Anda di halaman 1dari 1

HAUL SYEKH ABDUL QADIR JAELANI

TGH.MOCH.SHALEH HAMBALI BENGKEL dan


TGH.LALU BADARUDIN
DINIYAH AMTSILATUL HUDA MESALENG
DAN MAJELIS DZIKIR, ISROQ MI’RAJ

No :
Lamp :-
Hal : UNDANGAN
Kepada
Yth
Bapak/Ibu/Saudara/I :
Assalamualaikum.Wr.Wb.
Bismillahhirrohmanirohim
Salam silaturrahim dalam kebersamaan teriring do’a semoga kita senantiasa dalam naungan
cahaya magfirahnya amiin.
Sehubungan dengan akan dilaksanakan peringantan Isroq Mi’rj Dan Haul Syekh Abdul Qadir
Jaelani, Tgh. Moch.Shaleh Hambali Bengkel, Tgh.Lalu Badaruidn Diniah Amtsilatul Huda
Mesaleng dan Majelis Dzikir dirangkai dengan yang insya’allah akan dilaksanakan nanti pada :

HARI/TANGGAL : MINGGU, 15 APRIL 2018 M


28 RAJAB 1439 H
WAKTU : 09 : 00 Wita_ Selesai

TEMPAT : Masjid Baiturrahim Mesaleng Desa Bagu


Kec.Pringarata Kab.Lombok Tengah
Sehubungan dengan itu, besar harapan kami kepada Bapak/Ibu/Saudara/I berkenaan dengan
meringkan langkah memenuhi undangan kami.
Dengan undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/I kami sampaikan
terima kasih.
Messaleng, 10 April 2018

KETUA REMAJA MASJID SEKERTARIS


BAITURRAHIM MESALENG

(SAEFUL MUSLIM,SE.Sy) (MUSTA’IN RAMLI,SE.Sy)


MENGETAHUI
KEPALA KADUS MESALENG PEMBINA DINIAH AMSTILATU
HUDA MESALENG

(SAPARUDIN) (TGH.M).ZARKASI EFENDI,M.PdI