Anda di halaman 1dari 5

SJKC SOO JIN, KAPAR

UJIAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2017


BAHASA MALAYSIA PPKI

NAMA : ____________________ MARKAH


:______
KELAS :SOPAN

Arahan: Surihkan ( 8 M)
Arahan: Suaikan huruf vokal yang sama. (5 M)

a o
o e
e i
u a
i u
Arahan : Warnakan bentuk yang sama. ( 9 M )
Arahan : Sambung garis putus-putus. Warnakan
huruf. ( 12 M )
Arahan : Cari dan warnakan huruf. (8 M)
Arahan : Suaikan huruf kecil dan huruf besar. (8 M)