Anda di halaman 1dari 1

JPS.

SPP-32

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
__________________________________________________________________

BORANG AKUAN TIDAK MENUNTUT BAYARAN PEPERIKSAAN

Tarikh : …………………………

Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan Selangor
Jalan Jambu Bol 4/3E Seksyen 4
40604 Shah Alam
(u.p: Ketua Sektor Penilaian Dan Peperiksaan)

Tuan,

Peperiksaan _________________________________ Tahun __________


Perakuan Tidak Menuntut Bayaran Peperiksaan

Adalah dengan ini disahkan bahawa saya …………………………………………………

No.K.P.……..………………… dari………………………………………………………

yang bertugas sebagai …………………………………………… di pusat peperiksaan

……………… dengan ini mengesahkan TIDAK AKAN membuat tuntutan bagi

peperiksaan yang tersebut di atas.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

…………………………………
( )