 am ii. Murid membentuk 2 barisan memanjang yang
(55 minit) berjarak 5meter antara kumpulan.
iii. Setiap murid pertama dari setiap kumpulan akan
belari mengelilingi kumpulan yang lain secara 5 meter
bergilir-gilir.
iv. Mana-mana kumpulan yang selesai dahulu di
anggappemenang

b. Latihan Kecergasan 1. Latihan Halangan berulang BSPP :


Fizikal - murid dibahagikan kepada 4 kumpulan 1. Gelanggang dan jaring
- murid berlari pantas pada jarak 10 meter 2. Skitel kecil
- kemudian murid skipping sebanyak 10 kali di 3. tali skipping
hujung garisan 10 meter
-patah balik tukar dengan murid yang lain
10 meter

Melalui aktiviti ini murid –murid juga


dapat mengalami:
a) kecergasan badan

BSPP :
a. Aktiviti Ansur Maju a) Latihan Individu (statik) 1. Clipboard
Perkembangan - Berdiri tegak dan melonjak kedua-dua belah 2. Gelanggang dan jaring
kaki, tangan dihulurkan ke atas. 3. Bola Tampar
9.00-10.00 am - Lakukan dalam beberapa ulangan. 4. Bangku
(60 minit) Melalui aktiviti ini,
b) Latihan individu dengan penanda (clipboard) murid-murid juga dapat
- Melonjak kedua-dua belah kaki dan tangan mengalami :
dihulurkan lurus ke atas untuk menyentuh a) perlakuan menghadang
penanda. bola tampar.
b) situasi yang sebenar apabila
menghadang bola tampar.
c) Lompat dan sentuh tangan
- Berdiri secara menghadap.
- A dan B melompat serentak dengan
meluruskan tangan ke atas dan cuba
menyentuh tapak tangan pasangan.
- Ulangi aktiviti dengan menyentuh tapak
tangan pasangan atas jaring.

d) Berpasangan dengan bola


- A berdiri di atas bangku . B menghadang
bola dari atas dengan meluruskan tangan ke
atas dan condongkan jari ke bawah.
- Ulangi aktiviti dengan menukar peranan.

Kemuncak -Latihan secara bergerak ( kiri, kanan dan tengah BSPP :


Latih tubi & permainan net) 1. Bola tampar
4.30-6.00 pm kecil - Seorang murid yang mahir dengan 2. Gelanggang dan jaring
(90 minit) kemahiran merejam malakukan spike ke 3. Wisel
arah:
a) kanan net
b) kiri net
c) tengah net
- Kumpulan di sebelah net menghadang bola
tersebut.

-Permainan “Monyet”
*Orang yang melambung bola dalam keadaan
duduk dan monyet yang menghadang bola dalam
keadaan berdiri.

Permainan kecil
- Pertandingan bola tampar sebenar dengan
menggunakan semua kemahiran yang telah
dipelajari.
- Pembahagian kumpulan seharusnya dijalankan
dengan adil dengan memastikan jurang prestasi Melalui aktiviti-aktiviti ini, murid
bagi kedua-dua kumpulan tidak jauh beza. dapat mengaplikasi kepentingan
perkara- perkara berikut:
a) melaksanakan kemahiran
menghadang dengan baik.
b) menepati sasaran
c) bersaing secara sihat
Guru meminta murid membuat perlakuan tertentu
6.00-6.15 pm Penyejukan badan menggunakanbahasa tubuh.
(15 minit)
i. Gaya pokok melambai ditiup angin.
ii. Menyilang kedua belahtangan.
iii. Mengangkat bahu
iv. Melukis bulatan besar diudara.
v. Murid di minta duduk,tapak kaki dirapatkan
sambil menggoyangkan lutut.
vi. Tarik nafas sebanyak 3kali bersama

6.15-6.30 Penutup (Refleksi) -Menjalankan taklimat ringkas mengenai dapatan Melalui aktiviti ini,
(15 minit ) pembelajaran yang telah dijalankan. - murid dapat menunjukkan
kefahaman, pengetahuan dan
- Sesi pengukuhan ( soal jawab dengan murid ) kemahiran yang
diperolehi semasa
melakukan aktiviti.